HELSENORGE

Satser utslippsfritt

Ansatte ved Kirkenes sykehus tenker grønt og kjører utslippsfritt når de har vakter.

Finnmarkssykehuset har valgt alternativt når vi har gått til anskaffelse av nye kjøretøy til nye Kirkenes sykehus. Seks splitter nye Nissan Leaf har ankommet, og er stilt opp til ære for fotografen utenfor nye Kirkenes sykehus.

Utslippene skal ned

Helseforetaket tar klima og miljø på alvor, og har som overordnet målsetning å få ned utslippene fra egen virksomhet. Det nye sykehuset er bygd som passivhus, det vil si at det blant annet krever lite energi for oppvarmingen, og at klimaavtrykket blir mindre. Det samme gjelder kjøretøyene, som verken slipper ut CO2, partikler eller NOx.

- Vi oppfordres til å bruke miljøvennlige løsninger, og vi gjør det. Nå har vi seks elbiler i vaktberedskapen, og de er perfekte med tanke på at vi har vakter på sykehuset og hjemme, sier enhetsleder Ole Jørgen Ulvang.

Mer utslippsfritt

Bilene er leaset for fire år, og Ulvang tror elbilene har en fremtid i tjenesten.

- Jeg tenker jo at hvis det ikke dukker opp noe helt ekstraordinært - og det kan jeg ikke tenke meg - så er dette veien å gå. Jeg tror også at de andre som har vaktberedskap vil følge etter, sier han.

Bilene har en rekkevidde på 270 kilometer, men kommer neppe til å tømme batteriene. Nye Kirkenes sykehus ligger sentralt plassert i forhold til de største sentra i kommunen, og på parkeringsplassen ved sykehusbygget venter ladeplassene. Sykehuset har plass til ti vaktbiler.


Les også: Overtar sykehusbygget