HELSENORGE

SANKS-FoU midler for 2018 er tildelt

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskap innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

​Søknader som omhandlet lule- og sørsamiske forhold ble spesielt ønsket velkommen. Årets tildeling hadde følgende prioriterte temaer:

 • Helsefremmende og helsehemmende faktorer for psykisk helse og rusmiddelavhengighet
 • Kulturmøter i psykisk helsevern og rus i den primære helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten
 • Barn og ungdom
 • Brukerperspektivet
 • Urfolksperspektivet
 • E-helse, samhandling

FoU-styret mottok seks søknader om prosjektmidler, hvorav en søknad ble innvilget. Andre gangs utlysning av restmidler for 2018 vil ha søknadsfrist 23. februar 2018.

Se siste utlysningstekst her

Som nasjonal kompetansetjeneste skal vi etablere et forskernettverk. Under FoU-styremøtet 3. mai 2017 sak 08/2017, ble SANKS-FoU enhet bedt om å utrede etablering av forskernettverk for SANKS, herunder formål, form og kostnader knyttet til drift.
Formål for forskningsnetterverket er å bidra til avdekking av hva SANKS trenger for å utvikle samisk psykisk helse og rusvern nå og fremover. Hva trenger SANKS å vite mer om?

 • Økt kjennskap til hverandres forskning
 • Utvikle nye forskningsprosjekter sammen
 • Gjensidig kunnskapsutveksling
 • Kompetansebygging
 • Hjelp og støtte til å fullføre forskningsprosjekter
 • Bidra til å skape et mer robust fagmiljø for forskning innenfor samisk psykisk helse og rusvern
 • SANKS mottar jevnlig spørsmål fra andre forskningsmiljøer om å være med i deres initierte forskning. Forskningsnettverket vil bli konsultert ved denne type henvendelser.

 

Forskningsnettverket møtes fysisk to ganger i året, deretter en gang per måned virtuelt. SANKS FoU- enheten får ansvar for gjennomføring og drift av forskernettverk.

FoU-styret innvilget søknaden i et flerårig perspektiv, det forventer årlig rapportering og søknad med regnskap og budsjett. Søknaden ble innvilget for 2018 med kr 262 200,-