Rehabiliteringstilbud for personer med Parkinson

Rehabiliteringsavdelingen i Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes har tre ulike tilbud for personer med Parkinson.


fysioterapeut Sonja Jørgensen, hjelpepleier Lena Torbjørnsen, hjelpepleier Brith Olsen og ergoterapeut May-Britt Moen
Fra venstre: Fysioterapeut Sonja Jørgensen, hjelpepleier Lena Torbjørnsen, hjelpepleier Brith Olsen og ergoterapeut May-Britt Moen

​De tre tilbudene er:

1)    Individuelt rehabiliteringstilbud.
2)    Individuelt rehabiliteringstilbud sammen med andre med samme diagnose.
3)    Poliklinisk dag. 

Individuelt rehabiliteringstilbud

Individuelt rehabiliteringstilbud er et tilbud for pasienter med behov for spesialisert og målrettet tverrfaglig rehabilitering. Lengden på oppholdet tilpasses pasientens behov.
 

Individuelt rehabiliteringstilbud sammen med andre med samme diagnose 

Individuelt rehabiliteringstilbud sammen med andre med samme diagnose er et mer lærings- og mestringsrettet tilbud. Oppholdet har som målsetting at pasienter skal lære mer om egen sykdom, lære strategier for å mestre egen hverdag og forebyggende tiltak. Oppholdets lengde er 2 uker og det planlegges innleggelse av totalt 4 pasienter med Parkinson for å gi mulighet til erfaringsutveksling. Det er lagt opp til både individuell trening/veiledning, men også mye fellestreninger, felles undervisning om relevante tema, sosiale aktiviteter. Innholdet tilpasses etter den enkeltes- og gruppens behov.
 

Poliklinisk dag

Poliklinisk dag er et tilbud for pasienter som har behov for tverrfaglig kartlegging og informasjon. Dette kan gjelde pasienter som nylig har fått diagnosen Parkinson, eller pasienter med endret funksjonsnivå og har behov for ny vurdering. Kartleggingen brukes som grunnlag for å vurdere hvilke instanser eller tjenester pasienten kan ha behov for i hverdagen. Kartlegging og tilbakemelding tar en hel dag, og det er også ønskelig at pårørende er med.
 

Teamet

Teamet vårt består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og hjelpepleiere. Vi har samarbeid med nevrolog, logoped, synspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og lærings- og mestringsrådgiver. I tillegg kan vi henvise videre til ambulant rehabiliteringsteam (ART), sexolog og psykolog ved behov.
 

Henvisning

I henvisningen må det framkomme opplysninger om funksjonsnivå, mål/ønsker for oppholdet og problemstillinger som er aktuelle. Dette vil gjøre det mulig for oss å planlegge et godt tilpasset opphold.
 
Henvisning sendes av lege til:
Rehabiliteringsavdelingen ved Finnmarkssykehuset.
Den elektroniske adressen for kommunelegene i Finnmark er:
Rehabilitering.
 
Andre helseforetak i Helse Nord sender til rekvirentkode:
FFMR.
 
For de som sender pr post er adressen:
Klinikk Kirkenes, Fysikalsk Medisinsk Rehabilitering (FMR),
Postboks 410, 9915 Kirkenes.
 
Ved spørsmål ta kontakt på:
Telefon: 78 97 53 80
Epost: rehab@finnmarkssykehuset.no