Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Møt Ali, LIS ved Hammerfest sykehus

 


Her betyr du mer

 Se alle ledige stillinger samlet her 

 • Luftambulanselege/ anestesilege
  21.01.2021

  Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for legetjenesten ved ambulansehelikopteret i Kirkenes, redningshelikopteret i Lakselv og ambulanseflyet i Kirkenes. Finnmarkssykehuset HF ved klinikk Prehospitale tjenester, ønsker deg som er ute etter e...

 • Nevropsykolog eller psykolog
  20.01.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i Norden. Vi jobber på tver...

 • Rekrutteringsstilling Barnesykepleier
  19.01.2021

  Barneavdelingen ønsker å rekruttere barnesykepleiere!Vi søker etter deg som ser etter nye utfordringer og som kan tenke deg å ta videreutdanning innen barnesykepleie. Er du autorisert sykepleier med interesse for å arbeide med barn –da har...

 • Barnepleier ved føde/gyn sengeenhet
  18.01.2021

  Ved føde/gyn sengeenhet har vi ledig 20% fast stilling som barnepleier. Avdelingen er kombinert føde/barsel samt gynekologiske pasienter. Vi har ca. 200 fødsler i året. I denne stillingen har du fri hver helg. Du jobber dag- og aftenvakter...

 • Ambulansearbeider - Havøysund bilambulanse
  18.01.2021

  Ved ambulanse stasjonen i Havøysund har vi ledige stillinger!Vi har ledig en fast 100% stilling, og et vikariat med varighet til 31.12.21.Stedet har en døgn ambulanse og en dagambulanse.

 • Ambulansearbeider - Alta bilambulanse
  18.01.2021

  Ved ambulanse stasjonen i Alta har vi ledige stillinger!Vi har ledig tre faste 100% stillinger. Tiltredelse etter avtale.Stedet har tre døgn-ambulanser. 

 • LIS allmennpsykiatrisk poliklinikk
  17.01.2021

  DPS Øst gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Vi har ledig stilling som lege i spesialisering, ved VPP Tana.&...

 • Sommervikar - Sykepleier, Spesialsykepleier, Jordmor, Overlege, Legespesialist, LIS 2-3, Bioingeniør, Radiograf
  17.01.2021

  Bo gratis og opplev Finnmark i kombinasjon med sykehusjobb!Brenner du for faget, men ønsker samtidig å oppleve noe mer i sommer? Vi har lyse netter (og dager), stor boltreplass rundt oss og fantastiske friluftsmuligheter. Her kan du få en aktiv frit...

 • Sykepleier 
  17.01.2021

  Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med 8 senger. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet.Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. De aller fleste av våre pasienter har hatt h...

 • Sommervikarer  - Sykepleier, Spesialsykepleier, Jordmor, Overlege, Legespesialist, LIS 2-3, Bioingeniør, Radiograf
  14.01.2021

  Bo gratis og opplev Alta i Finnmark, i kombinasjon med jobb i spesialisthelsetjenesten!Brenner du for faget, men ønsker samtidig å oppleve noe mer i sommer? Vi har stor boltreplass rundt oss og fantastiske friluftsmuligheter. Her kan du få en aktiv ...

 • Språkmedarbeider
  14.01.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Sommervikarer  - Sykepleier, Spesialsykepleier, Jordmor, Overlege, Legespesialist, LIS 2-3, Bioingeniør, Radiograf
  13.01.2021

  Bo gratis og opplev Finnmark i kombinasjon med sykehusjobb!Brenner du for faget, men ønsker samtidig å oppleve noe mer i sommer? Vi har stor boltreplass rundt oss og fantastiske friluftsmuligheter. Her kan du få en aktiv fritid, eller rett og slett ...

 • Offentlig godkjent Sykepleier 
  12.01.2021

  Vi har ledig 80 % stilling, hvorav 30 % er fast stilling, og 50 % er ett års vikariat. Avdelingen vår består av sekretærer, hjelpe-/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år, og 5 gynekologiske seng...

 • Overlege til Habiliteringstjenesten for voksne
  12.01.2021

  Endelig har vi fått fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Vi søker derfor etter en ny kollega. Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse snarest / etter avtale.I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig...

 • Lagermedarbeider
  11.01.2021

  Vi har ledig 100% fast stilling for lagermedarbeider!Ved Klinikk Kirkenes har vi ledig en fast stilling for lagermedarbeider. Det er ønskelig med tiltredelse snarest, eller etter avtale.Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesente...

 • Renholdsoperatør/assisterende enhetsleder
  11.01.2021

  Ved Enhet for Renhold/tekstilservice, Klinikk Kirkenes, har vi ledig en 100% fast stilling som Renholdsoperatør/assisterende renholdsleder.I denne stillingen vil du jobbe tett sammen med renholdsleder og bistå i planlegging og kvalitetssikring, for ...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  11.01.2021

  Vi søker nye kollegaer! Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser.Vi har tre ledige...

 • Sykepleier / kreft sykepleier
  11.01.2021

  Medisinsk dagenhet som ligger under Spesialist poliklinikken i Alta har ledig vikariat som sykepleier / kreftsykepleier. Medisinsk dagenhet har behandlinger i ukedagene, på dagtid. Tiltredelse ønskes snarest.Spesialist poliklinikken er en aktiv avde...

