SANKS har ansatt en erfaringskonsulent

Samisk nasjonal kompetansetjeneste –psykisk helsevern og rus (SANKS) har nå ansatt en erfaringskonsulent. Dette betyr at SANKS skal ha økt fokus på brukermedvirkning.

Erfaringskonsulent ved SANKS, Marit Kemi

​SANKS er først ute med å ansette en erfaringskonsulent i Finnmarkssykehuset. Stillingen ble mulig med finansiering fra Sametinget.

– Vi er svært takknemlig for at Sametinget bevilget midler slik at det for oss er mulig å ha fokus på økt brukermedvirkning innenfor samisk psykisk helsevern og rus forteller en glad FoU leder i SANKS, Ann-Karin Furskognes.

Stillingen er prosjektorganisert og tilknyttet Forskning og utviklingsenheten i SANKS. Prosjektperioden er 1 år fra ansettelse. SANKS kommer raskt til å starte arbeidet med å få en permanent finansiert stilling.

Brukermedvirkning i fokus

Det å nå ha fått ansatt erfaringskonsulent er et viktig realkompetansesupplement til SANKS. SANKS er svært stolt og fornøyd med å ha fått en ny kollega, sier Furskognes.

Det er Marit Kemi, 44 år, født og oppvokst i en reindriftssamisk familie Karasjok som nå har takket ja til jobben. Kemi har de de siste årene bodd og arbeidet i Tromsø. Hun har tatt permisjon fra stillingen som tannpleier. Kemi forteller at hun ønsket seg denne jobben fordi hun gjennom å være pårørende har gjort seg noen erfaringer.

- Som pårørende har jeg gjort meg noen erfaringer. Som erfaringskonsulent håper jeg å kunne bidra til åpenhet og økt brukermedvirkning særlig i små samiske samfunn hvor dette med psykisk helse fortsatt kan være en tabu eller et lukket tema.

Marit forteller at ved å ha vært pårørende så har hun ofte savnet en mulighet til å snakke med noen som kunne forstå hennes situasjon. Og sier at det var noe av grunnen til hvorfor hun takket ja til stillingen.

– Jeg har selv savnet noen å snakke med om det jeg som pårørende har gått igjennom. Det kan være litt begrenset hva jeg kan snakke om med venner og familie, for de har kanskje ikke gjort seg lignende erfaringer. Jeg håper å kunne hjelpe andre i samme situasjon som meg. Bare det å kunne si at det finnes hjelp å få.

Pårørendekompetanse er viktig for oss

Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en erfaringskonsulent med pårørendeerfaring, god kunnskap om samisk kultur og ikke minst at hun er samisktalende, sier Furskognes. Siden vi aldri har hatt en slik stilling før, så vil den første tiden være konsentrert omkring det å gi innhold i stillingen.

For hvis vi skal ha reell brukermedvirkning, må konsulenten selv få mulighet til å bidra og forme arbeidet. Det er blitt utformet en prosjektplan med ytre «rammer», men innholdet må utarbeides sammen. Denne måten å tenke medvirkning på er for oss i SANKS riktig og svært viktig. På sikt skal erfaringskonsulenten fungere som et kontaktpunkt mellom pårørende og SANKS. Slik at andre pårørende kan ta kontakt med Marit for å fortelle om deres erfaringer.

SANKS oppfatter pårørendeerfaringen som svært viktig i arbeidet med å kunne videreutvikle tjenester til det beste både for pasientene, men også for nettverket. Pårørendeerfaring i et samisk kontekst særdeles viktig å få frem, særlig med tanke på at familien generelt sett står sterkt i den samiske kulturen fortsatt. Pårørendekompetanse i samisk kontekst er i tråd med hvordan knytte familiens plass og den understreker familiene rolle og plass. Pårørendes rolle kan også være svært viktig i pasientens rehabiliteringsperioden. Styrken med å ha fokus på pårørendes erfaring er også dette med at pårørende ofte har et bedre oversikt/overblikk for behandlingsperiode enn kanskje pasienten selv makter å ha, forklarer Furskognes som bakgrunnen for ansettelsen.

-For SANKS er det viktig å få pårørende med, ofte er det de som er bærere av skammen eller kjenner på skammen som følge av pasientens lidelse, forklarer Furskognes og legger til at det er Marit sine erfaringer eller opplevelser som pårørende det handler om.

Erfaringskonsulent med pårørendekompetanse betyr at det her dreier seg om hva disse opplevelsene har gjort med pårørende og ikke med selve pasienten. Det er viktig å understreke, sier Furskognes avslutningsvis.