Regjeringens granskningskommisjon for koronapandemien

Kommisjonen som er opprettet av regjeringen får i oppdrag å gi en «grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien». 

Granskningskommisjonen skal ledes av professor emeritus Stener Kvinnsland. Leder for Faglig referansegruppe for SANKS, Geir Sverre Braut er med i utvalget som skal granske hva som er gjort og ikke gjort både på nasjonalt og kommunalt nivå.

Geir Sverre regner med at det vil bli arbeidskrevende, i første omgang vil de sannsynligvis fokusere på å samle inn erfaringer og synspunkter fra ulike deler av samfunnet. Deretter må dette systematiseres og analyseres, og diskusjoner om årsaks-virkningsforhold og vurderinger av ulike handlingsalternativer vil naturlig oppstå.

-Her er det vel ikke usannsynlig at det både internt i kommisjonen og ikke minst i resten av samfunnet vil være ulike oppfatninger om vektleggingen av ulike perspektiver og forhold. Erfaringen min fra andre undersøkelser og granskninger viser at det ofte er lett å gi karakterer til det som virkelig skjedde, men at det er langt mer problematisk å gjøre antagelser om andre handlingsalternativer ville vært bedre eller dårligere, forteller Braut.

Utfordring

Koronapandemien pågår fremdeles. Derfor mener Braut at det kan være en utfordring å undersøke noe som fremdeles pågår. Han forteller at kommisjonen har frist til mars 2021 med å avgi en rapport. Dersom ikke pandemien er over da, skal det uansett komme en delrapport.

-I og med at vi fremdeles står midt oppi dette, er ingen svar gitt. Slik sett er det nok heller ikke mulig å stille alle spørsmålene ennå! Noe som jeg tror blir interessant å følge med på i månedene som kommer, er hvordan det kommer til å gå her i landet sammenlignet med Sverige. I og med at vi nå i startfasen har valgt noe ulike strategier for å møte pandemien, har vi også lagt grunnlaget for et stort «sammenlignende eksperiment», sier Braut.

Interessante problemstillinger

-Koronapandemien påvirker hele samfunnet, og ikke bare helsetjenesten. Midt oppi alt det strevsomme og tragiske som dette verdensomspennende utbruddet fører med seg, er det ikke til å komme bort fra at vi står overfor en rekke utfordrende og interessante faglige spørsmål. Usikkerheten både når det gjelder hvordan utviklingen kommer til å bli og kunnskapen om virkningene av de tiltakene vi iverksetter, er svært stor. For meg som samfunnsmedisiner er dette problemstillinger som jeg har lyst til å være med på å analysere og diskutere, forteller Braut.

 

De øvrige medlemmene i utvalget er:

Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker
Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad
Daglig leder Tone Fløtten, Oslo
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum
Pensjonist Toril Johansson, Oslo
Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo
Professor Nina Langeland, Bergen
Rådgiver Egil Matsen, Trondheim
Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal

Aftenpostens artikkel