HELSENORGE

Stor interesse for topplederstilling ved Hammerfest sykehus

Finnmarkssykehuset har mottatt søknader fra sju kandidater til stillingen som klinikksjef ved Hammerfest sykehus.

Bilde av Hammerfest sykehus.

Interessen for stillingen som klinikksjef ved Hammerfest sykehus har vært stor. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Vi er svært fornøyd med interessen for stillingen. Dette er en viktig og spennende jobb, og det gjenspeiles også i at så mange har meldt sin interesse, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.
 
Søknadene blir nå behandlet. Ambisjonen er at en ansettelse skal være gjort i løpet av høsten, og at ny klinikksjef er på plass tidlig neste år.
 
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark og det tredje største sykehuset i Nord-Norge. Sykehuset gir tilbud innenfor akuttmedisin, kirurgi/ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, pediatri, fødeavdeling, barnehabilitering, rus og psykiatri, og er en del av Finnmarkssykehuset HF.
 
Klinikksjefstillingen er topplederstillingen ved sykehuset. I tillegg til å lede sin egen ledergruppe, sitter klinikksjefen i direktørens ledergruppe. Klinikksjefen vil dermed spille en viktig rolle både i den videre driften av sykehuset, i utviklingen av måten nye Hammerfest sykehus og selve helseforetaket skal drives på i årene fremover.

Søkerlista:

​1. Holmen, Roger Kristian (54) M, sikkerhetsinspektør, Oslo
2. Taraldsen, Edel Marlén (27) K, studentleder, Hammerfest
3. Skjeldbakken, Tove (56), Health in Emergency Coordinator, Tromsdalen
4. Unntatt offentlighet, M
5. Unntatt offentlighet, K
6. Unntatt offentlighet, M
7. ​​Pedersen, Jan Rudi (43), M, avdelingsdirektør, Hammerfest