Styret i Finnmarkssykehuset stiller seg bak prosjektgruppens anbefaling

Et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset stiller seg bak anbefalingen i prosjektgruppens utredning om ikke å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF.
Direktør Eva Håheim Pedersen og fungerende styreleder Gudrun Rollefsen.
Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og fungerende styreleder Gudrun Rollefsen.

Utredningen ble behandlet i ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF i dag.

Målet med den foreslåtte sammenslåingen var dels å styrke det desentrale helsetilbudet i Finnmark, og dels å styrke UNN som universitetssykehus. Nedslagsfeltet for et slikt sammenslått helseforetak ville utgjort 35 prosent av landets areal, og foretaket skulle samhandlet med 49 kommuner, det vil si tolv prosent av alle landets kommuner.

Styret i Finnmarkssykehuset ser alvorlig på konsekvensene som er beskrevet ved en sammenslåing av helseforetakene, og anbefaler ikke sammenslåing med de begrunnelser som fremkommer i prosjektgruppens utredning.

- Styret slutter seg utredningens anbefalinger, og viser spesielt til at prosjektgruppen ikke har funnet noen indikasjoner på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing. Vi ser heller ingen indikasjoner på at en sammenslåing vil styrke UNN som universitetssykehus. Styret fraråder derfor at UNN HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen, sier fungerende styreleder Gudrun Rollefsen.

Et samlet styre ønsker i stedet å videreutvikle det regionale samarbeidet i Helse Nord, og særlig samarbeidet mellom UNN og Finnmarkssykehuset, og områder som rapporten peker på at det kan være et forbedringspotensial.

- Vi har i dag et nært og godt samarbeid, og vi mener en videreutvikling av dette samarbeidet vil styrke tilbudet til pasientene, sier Rollefsen.

Kontakt:

Eirik Palm, kommunikasjonssjef, tlf. 976 19 594

Vedlegg:

Presseprotokoll

Saksdokumenter med rapport