Slik er responstiden

Hvor lang tid tar det før ambulansebilen er på stedet ved akuttilfeller?

Ambulansebilene i Finnmark brukte i 2018 i snitt 19 minutter fra varsling til de var fremme ved pasienten.

Oppmerksomheten rundt utrykningstiden for ambulansebilene i Finnmark er stor, men ulike tall verserer. Vi har derfor tatt en gjennomgang av utrykningstiden til samtlige biler, og korrigert for ventetid og forsinkelser, krisebrøyting og andre faktorer som påvirker tiden det tar fra AMK varsler om hasteoppdrag til ambulansen er på stedet.

Oversikt over ambulansetjenesten i Finnmark.

Oversikt over ambulansetjenesten i Finnmark.

De ulike oppdragene

Først: Hva er forskjellen på et grønt oppdrag, et hasteoppdrag og et akuttoppdrag?

  • Grønt oppdrag gjelder vanlig pasienttransport. Det er ikke fare for liv og helse, og handler ofte om at en pasient skal transporteres fra A til B. Det foregår innenfor fartsgrensen og uten blålys.
  • Hasteoppdrag gjelder når pasienten er syk eller skadet, men når tilstanden ikke livstruende eller det er fare for komplikasjoner. Også her følger ambulansen fartsgrensene, men dersom trafikkbildet tilsier det, kan man kreve fri vei ved bruk av blålys og/eller sirene.
  • Akuttoppdrag gjelder oppdrag i forbindelse med for eksempel hjertestans eller hjerneslag, og hvor tiden er en kritisk faktor. Utrykningen foregår med blålys og sirene (der det er nødvendig) og ambulansen kan bryte fartsgrenser.

Det er akuttoppdragene vi blir målt på i Nasjonal kvalitetsindikator i forhold til responstiden.

Vasket for feilkilder

For å sammenlikningens skyld, har vi tatt med tallene for både 2017 og 2018. Tallene er hentet fra samme statistikk som Helsedirektoratet, men er korrigert for ventetid etter varsling om oppdrag eller værmessige faktorer. Dette gjelder for eksempel tiden det tar fra AMK har varslet om henting av pasient fra ambulansefly til flyet er på bakken, og ambulansepersonellet kan ta hånd om pasienten, ventetid på redningshelikopter i forbindelse med oppdrag, eller tilfeller der det er behov for nødbrøyting.

Her finner du oversikten

Gjennomsnittlig tid fra varsling via AMK til ambulansen er fremme hos pasienten, var i 2018 19 minutter. I 2017 lå snittet på 19 minutter og 49 sekunder. Tallene gjelder for ambulansebiltjenesten og for hver kommune, ikke bare for tettsted/kommunesenter.

I kommuner der ambulansene også betjener nabokommunen, vil utrykningstiden bli påvirket. Det gjelder for Hammerfest med Kvalsund og Tana med Nesseby.

- Den prehospitale tjenesten er kanskje enda viktigere i Finnmark, med store avstander og spredt bosetning. Ambulansearbeiderne våre gjør sitt ytterste for å nå frem til pasientene så raskt som mulig, sier klinikksjef Jørgen Nilsen ved klinikk prehospitale tjenester.

Fra 3. mai har Kvalsund kommune fått stasjonert en ambulanse på Skaidi, samtidig som ambulansebiler fra andre kommuner, sparer tid.