Velkommen til dialogmøter, Vest-Finnmark 18. - 19.06

Finnmarkssykehuset inviterer allmennleger/fastleger til dialogmøter med Finnmarkssykehuset i Alta 18. juni og Hammerfest 19. juni. Hjertelig velkommen!

Påmelding 

Vi bestiller pizza og ønsker derfor at du melder deg på. Husk å skrive hvilken dag du melder deg på til. Påmelding gjøres per e-post til samhandlingsrådgiver Vivi Brenden Bech - vivi.brenden.bech@finnmarkssykehuset.no 

Program

Alta

Tirsdag 18. juni, kl 16.00-19.00
Sted: Alta Scandic Hotell. 
Pizza, kaffe og brus kl 16.00-16.30.

Temaer: 

 • Ny klinikkstruktur i Finnmarkssykehuset, hva betyr dette for Alta? v/ Harald G. Sunde
 • Klinikk Alta: Hvordan blir den nye klinikken? V/ representant Lene Thomassen
 • Røntgentilbud i Alta v/ radiolog Grete Norvang
 • Pakkeforløp psykiatri og rus v/ Anette Bakken Brox
 • Informasjon om Fastlegerådet v/ Petter Bye og Harald G. Sunde
 • Om praksiskonsulent v/ Harald G. Sunde
 • Protesekirurgi i Vest-Finnmark v/ Harald G. Sunde
 • ØNH-poliklinikken i Alta – hva skjer? v/ Harald G. Sunde
 • Nye regler for allmennlegespesialisering v/ Harald G. Syunde og Evy Adamsen

Hammerfest

Onsdag 19. juni kl 16.00-19.00:
Sted: Auditoriet Hammerfest sykehus. 
Pizza, kaffe og brus kl 16.00-1630. 

Temaer: 

 • Informasjon om Fastlegerådet og praksiskonsulent v/ Harald G. Sunde
 • Samarbeid ved oppføling overvektige barn v/ Ane Kokkvold 
 • Pakkeforløp psykiatri og rus v/ Anette Bakken Brox
 • Pasientforløp: arbeid med å forbedre epikrise samt samstemming legemiddellister v/ Siw Blix og Ellen Pettersen
 • Protesekirurgi i Vest-Finnmark v/ Søren Bøvling
 • Nye regler for allmennlegespesialisering v/ Harald G. Sunde

For mer informasjon


Samhandlingsrådgiver Vivi Brenden Bech
vivi.brenden.bech@finnmarkssykehuset.no
M 480 28 283


Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no
M 908 31 337