HELSENORGE

Stiller opp for kolleger i sør

Intensivsykepleiere fra Finnmarkssykehuset er på plass i Østfold for å bistå under koronakrisen. Janne og Tiina er i gang ved Sykehuset Østfold Kalnes, sammen med flere kolleger fra Kirkenes sykehus.


Bilde av Tiina Kylmä og Janne Ruud.

Tiina Kylmä og Janne Ruud er på plass i Østfold, sammen med flere andre kolleger fra Kirkenes sykehus. Hans Christian Johnsen var opptatt med en pasient da fotografen var innom avdelingen, torsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Ragnar Hødal.

- For min del handler det om å kunne være en god medkollega, ikke bare hjemme i Kirkenes, men på generell basis, sier Janne Ruud.

Til daglig er hun intensivsykepleier med Kirkenes sykehus som arbeidsplass. Onsdag 7. april hadde hun sin første dag ved Sykehus Østfold Kalnes, hvor hun skal jobbe i 14 dager, og nettopp har hun fått selskap av kollega Tiina Kylmä fra samme sykehus.

Sykehuset like utenfor Sarpsborg har økt beredskap, og har nok intensivplasser og respiratorer til å kunne ta imot covid-pasienter som har behov for intensivbehandling. 

Utfordringen har vært personell til å bemanne nok intensivplasser, blant annet fordi utenlandske vikarer ikke kommer til Norge som tidligere. 

For miFor min del handler det om å være en god medkollega, ikke bare hjemme i Kirkenes, men også på generell basis 

Janne Ruud

Kompetanse med hjem

Det er mangel på intensivsykepleiere i Norge, og Finnmarkssykehuset har valgt å sende tilsammen fem intensivsykepleiere til Kalnes for å bistå. Det hele er koordinert av Helse Nord, og også Nordlandssykehuset bidrar med en intensivsykepleier.

- I tillegg til å hjelpe, får du får også innblikk i et større fagmiljø. Hjemme kan det være lenge mellom hver respiratorpasient, så kan det være høye topper. Ting du gjør hver dag blir du god på, og jeg tenker at jeg kan ta med kompetanse hjem, forteller Janne, og viser til at Kalnes har mye kompetanse og erfaring med spesielt covid-pasienter.


For tre år siden var hun ferdig med videreutdanning til intensivsykepleier.

- Jeg ville i dybden på hvorfor gjør vi som vi gjør, hvorfor gir vi behandling. I dybden på hva som skjer i kroppen når vi blir syk og når vi blir friske. Få større kunnskap, forståelse og kompetanse til å ivareta kritisk syke pasienter på en helhetlig måte, både psykisk og fysisk. Sykepleiefaget er komplekst, og som intensivsykepleiere møter vi mennesker i en veldig sårbar sykesituasjon i livet.

(Teksten fortsetter under bildet)
 
Janne Ruud tar på seg verneutstyret.

Janne Ruud tar på seg verneutstyret før vaktbyttet. Foto: Bjørn Ragnar Hødal.

Meldte seg til å hjelpe

Mottakelsen ved Sykehuset Østfold Kalnes var udelt positiv, og første dag har hun gått sammen med to intensivsykepleiere og blitt kjent med intensivavdelingen, rollene og pasientflyten.

Blant dem som tok imot henne da hun ankom Kalnes var Hans Christian Johnsen, til daglig kollega ved intensivavdelingen i Kirkenes. Hans Christian var ferdig utdannet intensivsykepleier ved Kirkens sykehus i 2017, og har vært ved Sykehuset Østfold i påsken. Også han forteller om et ønske om å bidra, få økt kompetansen og å få mengdetrening på respirator, som motivasjon for å stille opp.

- Det var vel egentlig ikke slik at jeg hadde noe preferanser i forhold til hvilket sykehus jeg skulle dra til. Jeg meldte med frivillig til å hjelpe kolleger i en travel tid med mye smitte og mange innlagte intensivpasienter. Kalnes var i en prekær situasjon, og spurte først. Tirsdag før påske kom forespørselen, skjærtorsdag satt jeg på flyet nedover, sier han.
 


Folk har jobbet mye, mange er nok slitne, men stemningen er upåklagelig og arbeidsmoralen er stor.

Hans Christian Johnsen
Stort pågangsmot

Mye personell ved Sykehuset Østfold Kalnes er omdisponert fra andre avdelinger, som støttepersonell. I tillegg er avdelingen gjort om, og intensivavdelingen brukes nå som covid-avdeling. Ikke-smittede intensivpasienter ligger på det som til vanlig brukes som postoperativ avdeling.

- Jeg kom jo ned midt i en lockdown, samt på en skjærtorsdag, det var veldig rolig både på Gardermoen og her i Sarpsborg. Lite folk og ingen butikker åpne. Inne på sykehuset går allikevel alt sin gang, uavhengig av hva som skjer utenfor. Langfredag, første dag på jobb ble jeg tatt imot på en fantastisk måte. Assisterende leder møtte meg ved hovedinngangen, jeg fikk en liten omvisning og gikk deretter opplæringsvakt med en erfaren intensivsykepleier. Lørdag var det rett i arbeid med hovedansvar for en covid-pasient, og dobbelvakt, forteller Hans Christian Johnsen.

- Folk har jobbet mye, mange er nok slitne, men stemningen er upåklagelig og arbeidsmoralen er stor, fastslår han.
 

Glad for å bidra

I Finnmarkssykehuset er administrerende direktør Siri Tau Ursin glad for å kunne bidra med ressurser.

- Vi trengte hjelp i oktober i fjor, vi fikk det, og vi vet hva det betyr. Når vi nå får lov til å bistå våre kolleger i sør, er vi glad for å kunne gjøre det, sier hun.

Tilsammen fire intensivsykepleiere fra Kirkenes sykehus har nå reist ned til Sykehuset Østfold, mens én er klar i uke 17 dersom det er behov.

- Samtidig som vi får bidra, får vi skaffet oss verdifull kompetanse. Det kommer også pasientene og innbyggerne i Finnmark til gode, fremholder direktøren.