Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av Samisk nasjonalt brukerråd.

Samisk nasjonalt brukerråd sammen med Gunn Heatta, Tove Laiti og Renathe A. Simonsen

​Sammen med samiske brukerrepresentanter fra ulike helseforetak i Helse Nord RHF, opprettet Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) et felles Samisk nasjonalt brukerråd. Et Samisk nasjonalt brukerråd vil styrke samiske rettigheter innen helse og omsorg.

Samiske brukerrepresentanter fra Helse Nord RHF regionen møttes i Tromsø for en felles samling med brukerrådet til SANKS og SANKS leder Gunn Heatta. Formålet med samlingen var å samle alle samiske brukerrepresentanter som er i de ulike helseforetakene i Helse Nord RHF. Samlingen førte til opprettelsen av Samisk nasjonalt brukerråd.

På samlingen ble rekruttering av samiske brukerrepresentanter og hvordan de blir benyttet diskutert. Enkelte har blitt forespurt direkte og andre oppnevnt av brukerorganisasjoner.

Rådet skal fremme saker nasjonalt

Brukerrepresentanter som oppnevnes av en brukerorganisasjon får støtte fra organisasjonen. Samiske brukerrepresentanter utenfor brukerorganisasjoner mangler et tilsvarende fora for råd og støtte, forteller Gunn Heatta. Opprettelsen av Samisk nasjonalt brukerråd har som formål å gi samiske brukerrepresentanter et bedre samisk nettverk. Det nasjonale brukerrådet, som også inkluderer SANKS sitt brukerråd, skal samarbeide tett med SANKS. En viktig oppgave for det nye rådet vil blant annet bli å fremme samiske saker i nasjonale helsefora. For å kunne få bedre kunnskap om det som foregår utenfor Helse Nord RHF, ønsker vi å inkludere samiske brukerrepresentanter fra spesialist- og kommunehelsetjenesten i de andre helseregionene.

De som er oppnevnt som medlemmer i det nye samiske nasjonale brukerrådet er: 
Else Marie Isaksen (Regionalt brukerråd Helse Nord RHF/ Finnmarkssykehusets Brukerutvalg)
Nina Nedrejord (Brukerutvalget UNN)
Inga Karlsen (Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF)
Marit Madsen (samisk vara, Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF)
Ellen Sara Sparrok Larsen (Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF)
Tom-Kristian Hermo (SANKS Brukerråd)
Piere Bergkvist (SANKS brukerråd)
Elen Ravna (SANKS brukerråd)
June Gerd A. Johnsen (SANKS brukerråd)
Ingrid Jåma (SANKS brukerråd).