 • Koordinator/prosjektmedarbeider
  10.01.2021

  Klinikk Kirkenes vil i samarbeid med kommunene starte opp et pasientsentrert helsetjenesteteam. Teamet skal på tvers av organisasjonene jobbe for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Teamet er tverrfaglig og vil bestå av ansatte bå...

 • LIS2 indremedisin-geriatri-hjerte-lunge-nyre-mage/tarm sykdommer - Medisinske leger Kirkenes
  10.01.2021

  Vi har ledig fast stilling for LIS2 i indremedisin. Eventuelt kan vi tilby stillingen for Lege i spesialisering i hjerte, lunge, nyre, gastro eller geriatri.  Det er ønskelig med tiltredelse i mars, men senere eller tidligere oppstart i stillin...

 • Overlege i psykiatri
  05.01.2021

  Vi søker en ny kollega!Vi har ledig fast stilling som overlege i psykiatri med tiltredelse snarest eller etter avtale.Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdi...

 • Psykolog eller Terapeut
  05.01.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • HR-sjef Finnmarkssykehuset
  05.01.2021

  Ønsker du å lede HR arbeidet i Norges nordligste helseforetak? Finnmarkssykehuset søker HR-sjef. Vi er et helseforetak i Norges største fylke og våre medarbeidere er spredt over store avstander. Du vil ha hele Finnmark som ansvar...

 • Vikariat i stilling som LIS 3 - Fysikalsk medisin og rehabilitering
  05.01.2021

  Vi søker ny kollega! Vi har ledig et års vikariat i stilling som LIS 3 i fysikalsk medisin og rehabilitering.  Tiltredelse snarest. Søk stillingen!Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER. Avdeling ReHabilitering er foretaksovergr...

 • Driftstekniker - Kirkenes
  05.01.2021

  Vi har ledig stilling som driftstekniker i 100% fast stilling! Høres dette spennende ut? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!Drift og vedlikehold ved Klinikk Kirkenes består i dag av 8 stillinger.Enheten er organisert i Service, drift o...

 • SIM-Koordinator Hammerfest 
  04.01.2021

  Vi lyser ut stiling som simuleringskoordinator ved klinikk Hammerfest.SIM-koordinator rapporterer til klinikksjef.SIM-koordinator må ta fasilitatorutdanning og foreta læringsreise til RegSim HV og deretter finne arbeidsformen innad i RegSim Nord.Til...

 • Kvalitets- og samhandlingsrådgiver
  04.01.2021

  Vi behøver deg som vil gjøre en viktig jobb for våre pasienter og som vil være med på et spennende utviklingsarbeid!Vi trenger deg med på laget! Oza! søk!Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et sæ...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  30.12.2020

  Vi trenger en ny kollega! Vi har ledig stilling for overlege innen barne- og ungdomspsykiatri med tiltredelse snarest.BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  29.12.2020

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Overlege/ Psykiater
  29.12.2020

  Ønsker du nye utfordringer? Vi søker en ny kollega!  Døgnenheten Tana har ledig fast stilling som psykiater. Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne, har 10 sengeplasser. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personal...

 • Enhetsleder
  29.12.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Ergoterapeut med relevant videreutdanning
  29.12.2020

  Vi har ledig 100 % vikariat som ErgoterapeutDPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivi...

 • Enhetsleder
  28.12.2020

  Er DU - en person med blikk for framtiden, fagområdet rehabilitering og på utkikk etter en ny og utfordrende jobb? Ved sengeposten Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) er det ledig stilling som enhetsleder.FMR er en del av Avdeli...

 • Vikariat Geriatrikoordinator/sykepleier
  20.12.2020

  Ved Spesialistlegesenteret i Karasjok har vi ledig vikariat som geriatrikoordinator/sykepleier.Vi trenger deg med på laget! Oza! Søk! Avdeling Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklinikk som er underlagt Sámi klinihkka. V...

 • Utdanningsstilling - intensiv - Klinikk Kirkenes/Hammerfest
  17.12.2020

  Finnmarkssykehuset tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innen intensivsykepleie som fulltidsstudier i 2021. Arbeidssted etter endt utdanning er Klinikk Kirkenes eller Klinikk Hammerfest.  Finnmarkssykehuse...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  17.12.2020

  Vil du jobbe i en av Norges mest moderne sykehus i verdens nordligste by?Er du intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spennende jobb, med fantastisk nat...

 • LIS2 indremedisin
  17.12.2020

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som lege i spesialisering i indremedisin.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å pås...

 • Fagutviklingssykepleier 
  16.12.2020

  Vil du jobbe i en av Norges mest moderne sykehus i verdens nordligste by?Er du intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer som fagutviklingssykepleier? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spenne...

 • Psykolog/ Psykologspesialist
  13.12.2020

  Er du psykolog/psykologspesialist og lyst på ny og spennende jobb?Vi utvider tilbudet innen HelseIArbeid og oppretter en ny stilling som psykolog.HelseIArbeid er et nytt konsept hvor spesialisthelsetjenesten og NAV samarbeider tett. Tilbudet be...

 • Beredskapskoordinator - Klinikk Hammerfest
  01.12.2020

  Vi har ledig stilling som beredskapskoordinator ved Klinikk Hammerfest.Som beredskapskoordinator samarbeider du med beredskapsleder og rapporterer til klinikksjef. Noe reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse snarest.

 • Sommervikariat på Poliklinikken Kirkenes Sykehus - Sykepleier, Sykepleierstudent.
  15.10.2020

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og ...


Fant du det du lette etter?