HELSENORGE

Foran i nord

Vi søker administrerende direktør som vil lede utviklingen av fremtidens spesialisthelsetjeneste. Hele Norge står foran store endringer særlig knyttet til digitalisering, nye arbeidsformer og bedre bruk av kompetanse. Finnmarkssykehuset har mest å vinne, og vi vil gå foran. Vi trenger deg i fremste rekke!​

De neste årene skal vi: 

  • Legge til rette for at våre leger og sykepleiere får brukt sin kunnskap til pasientbehandling 
  • Legge til rette for nye arbeidsformer med bruk av mange typer støttepersonell 
  • Redusere bruk av innleie og satse på utvikling av egne ansatte og styrke arbeidsmiljøet 
  • ​Lede an i bruken av nye arbeidsformer og digital teknologi. Hjem til pasientene, sammen med kommunene og sammen med de andre sykehusene. Våre e-klinikker skal ligge i tet i denne utviklingen. 

For å få til dette trenger vi en leder som vil og som tør, og som helt ut forstår at dette bare er mulig dersom du får med deg dine medarbeidere. 

Finnmarkssykehuset har i dag et stort økonomisk underskudd. Vi mener vi kan løse det uten å redusere antall ansatte. Vi inviterer deg til omstilling - ikke nedbygging. 

Vi vil tenke nytt og vi vil arbeide på nye måter. Vi vil bruke tjenestedesign og innovasjon. Og vi vil bruke landets mest moderne sykehusbygg. 

Vil du være med?  

Hilsen styret i Finnmarkssykehuset

​​

Søknadsfrist 18. mai.


Ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med våre rådgivere i ISCO Group, Beate Ottem Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes på telefon 22 06 87 00, eventuelt styreleder i Finnmarkssykehuset, Lena Nymo Helli, telefon 901 19 286.


SEND SØKNAD
​​

Fant du det du lette etter?