Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Møt Ali, LIS ved Hammerfest sykehus

 


Her betyr du mer

 Se alle ledige stillinger samlet her 

 • IKT Bestiller/Rådgiver
  23.11.2020

  Vil du jobbe i et sykehus med Norges beste utsikt? Vi trenger deg! Vihar en ledig stilling som IKT bestiller/rådgiver! Høres dette ut som noe for deg? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen! IKT avdelingen  er en avdeling i Finnm...

 • Flysykepleier - Luftambulansen Alta
  23.11.2020

  Søker du etter nye utfordringer?Alta luftambulanse søker en ny kollega til en flysykepleier stilling. For å inneha stillingen må den kombineres med 50% klinisk stilling på anestesi- eller intensivavdeling.Ambulanseflytjenesten er en d...

 • Bemanningsrådgiver HR
  22.11.2020

  Vi søker etter en engasjert medarbeider som kan bidra til god bemanningsplanlegging og styring av den viktigste ressursen i Finnmarkssykehuset. Stillingen som bemanningsrådgiver vil inngå som en viktig brikke i stabsenheten personal og organisasjon,...

 • Lege i spesialisering indremedisin - Medisinske leger Kirkenes
  22.11.2020

  Vi har ledig en fast stilling for Lege i spesialisering i indremedisin. Eventuelt kan vi tilby stillingen for Lege i spesialisering i hjerte, lunge, nyre, gastro eller geriatri.  Det er ønskelig med tiltredelse 4.januar, men senere eller tidlig...

 • Overlege til Habiliteringstjenesten for voksne
  19.11.2020

  Endelig har vi fått fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Vi søker derfor etter en ny kollega. Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse snarest / etter avtale.I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig...

 • Lege - medisinske leger Hammerfest
  19.11.2020

  Vi har 4 ledige vikariater som postlege! Høres dette ut som noe for deg? Vi ønsker deg velkommen til å søke!Ved medisinsk avdeling har vi ledige vikariater som postlege ved vår generelle indremedisinske avdeling. Arbeid som postlege ved vår avdeling...

 • Avdelingsleder - Akuttmedisinsk avdeling
  18.11.2020

  Klinikk Hammerfest har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for akuttmedisinsk avdeling. Er du en leder med blikk for framtiden og fagområdet akuttmedisin? Da er akkurat du den kandidaten vi ser etter!Avdelingsleder har totalansvaret for avd...

 • Sykepleier 
  17.11.2020

  Spesialistpoliklinikken i Alta er i stadig utvikling og vekst. Vi søker derfor etter sykepleier 100 % stilling vikariat i 1 år. Vi søker etter medarbeider innenfor kreft og infusjonsbehandlingen ved Spesialist poliklinikken i Alta. Du vil få opplæri...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  16.11.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Helsesekretær
  15.11.2020

  Vi har ledig 1-års 80% vikariat som helsesekretær i Merkantil Enhet ved Klinikk Kirkenes. Merkantil enhet består av teamene Post-skriv, Innkalling/ logistikk og Service/ lederstøtte. Stillingen som helsesekretær er knyttet til team service og l...

 • Sykepleier 
  12.11.2020

  Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med 8 senger. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet.Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. De aller fleste av våre pasienter har hatt h...

 • Vi søker tilkallingsvikarer som miljøterapeut, sykepleier, vernepleier eller andre med 3 årig helse- og sosialfaglig høgskole utdanning
  12.11.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost og dialyse, Kirkenes
  12.11.2020

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for sykepleiere:1 svangerskapsvikariat med varighet ut 20213 vikariat med varighet ut september 2021Tiltredelse snarest.Alle stillingene er 100% og vikariat...

 • Fagutvikler
  12.11.2020

   I klinikk for prehospitale tjenester er det en fast 100 % stilling i stab til klinikksjef som fagutvikler.

 • LIS2 indremedisin
  12.11.2020

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som lege i spesialisering i indremedisin.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å pås...

 • Sykepleier - AMK Finnmark
  11.11.2020

  Liker du å utfordre deg selv faglig? Er du flink å holde hodet kaldt når du har flere arbeidsoppgaver samtidig? Da kan det være at AMK er plassen for deg. Vi har to ledige vikariater. Tiltredelse snarest. Vi ønsker deg velkommen til å søke på s...

 • Radiograf
  11.11.2020

  Radiologisk avdelingen har ledig en 100% fast stilling som radiograf i turnus.Avdelingen har et faglig sterkt miljø med 9 radiografer, hjelpepleiere, 3 radiologer og 2 LIS leger.Dette er en radiografstilling som inngår i avdelingens turnus med hjemm...

 • Psykiater
  11.11.2020

  Vi søker en ny kollega! Vi har ledig vikariat med gode muligheter for fast stilling som overlege på VPP.Tiltredelse snarest. Vikariatet har en varighet på 1 år. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og ...

 • Overlege/ Psykiater
  09.11.2020

  Ønsker du nye utfordringer? Vi søker en ny kollega!  Døgnenheten Tana har ledig fast stilling som psykiater. Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne, har 10 sengeplasser. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personal...

 • Enhetsleder renhold/tekstilservice klinikk Kirkenes
  08.11.2020

  Enheten Renhold/tekstilservice ved klinikk Kirkenes består pr. i dag av 12,85 stillinger. Enheten er organisert i Service Drift og Eiendom (SDE) og er underlagt avdeling for teknikk, drift og service (TDS) .Stillingen er direkte underlagt Avdelingsl...

 • Fagledende fysioterapeut
  05.11.2020

  Enhet Kliniske servicefunksjoner (KSF) består av en gjeng livsglade og humørfylte fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og LMS-rådgiver. Vi jobber hardt som juling, men evner likevel å se hverandre, passe på hverandre og hjelpe hv...

 • Sykepleier- kir/ort Hammerfest
  04.11.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig vikariat i 100% stilling for sykepleier. Tiltredelse snarest. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plas...

 • Helsesekretær
  03.11.2020

  Vi har to ledige stillinger som helsesekretær ved merkantil tjeneste. Søk da vel!Merkantil tjeneste består av tre team, team poliklinikk/skranke, team post/dokumentasjon og team innkalling/henvisning; og server alle avdelingene ved klinikk Hammerfes...

 • Psykologspesialist eller erfaren psykolog
  03.11.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Klinisk sosionom/sosionom
  02.11.2020

  TSB poliklinikk har ledig vikariat for klinisk sosionom/ sosionom med tiltredelse snarest. Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!    Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klin...

 • Overlege - Rus og avhengighetsmedisin
  02.11.2020

  Vi har ledig fast stilling som overlege i rus og avhengighetsmedisin.Tiltredelse snarest eller etter avtale.Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdi...

 • Overlege i psykiatri
  29.10.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Sommervikariat på Poliklinikken Kirkenes Sykehus - Sykepleier, Sykepleierstudent.
  15.10.2020

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og ...

 • Lege i spesialisering - Gastroenterologisk kirurgi
  24.08.2020

  Klinikk Hammerfest ved kirurgisk avdeling har ledig et vikariat som LIS 2 i generell kirurgi.Kirurgisk/ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus har i dag 4 LIS2 stillinger i generell/gastrokirurgi. Vi har fra nå et ledig vikariat me...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren og studenter innen helsefag
  14.03.2020

  I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersone...


Fant du det du lette etter?