HELSENORGE

SANKS tok i mot urfolksbesøk fra Australia

Vi er ulike, men likevel så lik, det synes Ann-Karin Furskognes fra SANKS etter urfolksbesøket fra Australia.

T.h Gunn Hetta, Dr.Doseena Fergie, Ann-Karin Furskognes og Renathe Simonsen.

SANKS har denne uken fått besøk av Dr. Doseena Fergie fra Australia. Hun har tatt turen til Sápmi og SANKS for å bli bedre kjent med vårt arbeid for urfolkhelse.

Doseena Fergie foreleser ved School of Nursing, midwife and Paramedicine ved Australia Catholic University. I tillegg jobber hun med urfolkshelse og er endel av forskningsprosjektet First 1000 Days Australia(Første 1000 dager). Som er den australske modellen av Internasjonale 1000- dagers bevegelsen.
Prosjektet skal utvikle en koordinert og omfattende strategi for å styrke familiene i urfolksgruppene aboriginer og Torres Straits Islanders. Familiene vil således kunne klare å imøtekomme barnas behov fra før fødsel til de blir to år gamle, og på denne måten legges det til rette for et best mulig grunnlag for fremtidige helse og levekår.

Mer om prosjektet First 1000 days kan du lese her

Urfolk lærer fra hverandre

Doseena Fergie traff leder for SANKS på en internasjonal urfolkskonferanse i Australia i november 2016. De etablerte kontakt og nå tok hun turen til SANKS og Sápmi for å bli mer kjent med hvordan vi arbeider her. Dr. Fergie ønsket å lære om hvordan SANKS arbeider i forhold til kulturelle utfordringer i arbeid med samiske pasienter, brukere og pårørende. I tillegg få informasjon om hvordan samer i Norge blir ivaretatt av myndighetene med et spesielt fokus på helse.

Besøket ble arrangert av FoU-enheten ved seniorrådgiver Ann-Karin Furskognes og rådgiver Renathe Aspeli Simonsen. Hun besøkte SANKS i to dager og vi fikk gitt henne informasjon og omvisning av SANKS i Karasjok og Lakselv forteller Furskognes.
Vi fikk blant annet gitt informasjon om SANKS sitt e-helse prosjekt. det dreier seg om at vi utvikler et verktøy som skal bidra til økt brukermedvirkning og bedre behandlingsforløp.  Vi gav også informasjon om våre planer om utvikling av e-læringsprogram i kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter/brukere/pårørende for både spesialist- og primærhelsetjenesten. Dr. Fergie fikk også informasjon og omvisning om Finnmarksklinikken. Dagen ble avsluttet med en flott presentasjon og omvisning på Familieenheten, forteller Furskognes.

Andre dag startet med en omvisning på Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) i Karasjok. Dr. Fergie ble imponert over «utrykket» til enheten som etter hennes syn hadde en tydelig samisk identitet. Hun følte straks at her var et godt sted være, hun følte seg velkommen som urfolk.
Senere på dagen gikk turen videre over fjellet til SANKS- Lakselv der informasjon om psykisk helsevern for voksne ble gitt med en omvisning.

Upa

Ulik, men likevel lik

Det er alltid hyggelig og lærerikt å snakke med andre urfolk. Fysisk og geografisk er vi svært langt fra hverandre. Urfolksverdier, tradisjoner og «kamper» har flere likhetstrekk enn ulikheter. Vi kunne snakke sammen uten «å forsvare» eller forklare – vi forstod hverandres utrykk umiddelbart sier Furskognes.
En av de ulikhetene som jeg vil trekke fram er at i Australia så har de hatt et større fokus på bottom up prosess for å mobilisere urfolk. Med et særlig fokus på at urfolk skal hjelpe urfolk. Mange helsetilbud er styrt og organisert av urfolk. Her hos oss har det vært en mer top down prosess, hvor myndighetene i mye større grad har lagt premissene for styring og organisering av helsetilbud for urfolk. Alta –aksjonen kan sies å være den siste bottom up prosessen her, som bidro til store endringer for samer i Norge, oppsummerer Furskognes etter besøket.