HELSENORGE

Tidslinje for OU-prosjekt

Her finner du en tidslinje over viktige og fremtidige milepæler for organisasjonsutviklingsprosjektet til nye Hammerfest sykehus. 

​OU-NHS er inndelt i fem faser overordnede faser

 • ​Fase 1: Oppstart organisasjonsutviklingsprosess 
 • Fase 2: Plan OU 2022 - 2025, delprosjektgrupper
 • Fase 3: Overgang til prøvedrift
 • Fase 4: Overgang til regulær drift
 • Fase 5: Prosjektavslutning

 1. Fase 1: oppstart organisasjonsutviklingsprosjekt 2018

  Organisasjonsutviklingsprosjektet startet i 2018, og fortsetter fram til prøvedriften. Neste steg er delprosjektgruppene.

 2. Fase 2: Delprosjektgrupper høsten 2021

  Det er 11 delprosjektgrupper med ulik oppstart fram til prøvedrift.

 3. Delprosjektgruppe XXX: Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi vil jobbe kontinuerlig fram mot prøvedrift.

 4. Delprosjektgruppe 2: 2021 - 2025

  Samarbeidsgrupper NHS, HK, UIT og SANO. Delprosjektgruppen jobber kontinuerlig fram mot regulær drift.

 5. Delprosjektgruppe 7: 2022

  Kjøkken og kantine startet opp 9 2021 og vil avslutte sitt arbeid i løpet av 2022.

 6. Delprosjektgruppe 5: 2022

  Arbeidet med felles poliklinikker starter opp 1.kvartal 2022 og vil jobbe fram mot sommeren.

 7. Delprosjektgruppe XX: 2022

  Aktiv forsyning og portørtjenester starter opp i 2022 og vil arbeide ut året.

 8. Delprosjektgruppe 9: 2022

  Legemiddelkvalitetsgruppen har oppstart i 2. kvartal 2022 og vil jobbe fram mot høsten 2022.

 9. Delprosjektgruppe X: 2022

  Servicesenter og pasienthotell vil starte opp høsten 2022 og arbeide ut året.

 10. Delprosjektgruppe 4: 2023

  Akuttavdelingen starter opp 1.kvartal 2023 og vil jobbe i 6 måneder.

 11. Delprosjektgruppe 3: 2023

  Tun-modellen starter opp 2.kvartal 2023 og vil jobbe i 6 måneder.

 12. Fase 3: Overgang til prøvedrift i 2024

 13. Fase 5: Overgang til regulær drift i 2025

​​

Fant du det du lette etter?