Venter med behandling av fremskutt ambulanseenhet

Direktøren trekker saken om fremskutt ambulanseenhet på Skaidi inntil videre. Sammenblanding med debatten om møtekjøring er årsaken.

Styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

​Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen varslet styret onsdag at hun trekker styresaken om fremskutt ambulanseenhet inntil videre. Styreleder Harald Larssen støtter direktørens vurdering.

- Årsaken er at en fremskutt ambulanseenhet, som skal styrke ambulanseberedskapen for alle kommunene i Vest- og Indre Finnmark, blandes sammen med debatten om møtekjøring med pasienter. Dette er uheldig fordi det skaper forvirring og flytter fokuset fra hensikten med en ny ambulanseenhet. Derfor ønsker direktøren å trekke saken inntil videre, sier Larssen.

Da styret i april behandlet Ambulanseplan for Finnmarkssykehuset HF 2019 – 2029, ba det samtidig om å få utredet en fremskutt base for ambulanse på Skaidi, hvor en ambulansebil er fast stasjonert og i beredskap. Bakgrunnen var blant annet en rapport fra SINTEF, samt høringssvar fra de berørte kommunene.

Formålet med å etablere en fremskutt base er å styrke ambulanseberedskapen i omlandet ved å flytte en ambulansebil fra Hammerfest, og la den være fast stasjonert på Skaidi. Den fremskutte basen var foreslått som et pilotprosjekt, med en prøveperiode på ett år.

Samtidig fikk Helse Nord i sommer i oppdrag å utrede møtekjøring med pasienter.

- Finnmarkssykehuset utreder ikke møtekjøring, det er det Helse Nord som gjør. Da er det mest hensiktsmessig at saken trekkes fra dette møtet, og at vi kommer tilbake med denne saken når Helse Nord har avsluttet sin utredning, sier Larssen.