Utviklingen av Klinikk Alta er igang

Arbeidet med å etablere og utvikle Klinikk Alta er i gang. Lena E. Nielsen konstitueres som klinikksjef fra 1. januar 2020. På nyåret lyses også stillingen som klinikksjef ut.

Portrett av Lena Nielsen
Lena E. Nielsen.

Utviklingen av Alta som egen klinikk er igang, og fra 1. januar har Klinikk Alta ny klinikksjef. I første omgang vil ​Lena E. Nielsen, som i dag HR-sjef i Finnmarkssykehuset HF, være konstituert som klinikksjef. Samtidig lyses stillingen som klinikksjef Klinikk Alta ut på nyåret.

Styret vedtok 30. oktober å endre strukturen i Finnmarkssykehuset, slik at Alta blir egen klinikk med klinikksjef. Samtidig vil Klinikk psykisk helsevern og rus opphøre. Finnmarkssykehuset vil da fra årsskiftet ha fire klinikker med ny struktur; Alta, Hammerfest, Kirkenes og Sámi klinihkka. Psykisk helsevern og rus vil i den nye modellen inngå som avdelinger i hver enkelt klinikk.

Klinikk Alta får egen klinikksjef med lederteam. I likhet med Sámi klinihkka vil også klinikksjefen ved Klinikk Alta sitte i direktørens ledergruppe.

Finnmarkssykehuset vil i 2020 bestå av fire klinikker med tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus, i tillegg til prehospitale tjenester og service, drift og eiendom:

  • Klinikk Hammerfest: somatikk og VPP og BUP Hammerfest (fra DPS Vest-Finnmark).
  • Klinikk Alta: somatikk og virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus i Alta (fra DPS Vest-Finnmark).
  • Klinikk Kirkenes: somatikk og virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus (DPS Øst-Finnmark).
  • Sámi klinihkka, som ble opprettet høsten 2019.
  • Klinikk Prehospitale tjenester og Service, drift og eiendom videreføres som i dag.

I tillegg styrkes ledergruppene ved Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Alta med en egen avdelingsleder for psykisk helsevern og rus.