Slik er beredskapen for luftambulansetjenesten


Finnmarkssykehuset følger situasjonen knyttet til operatørbyttet fortløpende, sammen med Luftambulansetjenesten HF, Helse Nord RHF og UNN HF. Her finner du lenke til daglige oppdateringer.
Foto: John Tollefsen, Babcock

1. juli overtok Babcock Scandinavian Air Ambulance AS alle de sju offentlige norske ambulanseflybasene i landet. Opplæring av piloter gjør at det i en overgangsfase kan være utfordringer knyttet til flykapasiteten på kortbanenettet. Det er ventet at det vil være normal drift fra midten av juli.


 

Daglige oppdateringer

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye og deltar i daglige informasjons- og samarbeidsmøter med LAT HF, Helse Nord, AMK UNN, LA Ålesund og LA Lørenskog. I møtene blir status for det siste døgnet og for kommende døgn gjennomgått og ressursbehov og hendelser gjennomgås også i møte.


Det legges daglig ut oppdatert informasjon om ambulanseflysituasjonen på nettsiden til Luftambulansetjenesten HF på www.luftambulanse.no under fanen AKTUELT, status ambulansefly.


 

Foreløpig ingen avvik

Overgang til ny operatør i Luftambulansetjenesten har foreløpig ikke hatt noen avvik eller hendelser i forhold til transportkapasitet i Finnmark og Norge for øvrig.


Noen pasienter som har kunnet vente, har måttet vente, men dette har ikke hatt kjente medisinske konsekvenser.

- Det vært noen utfordringer i forhold til flykapasiteten på kortbanenettet samt værutfordringer med tåke i Finnmark. Dette er håndtert ved at det er satt inn ekstra bilambulanseressurser. 4. juli ble beredskapen på kortbanenettet i Finnmark styrket ved at Forsvarets Bell helikopter er satt inn i Kirkenes. Finnmarkssykehuset HF har også tilgjengelige ekstraressurser på ambulansesiden som kan settes inn på strategiske plasser på kort varsel - under en time - ved behov, sier klinikksjef Jørgen Nilsen i Finnmarkssykehuset.