HELSENORGE

Sykehusbygget reiser seg

Slik så det ut på sykehustomta 26. mars. De neste tre månedene skal grunn- og betongarbeidene for selve sykehuset ferdigstilles.

Dronebilde av tomta til nye Hammerfest sykehus, tatt 26. mars 2021.
Oversikt over sykehustomta. Deler av den første blokka har nådd tre etasjer pluss underetasje.

 

Bildet over er tatt like før påskeferien, og viser at råbygget til Blokk 1, den første fløya, er i ferd med å reise seg. Denne bygges i to hoveddeler, med et atrium midt i blokka i øverste etasje, og vil være i tre etasjer pluss underetasje. På toppen bygges rom for infrastruktur, som ventilasjon.

I gang med neste blokk

På sørsiden, nærmere havet, kommer Blokk 2.  Også denne bygges som et kvadrat, og oppføres i likhet med Blokk 1, i to deler. I del 1 er råbygg til underetasje og første etasje kommet på plass. 

Elementene er produsert av Jaro, og bringes med trailere fra Alta til Hammerfest. Daglig har fem til åtte trailere med byggeelementer kjørt mellom byene.

Øst for Blokk 1 og 2, hvor hovedkranen i dag er plassert, foregår klargjøring av støp til Blokk 3, som blant annet rommer hovedinngang, vestibyle og kantine.  

Entreprenøren som har sørget for pelingen, avsluttet sin del av jobben i desember, og har reist hjem. I overkant av 4.000 meter med peler er boret ned i bakken for å bære fundamentet til det nye sykehuset.
 

Foran plan

Omlag 45 personer er for tiden i arbeid i byggeledelse og på byggeplassen. I tillegg er prosjekteringen i full gang med ca 50-60 personer involvert på hjemmekontorer rundt om i landet.

Entreprenøren Consto rapporterer at deler av produksjonen nå ligger et stykke foran planen.

Selv om værforholdene har vært gunstige for prosjektet, har vinden i perioder i vinter gitt noen utfordringer, men uten å påvirke produksjonen nevneverdig.

All produksjon de siste månedene har foregått på dag- og ettermiddagstid, og det har ikke vært behov for arbeid i helger og helligdager.

Anbefalinger og smitteverntiltak knyttet til koronapandemien har gitt noen utfordringer. Utenlandske arbeidstakere som er på prosjekt, har ikke hatt anledning til å reise hjem på avspasering, mens avløsning ikke har kommet inn i landet. For ikke å komme i konflikt med gjeldende bestemmelser knyttet til arbeidstid, har det blitt gjort justeringer i arbeidstiden. Det har ført til noe lavere produksjon på byggeplassen, og gjelder da spesielt for betongarbeidene.
 

Hendelser og uhell

Det har i byggeperioden vært én hendelse med fravær som følge av skade.

I slutten av februar ble byggeelementer (isopor) som ikke var tilstrekkelig sikret, tatt av vinden og ført på havet. Dette ble omtalt i avisene. 

Entreprenøren har fulgt opp og ryddet. Det er iverksatt tiltak for å hindre slike hendelser i fremtiden.

Ellers er det ikke rapportert andre alvorlige hendelser.
 

Starter ytterkledning

De neste tre månedene skal grunn- og betongarbeidene for selve sykehuset ferdigstilles. I tillegg skal monteringen av betongelementer på blokk 1 og 2 ferdigstilles, mens montering på blokk 3 skal være godt i gang.

Videre starter montering av ytterveggelementer i tre, mens taktekker er i oppstartfasen.

- Prosjekteringen skjer parallelt og skal være ferdig ca september -21. Innkjøp av medisinsk teknisk utstyr (MTU), har startet opp for avklaringer mot byggeriet, sier prosjektleder Christian Brødreskift i Sykehusbygg.
 
Bygget skal overleveres til prøvedrift høsten 2024, og i januar 2025 vil Finnmarkssykehuset ta det nye sykehuset i vanlig drift.


Temasider: Nye Hammerfest sykehus