Helsenorge

Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Nå kan du kontakte BUP, SANKS Karasjok, Sámi klinihkka dersom du er bekymret grunnet koronasituasjonen (Covid-19). Fra uke 13 tilbyr vi Skype-samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre).

Situasjonen vi er i nå har endret hverdagen til mange i Norge. Alle landets barnehager og skoler er stengt. Nyheter som presenteres kan være med på å skape engstelse for barn og unge. Det er en ny hverdag hvor vi ikke kan leke som før, reise som før, være sammen med familie som før. For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna. SANKS har sett tilbudet ved BUPA i Tromsø, og ønsker å etablere samme type tilbud.

Derfor tilbyr SANKS veiledning og rådgivning via Skype og telefon, for barn og unge under 18 år - samt deres foreldre. Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus kan tilby veiledning og rådgivning på nordsamisk eller norsk. 

Tilbudet gjelder den samiske befolkningen i hele landet, og barn og unge i våre opptakskommuner i Finnmark, Tana, Nesseby, Kautokeino, Porsanger, Gamvik, Lebesby og Karasjok, da dette er ansvarsområdet for SANKS. 


Vi er tilgjengelig på telefon 78 94 75 00 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 14.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale, enten på nordsamisk eller norsk. Tilbudet varer ut mai måneden (uke 22).

Inspirert av BUPA i Tromsø

Enhetsleder ved BUP, Frøydis Nilsen er glad for å kunne tilby denne tjenesten.


Enhetsleder ved BUP, SANKS, Frøydis Nilsen ble insperet av BUPA i Tromsø. Hun ønsket å tilby en lignende tjeneste både på norsk og samisk.