HELSENORGE

SANKS brukerråd

Det nye brukerrådet til SANKS, Sámi klinihkka, møttes for første gang i Tromsø denne uken. 

Brukerrådet (f.v.): Grethe Dunfjeld, Ole-Henrik Lifjell, June Johnsen og Hilje Kristoffer Jåma.

​Brukerrådet er et rådgivende organ for SANKS i saker som angår tjenestetilbudet til samiske brukere, pasienter og pårørende. Brukerrådet består av fem medlemmer som represtenterer hver sine områder. Medlemmene velges inn i brukerrådet for 2 år ad gangen.

Medlemsliste 2021-2023

Grethe Dunfjeld
Sørsamisk representant

Ole-Henrik Lifjell 
Sørsamisk representant.

June Johnsen
Lulesamisk representant

Hilje Kristoffer Jåma
Ungdomsrepresentant

Torvald Tretteskog
Nordsamisk representant

Kontakt

SANKS oppfordrer pasienter, brukere og pårørende til å kontakte brukerrådet dersom de sitter inne med erfaringer og tips. Leder for SANKS brukerråd Grethe Dunfjeld kan kontaktes på mobilnummer: 92 62 27 49 eller e-post: Grethe@Dunfjeld.no

Brukerrådets kontaktinformasjon finner du her​, under "Brukerrådet". ​