Utvikle et skoleprogram tilpasset samisk kontekst

Dimpas og Utsi ønsker å forske på hvordan fremme og styrke psykisk helse i Sápmi, ved å utvikle et skoleprogram tilpasset samisk kontekst.

Forskningsdager 2018

​I forbindelse med Forskningsdagene 2018 holdt psykologspesialistene Anne Lene Turi Dimpas og Margrethe Bals Utsi på Samisk høgskole i Kautokeino.
Tittel på foredraget: Korsn har du det? Hva er folkehelse og hvordan jobbe med det i små, samiske kommuner.

 

Dimpas

Anne Lene Turi Dimpas

Utsi

Margrethe Bals Utsi

 

Foredragsholderne er begge psykologspesialister med forskningskompetanse (doktorgrad) og begge er samer fra Kautokeino. Finnmarkssykehuset var arrangør for forskningsdager med forelesninger også i Alta og Hammerfest.

Hva er psykisk folkehelse?

Dimpas og Utsi var begge storfornøyd med at så mange fant tid til å delta til tross for at dette skjedde en lørdag. I foredraget gikk de inn på og forklarte hva folkehelse er og betyr. Folkehelse er et vidt begrep også med et politisk innhold. I Norge har fysisk helse lenge vært en prioritert oppgave som man også har lyktes godt med. Psykisk folkehelse og forebygging står i dag som en stor utfordring. Det er også årsaken til hvorfor Dimpas og Utsi ønsker å sette fokus på dette. De igangsetter nå forskning på hvordan man kan både fremme og styrke psykisk helse i Sápmi.

 

folkehelse

Hvorfor prioritere psykisk folkehelse?

 

Under foredraget viste de til forskning som er blitt utført og som omhandler Sápmi og hva som kan bidra til å forbedre psykisk folkehelse. Som eksempel trakk de fram Kristine Nystad forskning hvor det kommer fram at samisk identitet og nær tilknytning til familien og slekten kan styrke ungdom.

 

Kristine Nystad

Kristine Nystad sitat

 

Utvikle et skoleprogram

Dimpas og Utsi viste også til utfordringer som kommer fram i «Ungdata» undersøkelsen og i folkehelseprofilen som vedrører Kautokeino kommune. Blant annet kommer det fram at stor del ungdom er misfornøyde med skolen, det er liten deltakelse i fritidsaktivitet, det er mye mobbing og flere ha opplevd trusler om vold.

 

Skoleprogram

Utvikle et skoleprogram

 

Dimpas og Utsi har lyst til å utvikle et skoleprogram for ungdom og som er tilpasset samisk kontekst at den er på samisk og at det utvikles sammen med ungdom.

 

Dimpas og Utsi foreleser

Våre interesser - en artigere fritid!

 

De avsluttet foredraget med å si at det ikke er lett å vite hva man skal prioritere, men at de ikke kommer til å gi seg. De ønsker også tips og hjelp fra befolkningen til dette arbeidet og oppfordret derfor tilhørere til å engasjere seg i arbeidet med øke barn og unges trivsel og helse.