HELSENORGE
14. november 2016

Reisebrev fra Australia

I februar 2016 fikk jeg anledning til å delta på en reise til
Melbourne, Australia blant annet i anledning av Sametingets
oppstart av utarbeidelse av etiske retningslinjer for forskning
på urfolk.

Portrettbilde av Gunn Heatta