HELSENORGE

Støttesamtaler knyttet til fornorsking og urett

SANKS, Sámi klinihkka gir bistand til personer som trenger det i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. SANKS er en spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helse og rus, og samarbeider med Sannhets- og forsoningskommisjonen. 

Det gis støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett som personer har kjent/kjenner på. Terapeutene som bistår i arbeidet er Berit Frøydis S. Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen og Reidun Boine. 

Hvem kan få tilbud om støttesamtaler?

Alle personer som får ulike følelsesmessige reaksjoner som en følge av at en har formidlet sin historie til Sannhetskommisjonen eller på et åpent møte (i regi av Sannhetskommisjonen), eller har vært tilhører på et åpent møte fysisk eller gjennom streaming eller via andre medier.  

Støttesamtaler fungerer som et lavterskeltilbud, det vil si at det ikke er behov for henvisning eller at det er lang ventetid. Personer kan selv ta direkte kontakt med terapeutene enten via telefon eller mail. Terapeutene vil også kunne veilede aktuelle personer for videre henvisning til kommunen eller til spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for videre oppfølging. 

Tilbudet er gratis og det registreres ingen personlige opplysninger. Terapeutene har taushetsplikt.


Ta kontakt med SANKS, Sámi klinihkka: 

46 88 11 62 |  46 82 62 89 (hverdager 08:30-15:30)