HELSENORGE

Utbruddsrapport fra FHI

Folkehelseinstituttet ble søndag 18. oktober kontaktet av Helse Nord RHF for bistand i utbruddet av covid-19 som omfattet Hammerfest sykehus (Finnmarkssykehuset HF) og Hammerfest kommune. Det ble mistenkt at utbruddet oppsto i forbindelse med en pasient som ble innlagt ved Hammerfest sykehus 4. oktober, hvor positiv test forelå 5. oktober. Den offentlige rapporten legges tilgjengelig her.