HELSENORGE
Desentraliserte helsetjenester:

Starter rekrutteringen av dialysepersonell


Finnmarkssykehuset og Berlevåg kommune går i gang med rekrutteringen av personell til et desentralisert dialysetilbud i Berlevåg.
Samhandlingskoordinator Kristin Jannicke Pedersen og klinikksjef Rita Jørgensen ved Kirkenes sykehus.


Dialysepasienter trenger ofte behandling tre ganger i uka. For mange betyr det stor reisebelastning, som går utover livskvaliteten. Det har derfor vært et uttalt mål å etablere desentraliserte dialyseenheter i Finnmark, og i november 2018 inngikk Berlevåg kommune og Finnmarkssykehuset en intensjonsavtale om opprettelse av et slikt tilbud i Berlevåg.


Livskvalitet

- Pasientene må i dag til Kirkenes for å få behandling. I tillegg gjør avstand og begrensede transportmuligheter at pasientene må være borte fra hjemmet sitt i ukedagene, og det ønsker vi at de skal slippe. Det forringer livskvaliteten, og vi ønsker at de skal få tilbud på hjemstedet, sier klinikksjef Rita Jørgensen ved Klinikk Kirkenes.

Det er Klinikk Kirkenes som er ansvarlig for den planlagte desentraliserte dialyseenheten i Berlevåg. Her skal det være mulighet for tre dialysemaskiner, i første omgang blir det to. Nå starter rekrutteringen av helsepersonell som skal betjene dialyseenheten.

- Vi tør ikke gi noen dato for når tilbudet skal være i gang, men tilstreber å få det til så raskt det lar seg gjøre. I tillegg til rekrutteringen kommer opplæring av personell og avklaring om lokaliteter. Erfaringen fra etablering av dialysen i Lakselv er at dette ikke er gjort over natten, men saken er høyt prioritert hos oss, sier Rita Jørgensen.

Det forringer livskvaliteten, og vi ønsker at de skal få et tilbud på hjemstedet. 


Flere trenger dialyse

I dag må pasienter fra Berlevåg bruke uka til reiser og opphold i Kirkenes for å få behandling. Helse- og omsorgssjef Roy-Arne Andersen i Berlevåg kommune er i likhet med Finnmarkssykehuset, opptatt av at pasientene skal ha et slikt tilbud nær hjemmet sitt.

- Først og fremst at det er viktig for de som har den sykdommen å få tilbudet opp å gå. Og så ser vi også en utvikling der behovet vil være til stede fremover, sier han.

(Teksten fortsetter under bildet)

Roy-Arne Andersen, helse- og omsorgssjef i Berlevåg kommune

Roy-Arne Andersen, helse- og omsorgssjef i Berlevåg kommune

Et økende antall pasienter i Norge har nyresvikt, og er avhengig av dialyse. Ved å etablere en enhet i Berlevåg vil pasienter i nærområdet få adskillig kortere reisevei ved behandling.

- Så kan vi også være der for kommuner i nærheten av oss, om det er behov. For noen kommuner er det kortere vei til Berlevåg enn til Kirkenes. Det viktige for de som er avhengig av behandlingen, er å kunne være nær hjemmet. Det er en stor ekstrabelastning å reise for å få livsnødvendig behandling, sier Roy-Arne Andersen.

Tilrettelegging prioritert

En dialysebehandling (hemodialyse) tar vanligvis fire til fem timer, og gjennomføres oftest tre ganger i uka. Selve behandlingen skjer ved at blodet føres ut av kroppen og gjennom en kunstig nyre som fjerner avfallsstoffer og væskeoverskudd. I tillegg korrigeres kroppens salt- og syre/basebalanse. Blodet føres deretter tilbake til kroppen igjen.

Tilrettelegging for desentraliserte tjenester er høyt prioritert. Hensikten er at pasientene skal få den livsviktige behandlingen nær hjemmet.
Tidligere i år ble dialysesenteret i Lakselv, med tre dialysemaskiner, formelt åpnet. To maskiner er allerede i bruk. Pasientene slipper dermed å reise til Hammerfest for å få behandling, og spares da også for hundrevis av reisetimer i løpet av et år.

Finnmarkssykehuset har også et desentralisert dialysetilbud i Vadsø, i tillegg til dialyse i Kirkenes, Hammerfest og Alta.

LES OGSÅ: Nå er den nye dialyseenheten igang

Teamarbeid

Samhandlingskoordinator Kristin Jannicke Pedersen ved Kirkenes er kontaktperson for spesialisthelsetjenesten, og vil jobbe videre med prosjektet.

- For å utvikle desentralisert dialysetilbud i Berlevåg skal vi jobbe tett sammen med fagpersoner i kommunen og på sykehuset. Dette arbeidet vil involvere blant annet sykepleiere, nyrelege, medisinteknisk personale, IKT ansvarlig, ledere og annet personell som vi er avhengige av for å få dette til. Selv om jeg skal lede prosjektet fra klinikk Kirkenes, er dette et teamarbeid som i aller høyeste grad involverer kommunen. Vi har allerede satt i gang, og lager nå en fremdriftsplan for det videre arbeidet, sier hun.

Finnmarkssykehuset har i 2018 kartlagt hvilke tiltak som skal gjøres, og henter lærdom fra de andre prosjektene i Finnmarkssykehuset som har opprettet dialysetilbud.

- Vi gleder oss veldig på pasientens vegne og håper at det kan by på spennende faglige utfordringer for ansatte ute i kommunen, sier Kristin Jannicke Pedersen.


BEHANDLING:

Hemodialyse Hammerfest

Hemodialyse Kirkenes

Hemodialyse Alta