Renholdsarbeiderne sin nye arbeidshverdag

Da Finnmarkssykehuset gikk over i beredskap på grunn av koronaviruset så var det flere ansatte som fikk en ny arbeidshverdag. For renholdsarbeiderne betydde dette nye rutiner, økt bemanning og økt fokus på smittevern. 

​Siden utbruddet av koronaviruset i Norge har Finnmarkssykehuset jobbet aktivt for å få på plass nye rutiner og det er et stort fokus på smittevern. Renholdsarbeiderne fikk en ny hverdag og jobber hver dag for å sørge for at pasienter og ansatte kan bevege seg rundt på behandlingsstedene med liten eller ingen risiko for smitte. 

Nye rutiner og nytt utstyr

- Vi har iverksatt ekstra renholdsoppgaver og frekvenser på fellesarealer som heiser, toalett, trapper, haller og møterom. I tillegg er det ekstra desinfisering av kontaktpunkter hver dag, forteller enhetsleder Torunn Røysland ved Hammerfest sykehus. Selve arbeidstiden på dagtid er den samme, men oppgavene har økt og rutinene er skjerpet. 

- Vi har også fått inn rutiner av sengevask og oppreielse av senger, forteller enhetsleder Nonna Mikkelsen ved Kirkenes sykehus. 

Tatjana Monsen og Heide Sarre på sengevask

Renholdsarbeidere Tatjana Monsen og Heidi Sarre i full gang med sengevask ved Kirkenes sykehus. Foto: Nonna Mikkelsen

bilde av renholdere som rer senger

Her rer Tatjana Monsen og Heidi Sarre opp senger ved Kirkenes sykehus. Foto: Nonna Mikkelsen

Det er etablert kohort-avdelinger ved begge sykehusene som er tiltenkt pasienter med mistenkt eller påvist covid-19. Her følger også de nye renholdsrutinene. 

Per 24.april er det ingen pasienter innlagt med covid-19 ved Finnmarkssykehuset, dette gjør at de ansatte nå vasker ned avdelingene og gjør de klare til de eventuelle neste pasientene som måtte komme. 

- På kohort-avdelingene så har de ansatte ekstra smittevernutstyr på når de utfører renholdsarbeidet, forteller Torunn Røysland. 

Ratree Bygge på kohortavdelingen

Renholdsarbeider Ratree Bygge i smittevernutstyr på kohort-avdelingen på Kirkenes sykehus. Foto: Nonna Mikkelsen

Tai 6.jpg

Orathai Phonram på kohort-avdelingen ved Hammerfest sykehus. Her rengjør hun skilleveggene som skiller pasientsengene fra hverandre på rommene. Foto: Malene Nicolaysen

Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og Sámi klinihkka fikk inn nye renholdsmaskiner etter koronautbruddet. Disse nye maskinene er en utvidelse av den eksisterende maskinparken som de ansatte bruker for å øke frekvensene av renhold. 


94881831_1422976961211655_4664083584351469568_n.jpg

Her viser renholder Bjørn Tore Bjørnsen frem hvordan de bruker maskinen Imop når de vasker gulvene Foto: Malene Nicolaysen

- Særlig på gulvene så hjelper de nye maskinene oss. Økt bruk av desinfiseringsmidler og andre midler setter flekker og skader overflater. Da bruker vi apparatene. Dette gjør at vi etterlater gulvene og overflate glatte, og på glatte gulv så vil ikke bakterier og annet smuss feste seg like godt, forteller Torunn Røysland. 

Generelt så er maskiner et viktig verktøy for renholdere for å vedlikeholde bygg og holde overflatene rene. Maskiner reduserer også belastningsskader for renholdere. 

Økt bemanning, døgnvakt og forsterket bruk av smittevernutstyr

Både Kirkenes sykehus og Hammerfest sykehus har økt bemanningen. Der de ansatte tidligere jobbet kun dagtid og avsluttet arbeidsdagen kl 14.30 er det nå utvidet til kvelds- og døgnvakt. Det er etablert en døgnbemannet vakttelefon for begge sykehusene, et slikt tiltak har aldri blitt gjort før. 

- Kveldsvaktene går fra kl 15.00 til 21.00, og det er satt opp en egen koronaturnus for døgnvaktene. De ansatte tar da med seg renholdstelefonen hjem og kan da bli ringt på natten hvis det er behov for renhold knyttet til covid-19, forteller Nonna Mikkelsen

- Renholdsavdelingen har satt opp et ekstra smittevernområde slik at hvis de ansatte må på jobb på natten så vil de finne smittevernutstyr her før de går opp i avdelingen, forteller Torunn Røysland. 

bilde av kjelleren på hammerfest sykehus med smittevernutstyr

Her er noe av det smittevernutstyret som er satt opp for ansatte som må på jobb på natten på Hammerfest sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

På dagtid vil de ansatte finne smittevernutstyr på de ulike avdelingene. I helgene er også bemanningen økt med ekstra ressurser på klinikkene.

På de andre avdelingene på sykehusene er ikke bruken av smittevernutstyr, slik som munnbind og smittefrakk, nødvendig. Her forholder de ansatte seg til vanlige rutiner, men med økt fokus på rengjøring av kontaktflater og andre arealer. 

Dayib Sabriye på jobb

Renholder Dayib Sabriye på kirurgisk avdeling ved Hammerfest sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

Ved klinikkene er også renholdsrutinene skjerpet med økt bruk av smittevernutstyr og desinfiseringsmidler. Her er renholder Inga Guttorm i full gang med renholdsarbeidet på Sámi klinihkka. 

Inga Guttorm

Renholder Inga Guttorm. Foto: Amund Peder Teigmo

Renholdere er en av de mange ansatte som arbeider litt bak fasaden, men som sikrer at vi kan holde hjulene i gang og behandle pasienter ved våre sykehus og klinikker. 

- Renhold og god hygiene er nøkkelen for å unngå smitte. Renholdspersonellet vårt har gjort – og gjør - en fantastisk jobb i en spesiell tid, forteller administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.