HELSENORGE

Tiltak skal redusere kostnader

Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt en tiltaksplan som skal få ned kostnadene i helseforetaket med 88,7 millioner kroner. Tiltakene gjennomføres inneværende og neste år, og skal skje i samarbeid med ansatte.

- Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset er utfordrende. Dette er godt kjent, situasjonen er alvorlig, og vi må sammen ta en aktiv rolle, sier styreleder Lena Nymo Helli.
 
Hun understreker at tiltakene ikke skal gi et dårligere helsetilbud til befolkningen.
 
Hovedpunktene i tiltaksplanen er:
  • Reduksjon i innleie fra byrå
  • Økt aktivitet innenfor generell kirurgi og ortopedi
  • Flere konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus
  • Nedtaking av senger ved Hammerfest og Kirkenes sykehus, og Klinikk Alta.
 
Tiltakene skal frem til 2023 redusere kostnadene i Finnmarkssykehuset med til sammen 88,7 millioner kroner.
 
Portrettbilde av Lena Nymo Helli.

Lena Nymo Helli

- Innleie av personell utgjør de største kostnadene. Disse kostnadene skal vi ta ned ved å bruke ressursene våre smartere, og ved å ansette folk i faste stillinger. Eksempel koster en ressurs innleid fra byrå to-tre ganger så mye som en fast ansatt, sier styrelederen.
 
Styret ønsker ikke oppsigelser, og mener det er mulig å gjennomføre oppgaveglidning, endring i tradisjonell oppgavefordeling.
 
- Vi skal legge til rette for at helsepersonell kan jobbe mer pasientrettet. Dette tror vi vil gjøre det mer interessant og attraktivt å jobbe i Finnmarkssykehuset, sier Helli.
 
Nedtak av senger vil frigjøre ressurser, og redusere behovet for innleie. Inneværende år er målet å ta ned til sammen 15 senger i Kirkenes, Alta og Hammerfest. I 2023 vurderes ytterligere sju.
 
Bakgrunnen for tiltaksplanen er rapporten fra KPMG i fjor, der det ble gjort en analyse av helseforetaket for å kartlegge kostnadsdrivere, samt å sammenlikne med andre sykehus og helseforetak. En arbeidsgruppe fra sykehusene og klinikkene i Finnmarkssykehuset har kommet med konkrete forslag til tiltak, og rapporten er en del av grunnlaget for tiltakene.
 
Vedtaket ble gjort mot ansatterepresentantenes stemmer.
 
 

Kontakt:

Lena Nymo Helli, styreleder – tlf. 901 19 286
Eirik Palm, kommunikasjonssjef – tlf. 976 19 594
Medievakt - tlf. 982 62 381
                                         
 

Lenker:

Styresak og protokoll
Opptak av styremøte april 2022 - del 1