HELSENORGE

Visste du at Finnmarkssykehuset har nettsider på både norsk og nordsamisk?

Rett under menyknappen øverst på siden kan du velge om du vil se innholdet på norsk eller samisk.