HELSENORGE

Venter du på din time?

9.november startet Hammerfest sykehus med å ta opp aktiviteten etter innleggelsesstoppen som ble innført under smitteutbruddet. Fortsatt kan du som pasient oppleve at din time blir avbestilt eller flyttet. 

Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus. Foto: EIrik Palm

​Hammerfest sykehus er enda i gul beredskap da kapasiteten overvåkes med hensyn på kapasiteten vi har til ø-hjelp og elektiv (planlagt) aktivitet. Elektive (planlagte) behandlinger for voksne startet opp igjen 20.november.

Avbestillinger eller flytting av time

På grunn av et strengt smittevern så er det redusert sengekapasitet på sykehuset, noe som kan føre til at pasienter som skal til planlagt behandling får denne utsatt eller avbestilt. Finnmarkssykehuset vil i denne sammenheng prioritere pasienter som er avhengig av helsehjelp for ikke å utvikle varig helsesvikt. Dette innebefatter bl.a. utredning og behandling av kreftsykdom, dialyse, øyepasienter med fare for varig synstap og andre akutte tilstander.

Alle pasienter som får sin time avbestilt eller endret vil bli kontaktet av oss på telefon. Om vi ikke får tak i deg så sender vi en SMS. Vi vil, så langt det er mulig, prøve å ha en ny time klar når vi ringer. Pasienter som ikke får ny time samtidig vil få en ny innkalling på et senere tidspunkt.

  • Hver pasient vil bli vurdert individuelt og vil bli vurdert på bakgrunn av helsetilstand og bosted.
  • Pasienter må belage seg på at de kan bli innkalt til andre behandlingssteder enn først planlagt.  
  • Hvis du har spørsmål angående din behandling så kan du ta kontakt med telefonnummeret som er oppgitt i innkallingsbrevet.

Behandling for covid-19 pasienter

Sykehuset tar imot pasienter som legges inn med covid-19. Covid-19-kohorten som har vært på medisinsk sengepost er åpen igjen, og vil ta imot pasienter som normalt.


Etterslepet på behandlinger

Finnmarkssykehuset har rundt 7.000 utsatte behandlinger totalt i hele foretaket, og det gjøres en innsats for å få tatt igjen disse.