HELSENORGE

Utvider tilbudet i Sámi klinihkka

Videreutviklingen fortsetter: Nå er både et permanent røntgentilbud og et fullverdig geriatrisk team på plass i Karasjok.

Bilde av Kristin Grønmo.

Med Kristin Grønmo er nå røntgentilbudet på plass i Karasjok. Foto: Finnmarkssykehuset

Det har vært ønsket og etterlyst, og nå er tilbudet her: Sámi klinihkka vil heretter tilby såkalt skjelettrøntgen fire dager i  uka. I tillegg til kommer undersøkelser som må gjøres innenfor en kort frist - én til to dager – mens akutte undersøkelser fremdeles vil skje ved Hammerfest sykehus, hvor det er radiolog.
 ​

Kortere reisevei

- Det betyr for pasientene at de kan få tatt vanlige røntgenbilder i Karasjok, at de ikke trenger å reise til Hammerfest eller Alta, og at det er mulighet for samkoordinering med legetime i Karasjok, forteller avdelingsleder Katri Somby ved Sámi klinihkka.

Røntgen i Karasjok har de siste årene vært bemannet med radiograf fra Hammerfest sykehus én til to dager annenhver uke. I forbindelse med etableringen av Sámi klinihkka ble det etablert røntgenlokaler med nytt utstyr. For å hjelpe de andre sykehusene og klinikkene med å ta unna ventelistene i forbindelse med koronautbruddet, ble det etablert et midlertidig røntgentilbud ved klinikken. Nylig ble det opprettet stilling for radiograf ved Sámi klinihkka, og nå er stillingen besatt.
 

Finske pasienter også

- Bildene tolkes av radiologene på Hammerfest sykehus. Radiografen har tett samarbeid med dem, og skal med jevne mellomrom være i Hammerfest for både faglig oppdatering og samarbeid generelt, sier Katri Somby.

Bildene er elektroniske, og kan ved behov tolkes med én gang av radiolog. I tillegg har legene ved Spesialistlegesenteret tilgang å se på bildene, dersom pasientene måtte ha time her samme dag. Det er et felles bildearkiv for Helse Nord, hvor alle bildene ligger, og legene på de forskjellige lokasjoner har da tilgang til bildene.

Tilbudet er for alle henviste pasienter, enten det er omkringliggende kommuner eller andre steder i Vest-Finnmark. Også finske pasienter kan henvises til Sámi klinihkka for røntgen.

DeDette er med på å sikre kvaliteten i tilbudet som gis, og å gjøre besøket hos oss mer betryggende.

Katri Somby

Fullverdig geriatrisk team

17. juni var de fulltallig i det geriatrisk teamet; lege, ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.

Teamet skal tilby en tverrfaglig utredning av eldre pasienter, og har spesialkompetanse i samisk språk og kultur. 

Teamet bruker utredningsverktøy på norsk og nordsamisk, og vil også jobbe videre med å få oversatt og kvalitetssikret flere utredningsverktøy. ​

​(Teksten forsetter under bildet)

Bilde av geriatrisk team i Karasjok.

Geriatrisk team: Ergoterapeut Sigrun Gove, fysioterapeut Silje Kofoed, lege Leena Niittyvuopio-Jämsä og geriatrikoordinator Gro Johnsen. Foto: Finnmarkssykehuset

- De som ønsker tilbud på samisk, får dette enten gjennom tolk eller samiskspråklig behandler. Dette er med på å sikre kvaliteten på tilbudet som gis, og gjøre besøket hos oss mer betryggende, sier avdelingsleder Katri Somby.

Teamet starter opp med kognitiv utredning av eldre etter sommerferien, og utvider tilbudet etter hvert. Dette innebærer et tett samarbeid med fastleger og ambulering til kommunene i samisk kjerneområde, i Finnmark. 

Målet er å gi et nasjonalt geriatrisk tilbud til samiske pasienter gjennom tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og ambulering til kommuner med samisk befolkning.

LES OGSÅ:

​Ett år med Sámi klinihkka​

​​Navnet blir Sámi klinihkka

I rute med prosjekt Samisk helsepark

Felles tidslinje for alle byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset​