Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Se alle ledige stillinger samlet her 

 • Assisterende enhetsleder
  28.05.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder fra 1.9.2020. Jobb hver 3. helg. Sengeposten har 22 sengeplasser og behan...

 • Saksbehandler - Pasientreiser
  28.05.2020

  Ved Pasientreiser har vi ledig to ettårige vikariater i 100% stilling.Pasientreiser er under omstilling og endring i arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

 • Ambulansearbeider - Hammerfest bilambulanse
  27.05.2020

  Ved ambulansestasjonen i Hammerfest er det en ledig stilling som ambulansearbeider.

 • Ambulansearbeider - Hasvik bilambulanse
  27.05.2020

  Ved ambulanse stasjonen i Hasvik er det en ledig stilling som ambulansearbeider.Stedet har en døgn ambulanse som har ca 250 oppdrag i året.

 • Sykepleier - medisinsk sengepost og dialyse Kirkenes
  25.05.2020

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for sykepleiere: to faste stillinger på 100%, samt to vikariat på 1 års varighet.Tiltredelse snarlig eller etter avtale.Medisinsk sengepost e...

 • Sykepleier - medisinsk sengepost og dialyse
  25.05.2020

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger for å styrke beredskapen knyttet til covid 19 pandemien og lyser derfor ut 6 stillinger med varighet på 6 måneder, med mulighet for forlengelse/fast.Medisinsk sengepost er en generell medis...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost Hammerfest
  25.05.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.Vi har behov for nye kollegaer! Vi har le...

 • Prosjektleder
  24.05.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Tolk og språkmedarbeider
  24.05.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Lege i spesialisering Radiologi
  19.05.2020

  Enhet Radiologiske leger, Klinikk Hammerfest, har ledig stilling som Lege i spesialisering i radiologi fra 01.09.2020.Siste del av spesialiseringsløpet vil foregå ved eksternt sykehus, fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeids...

 • Enhetsleder 
  19.05.2020

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Helsefagarbeider/ Hjelpepleier
  19.05.2020

  Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år, og 5 gynekologiske sengeplasserHammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av...

 • Behandler
  19.05.2020

  Vi søker etter en ny medarbeider! Da en av våre ansatte i ambulant team slutter, har vi ledig stilling med tiltredelse snarest  Ambulant team består av 2 behandlere og 1 psykologspesialist som er teamleder, som bistår miljøterapeutisk i ut...

 • Psykolog
  19.05.2020

  Vi søker etter en ny medarbeider! Da en av våre ansatte psykologer snart skal ut i permisjon, har vi ledig vikariat for et år.  BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen sp...

 • Enhetsleder  
  19.05.2020

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Lege i spesialisering 
  18.05.2020

   Vi søker etter en ny medarbeider! Vi har ledig stilling som lege i spesialisering med tiltredelse snarest.  BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelset...

 • Psykologspesialist/erfaren psykolog
  18.05.2020

  Vi søker etter en ny medarbeider! Da en av våre ansatte psykologspesialister slutter, har vi ledig stilling med tiltredelse snarest.  BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen s...

 • Intensivsykepleier - Intensiv med akuttmottak - Kirkenes sykehus
  17.05.2020

  Intensiv med akuttmottak ved Kirkenes sykehus har ledige stillinger for intensivsykepleiere; 3 faste stillinger i 100%, 1 fast stilling i 50% og ett vikariat i 100%. Vi håper du vil bli vår nye kollega.Tiltredelse så snart som mulig etter avtale. &n...

 • Sykepleier - Intensiv med akuttmottak - Kirkenes sykehus
  17.05.2020

  Intensiv med akuttmottak ved Kirkenes sykehus har ledige stillinger for sykepleiere; én fast stilling i 50% og ett vikariat i 100%. Vi håper du vil bli vår nye kollega.Tiltredelse så snart som mulig etter avtale.  Enheten utgjør samme...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost Hammerfest
  17.05.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegruppene: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.Vi har behov for nye kollegaer! Vi har l...

 • Sykepleier 
  17.05.2020

  Avdelingen vår består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år, og 5 gynekologiske sengeplasser.Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid –...

 • Sykepleiere - rekrutteringsstillinger Intensiv
  14.05.2020

  Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen har ...

 • Barnesykepleier
  12.05.2020

  Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har 8 sengeplasser for barn i alderen 0-18 år. Barne og ungdomspoliklinikken er tilknyttet avdelingen. Som barnesykepleier/spesialsykepleier hos oss jobber du 3-delt turnus med jobb 3...

 • Behandler
  11.05.2020

  Distriktpsykiatrisk senter (DPS) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Vi er er organisert under klinikk Hammerfest og yter generelle polikliniske tjenester til tre kystkommuner, Nordkapp, M...

 • Overlege 
  10.05.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • Enhetsleder
  10.05.2020

  Service, drift og eiendom er en del av Finnmarkssykehuset og har ansvaret for servicetjenester og eiendoms- og utstyrsforvaltning i foretaket. Oppdraget innebærer drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av bygg og utstyr, i tillegg til servicet...

 • Sykepleier - Poliklinikken 
  07.05.2020

  Vi trenger en ny kollega! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og inf...

 • Anestesisykepleier - Klinikk Hammerfest
  04.05.2020

  Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig en 100 % fast stilling som anestesisykepleier. Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har fem operasjonsstuer. Anestesienheten bistår alle akutte hendelser på sy...

 • Psykologspesialist eller erfaren psykolog
  26.04.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Miljøterapeut
  23.04.2020

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Overlege i psykiatri, 2. gangs utlysning
  23.04.2020

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren og studenter innen helsefag
  14.03.2020

  I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersone...

 • Overlege i indremedisin
  02.03.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - Harstad 
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - Narvik
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - UNN Tromsø
  25.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...


Fant du det du lette etter?