Slik blir røntgentilbudet ved Klinikk Alta

Klinikk Alta får dagvakt for røntgenundersøkelser fra 8 til 16 på hverdagene og 10 til 12 i helgene. Målet er en lik praksis for alle pasienter i Vest-Finnmark.
Astrid Helen Mella, Renate Jakobsson, Anne H. Davidsen og Houman Charani i arbeidsgruppen, som har jobbet frem prosedyrer for bakvakt røntgen.

En arbeidsgruppe bestående av fagpersonell fra Klinikk Alta, kommunehelsetjenesten i Alta og Hammerfest sykehus har siden desember 2018 vurdert utnyttelsen av radiologisk bakvaktordning ved den nye klinikken. I februar ble arbeidet ,som er initiert av direktøren, avsluttet, og nå er prosedyrene klare.

- Å bruke ressursene til beste for pasienter og helseforetaket som helhet, har vært en viktig sak for meg som direktør.  Jeg føler meg sikker på at det vil oppleves som svært positivt når vi kommer i drift i den nye klinikken, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

LES OGSÅ: Bedre tilbud, styrket satsing

Likt bakvakttilbud

Hovedprinsippet er at røntgenundersøkelser skal bli tatt til riktig tid og riktig sted, og at bildene kan tas i ordinær åpningstid der det ikke forringer behandlingen. Målet er å harmonisere, slik at vi har lik praksis for alle pasientene i Vest-Finnmark, når det gjelder radiologisk bakvaktordning.

- I dag får de kun tatt bilde i ordinær åpningstid. I fremtiden åpner den nye prosedyren for aktiv tid i helg. Der er det slik at legevaktslegen setter opp programmet i helg. Vi har også beredskap 24 timer i døgnet – sju dager i uka. Vi kan dermed også ta røntgenundersøkelser av pasienter for å avklare tilstanden ved for eksempel alvorlige traumer uansett når det måtte være på døgnet, sier avdelingsleder Renate Jakobsson ved Klinikk Alta.

Jakobsson har ledet arbeidsgruppa, som ble besluttet nedsatt i november i fjor.

LES OGSÅ: Slik blir tilbudet på Klinikk Alta

Riktig tid – riktig sted

- Det er bra at pasientene får tatt akutte bilder på ettermiddag og i helger, fastslår Anne H. Davidsen.

Hun er fagansvarlig for legevaktleger i Alta kommune, og har deltatt i arbeidsgruppen.

Øvrige medlemmer har vært radiolog Grete Norvang, radiograf Astrid Helen Mella og ortoped Houman Charani.

- Dette tilbudet et er absolutt fremskritt i diagnostikk av akutte tilstander for en stor befolkningsgruppe i Finnmark, sier Charani.

Bakvaktordningen for radiograf gjelder for både Hammerfest sykehus og Klinikk Alta, og prosedyren skal sikre at røntgenbildene som må- og skal tas, blir tatt på riktig sted og til riktig tid.

Prosedyrene

Slik er prosedyrene for bakvaktordning radiograf.

Diagnoser som må tas bilde av i Alta samme dag:

 • Ved mistanke om intrakranielle skader (skader inne i kraniet) etter alvorlige traumer og hvor pasienten er påvirket med lav GCS score. Dersom det ikke forsinker behandling bør det vurderes CT-caput i Alta for å vurdere om pasienten skal til UNN eller Klinikk Hammerfest.
 • Pasienter med mistanke om SAB (hjernehinneblødning) der det ikke vil forsinke transport /behandling, vurderes det ut fra klinikk og eventuelt i samråd med sykehuslege om videre behandlingstiltak og behandlingssted.
 • Ved spørsmål om hjerneslag er det nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra UNN og Finnmarkssykehuset. Arbeidsgruppen er ledet av nevrologisk avdeling ved UNN, arbeidsgruppen skal utarbeide prosedyren for hvordan pasienter med mistanke om slag skal ivaretas.
 • Skulder- og albuelux (skulder eller albue ute av ledd) må reponeres (bringes tilbake i normal posisjon) samme dag. Henvisende lege vurderer behovet for røntgenbilde før og etter reponering.
 • Pasienter med spørsmål om pneumothorax (punktert lunge).

    

 Diagnoser som kan tas i Alta, og vente til neste dag:

 • Ved andre luxasjoner trenger pasienten en radiologisk kontroll etter reponering.
 • Disloserte frakturer (i ankel, radius) må grovreponeres og gipses etter klinisk vurdering ved behov om de må vente mer enn en dag. Når benet er reponert er det ønskelig å ta et nytt bilde.
 • Nesefraktur er en klinisk diagnose som ikke skal ha røntgen (dette er bekreftet fra UNN).
 • Ansiktsfrakturer må behandles innen en uke. Her kan det tas CT-ansiktsskjelett i ordinær vakttid påfølgende dag. Ved mistanke om orbitafraktur (brudd i øyehulens benvegger) må legevaktslege referere med ØNH-lege på UNN.
 • Eldre pasienter med mistanke om FCF (lårhalsbrudd) som vil tåle transport dårlig kan ta bilde på vakttid eller påfølgende dag, avhengig av klinikk og anamnese (sykehistorikk).
 • Det er en stor gruppe diagnoser som kan vente til neste dag før bildet skal tas. Ved venting over flere dager, for eksempel helg, settes pasientene opp til radiograf fra kl. 10-12.

  Legevaktslege setter opp programmet. Konferering der man trenger hjelp til valg av diagnostikk og behandling.

 

Diagnoser som må tas i Hammerfest:

 • Pasienter med åpne brudd, ankel i feilstilling og pasienter med spørsmål om FCF med utadrotert (utovervendt) og forkortet ben, skal sendes direkte til Hammerfest.
 • Det vil kunne være andre tilstander som må utredes og behandles ved Hammerfest sykehus i henhold til  dagens praksis.

Retningslinjene er grove, og må skjønnsmessig vurderes. Det blir også evalueringsmøter etter at Klinikk Alta har kommet i gang. Den nye klinikken åpner senhøsten 2019.