Utvider samarbeidet med kommunen


Nye Hammerfest sykehus vil få et eksternt kjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune. Styret forutsetter at Finnmarkssykehuset får en avtale med kommunen som blant annet ivaretar kvalitet, ernæring og drift.
Arbeidet med nye Hammerfest sykehus pågår for fullt. Slik ser den siste skissen ut.

NYTT SYKEHUS: Nye Hammerfest sykehus (NHS) begynner å ta form. Fremdeles er arbeidet med NHS i en forprosjektfase, med tilpasning av arealer og til økonomiske rammer.

Fornuftig bruk av ressursene

Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset har en intensjonsavtale om et stort felleskjøkken, og i møtet den 13. desember vedtok styret å gi sin tilslutning til et slikt storkjøkken.

Her finner du protokoll fra styremøtet

- I Kirkenes har vi en avtale om felles kjøkkendrift med Sør-Varanger kommune. Det er en fornuftig bruk av ressursene, og det ønsker vi også å gjøre i Hammerfest under forutsetning av at kravene våre til kvalitet og ernæring blir ivaretatt, sier styreleder Harald Larssen.

Gode erfaringer

I vedtaket heter det at styret gir sin tilslutning til et eksternt kjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune under forutsetning av en tilstrekkelig avtale med kommunen om økonomi, kvalitet, ernæring, drift og liknende.

Erfaringene med storkjøkkenet i Kirkenes er gode. Forskjellen er at driften av storkjøkken i Hammerfest vil skje i kommunens regi, mens det i Kirkenes er et felleseid selskap som drifter kjøkkenet. 

Medvirkningsgruppen som har deltatt i vurderingen av kjøkkenløsning anbefaler kok/kjøl-prinsippet, som er i henhold til Helse Nords hygieneplan. I begrunnelsen er det lagt vekt på kvalitet, ernæring og leveringssikkerhet. I tillegg er konklusjonen at et felles kjøkken gir lavere kostpris per døgn, og dermed mer helse for pengene.

Sakspapirer: Nye Hammerfest sykehus

nhs situasjonsplan.jpg

Jobber videre med kostnadsrammen

Finnmarkssykehuset har fått godkjent en investeringsramme på 1,95 milliarder 2018-kroner til bygging av nytt sykehus. I tillegg blir det samlokalisering med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet. Nettoarealet på sykehuset er i underkant av 17.000 kvadratmeter. I tillegg kommer arealer som korridorer og trappeganger.

Forprosjektet for nye Hammerfest sykehus, har siden oppstarten i høst vært gjennom en optimaliseringsfase hvor funksjonalitet, arealer og økonomi har blitt vurdert. Arbeidet med optimaliseringen er gjennomført i nært samarbeid og åpenhet med brukerne, men arbeidet med å komme innenfor kostnadsrammen pågår ennå.

- Styret sier også i vedtaket at arealet fremdeles må bearbeides slik at kostnadsrammen for prosjektet blir overholdt, sier Harald Larssen.

Forprosjektet skal være avsluttet til sommeren 2019.