HELSENORGE

Vernet bygg får nye vinduer

SANKS-bygningen i Karasjok er Finnmarkssykehusets eneste vernede bygg. Vernevedtaket blir tatt hensyn til når vinduer skiftes ut og restaureres. Arbeidet starter høsten 2021.

Eksteriørbilde av SANKS-bygningen.

Vinduer skal byttes og restaureres i den vernede bygningen i Stuorraluohkka i Karasjok. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Vernevedtaket som ble gjort noen år tilbake,  har som formål å bevare bygningene i Stuorraluohkka i Karasjok som et sammensatt og helsehistorisk verdifullt kulturmiljø. Vernet skulle sikre bygningene fra ulike byggetrinn og tilhørende utemiljø.

Vernede bygg kan av og til oppleves som et besvær for eiere og brukere, spesielt uten dialog og løsningsorientert samarbeid med de som er satt til å forvalte vernede bygg i våre virksomheter og eier/bruker av byggene. 

- Dette prosjektet viser at ved god dialog og løsningsorienterte samarbeidspartnere så får vi et resultat som vi kan være godt fornøyd med. Løsningen vil gagne funksjon for bruker og samtidig bevare byggeskikken for de kommende generasjoner sier Ronny Karlsen fra Service, drift og eiendom (SDE) i Finnmarkssykehuset.

Ronny Karlsen er prosjektleder for arbeidet, og forteller at det over tid har meldt seg et stort behov for reparasjoner av vinduene i bygningen. 

- Løsningen med dobbeltvinduer er ikke optimal verken for brukere eller bygget. Planarbeidet har pågått et par år. I dette arbeidet har det kommet frem at å bevare og restaurere alle vinduene i den originale form og utforming ikke er hensiktsmessig på grunn av klimatiske forhold, sier han.

(Teksten fotsetter under bildet)

Bilde av prosjektleder Ronny Karlsen og Jack Einar Duurhuus foran SANKS-bygget.

Ronny Karlsen (t.v) her sammen med Jack Einar Duurhuus i Finnmark byggtjeneste as som skal utføre det omfattende arbeidet.

Vindusrestaurering som må gjøres for hånd ville også hatt en uforholdsmessig høy kostnad. I samråd med spesialrådgiver for kulturminnevern Eva Smådahl i Sykehusbygg HF som har ansvaret for vernede bygg i spesialisthelsetjenesten, ble det besluttet å gå for et felt på nedsiden av bygget mot elven. 

- I dette feltet er det et bibliotek i øverste etasje og kontorer i etasjen under. Ved å velge dette feltet som stikker seg ut fra resten av bygget, får vi vist den opprinnelige byggeskikken fra utsiden meget godt. Dette området er også det som er best egnet for vindusrestaurering med tanke på funksjon innvendig i bygget, forteller prosjektlederen.

Restaurering av et mindre antall vinduer vil gi tilstrekkelig antikvarisk dokumentasjon, og at det ikke nødvendigvis vil gi vesentlig antikvarisk merverdi å restaurere alle de 59 vinduene. Denne måten å gjøre et utvalg på er ikke vanlig innen bygningsvernet, men med tanke på de ekstremt kalde vintrene i Karasjok ble det gjort et unntak som er godkjent av Sykehusbygg HF og som også støttes av den nasjonale RHF-gruppen for vern av bygg som har vært informert om prosessen hele veien. 

Arbeidet med restaurering og utskifting er beregnet å koste 1,3 millioner kroner og starter opp nå i høst.