HELSENORGE
Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten

Velkommen til våre nye nettsider!

Alle helseforetakene i Helse Nord lanserer nye nettsider i juni. De nye nettsidene gjør det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling. Det skal gi pasienter og pårørende mer kunnskap og trygghet.

Helse Nord er en del av prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten». I løpet av 2016 skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen.

Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.

I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp.

Pasienten i sentrum

Prosjektet er banebrytende i forhold til hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om for eksempel behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. Tidligere har våre internettsider vært et kommunikasjonsprosjekt. Nå blir det viktigste behandlingsinformasjonen.

Likestilt samisk og norsk

På Finnmarkssykehusets nye nettsider blir nordsamisk og norsk likestilte språk. All pasientrettet informasjon skal finnes på begge språk, og man kan enkelt bytte mellom samisk og norsk på en hvilken som helst side.

 

Syv nettsider

Som andre region ut skal følgende helseforetak i Helse Nord skal lansere nye nettsider i juni.

  • Finnmarkssykehuset
  • UNN
  • Nordlandssykehuset
  • Helgelandssykehuset
  • Sykehusapotek Nord
  • Helse Nord IKT
  • Helse Nord RHF

På de nye nettsidene vil det også finnes informasjon om fag, forskning, samhandling, kompetansetjenester og andre oppgaver i regionen.

Vi vil gjerne høre hva du synes om nettsidene våre – både positivt og negativt! Bruk gjerne tilbakemeldingsskjemaet som du finner lenke til nederst på sidene – eller klikk her.