HELSENORGE

Slik fungerer smittesporingsarbeidet

Smittesporing er et av de viktigste verktøyene vi har i arbeidet med covid-19-smitte. Dette er et apparat som settes i gang når det blir bekreftet et tilfelle av covid-19, og vil identifisere mulig smittekilde og nærkontakter.

Illustrasjonsbilde Colourbox

Illustrasjon: colourbox

Smittesporingsarbeidet består av følgende serie med grunnleggende trinn.

  • Varsling av kommunelegen: Diagnostiserende laboratoriet og rekvirerende lege til det påviste covid-19 tilfellet varsler kommunelegen i tilfellets bostedskommune.
  • Samtale med indekstilfelle (person med bekreftet smitte): Kommunelegen følger opp tilfellet for personlig smittevernveiledning, kartlegging av smittekilde og nærkontakter.
  • Definering av nærkontakter: Kommunelegen vurderer identifiserte nærkontakter etter kontakttype. En nærkontakt vil være en person som har vært sammen med den smittede i mer enn 15 minutter og ikke overholdt avstandskravet på 2 meter.
  • Samtale med nærkontakter: Kommunelegen følger opp alle nærkontakter, gir beskjed om karantene hvis relevant og kommunens oppfølgingsprosedyrer. Vanlig karantenekrav er 10 dager.
  • Oppfølging av nærkontakter: Kommunelegen følger opp og sørger for at nærkontakter varsler kommunelegen dersom de utvikler symptomer på covid-19, og at det utføres testing.
  • Vurdering av utvidelse av smittesporing: Kommunelegen vurderer fortløpende behov for utvidelse av smittesporing til flere ledd og kommuner basert på informasjon om sannsynlig eksponering som hentes inn fra nærkontakter.
  • Registrering av data: Kommunelegen registrer alle tilfeller og nærkontakter i et egnet verktøy.
  • Oppsummering og rapportering: Kommunelegen holder oversikt over antall smittede og nærkontakter under oppfølging, og rapporterer relevante klynger og utbrudd til FHI.