HELSENORGE

Selvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdom

Anne Silviken, psykologspesialist og forsker ved SANKS har bidratt inn i artikkelen “Socio-demographic, psychosocial and environmental factors associated with suicidal behaviour in Indigenous Sami and Greenlandic Inuit adolescents; the WBYG and NAAHS studies”. Artikkelen handler om selvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdom. 

​Artikkelen ser på sammenhengen mellom selvmordsatferd og sosiodemografiske, psykososiale og miljømessige faktorer blant samisk og grønlandsk ungdom. Et av resultatene som Anne Silviken synes er særlig viktig å fremheve, var at selvmordsatferd blant ungdommene var knyttet til det å ha mistet en venn i selvmord. 

Dette funnet understreker viktigheten av å gi  god støtte og hjelp til ungdom som er berørte og etterlatte ved selvmord. Det å ivareta etterlatte ungdom, og andre, på en god måte, er et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Anne Silviken

Anne anbefaler artikkelen til alle som er interessert i selvmordsproblematikk blant ungdom generelt, men først og fremst de som har en særlig interesse for helse og levekår blant urfolks ungdom.

Anne sier at selvmordsproblematikk er et folkehelseproblem over store deler av verden, og i arktiske strøk er flere urfolkssamfunn hardt rammet. Vi trenger mer kunnskap om forekomst og bedre forståelse av tematikken. Artikkelen er en del av doktorgradsarbeidet til stipendiat Ida Pauline Høilo Granheim (UiT), og hvor forsker/psykiater Siv Kvernmo ved UiT er prosjektleder og hovedveileder. Kvernmo har gjennom flere tiår bidratt med forskning på psykisk helse og selvmordsproblematikk blant samisk ungdom, forteller Anne. 

Les artikkelen her