Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Møt Ali, LIS ved Hammerfest sykehus

 


Her betyr du mer

 Se alle ledige stillinger samlet her 

 • Psykiater
  01.07.2020

  Vi har ledig 50 % fast overlegestilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk Hammerfest.VPP Hammerfest har 15 fagstillinger, derav 2 overlegestillinger.Det er mulighet for hjemmekontor deler av stillingen, med minimum tilstedeværelse på poliklinikken ...

 • Utdanningsstilling som Familieterapeut
  30.06.2020

  Vi søker en ny kollega til en spennende stilling ved Familieenheten. OZA! SØK!Familieenhetene arbeider med barn og familier som er videre henvist av BUP til et fire ukers behandlingsopphold. Ved enheten har vi pr i dag 6 fag stillinger som jobber te...

 • Sykepleier
  30.06.2020

  Poliklinikken ved Klinikk Alta søker etter 2 x 75 % stilling som sykepleier. Dette er to deltidsstilling på dagtid ved poliklinikken med mulighet for utvidelse til 100% stilling med helgearbeid på sengeposten.I tillegg til generelle sykepl...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  30.06.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.Vi har behov for nye kollegaer! Vi har le...

 • Overlege innen radiologi
  28.06.2020

  Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, har ledig stilling som overlege innen radiologi. Vi er en avdeling som i dag består av 5 overleger, 2 LIS leger, 11 radiografer og 3 sekretærer. Avdelingens maskinpark består av MR 1,5 Tesla, CT, Ult...

 • Prosjektleder
  25.06.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Enhetsleder for merkantil tjeneste - klinikk Hammerfest
  25.06.2020

  Ved klinikk Hammerfest er det ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder for merkantil tjeneste.  Klinikken bygger opp ny struktur for merkantil tjeneste. Enhetsleder for merkantil tjeneste er kontorfaglig leder, og har det øverste ...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  25.06.2020

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Personalrådgiver
  25.06.2020

  I vanvare har vår fantastiske kollega gjennom flere år nå bestemt seg for flytte sørover og hjem! Vi har forsøkt å argumentere for at hjemmelagde kjøttkaker ikke på noen måte kan veie opp for et sammensveiset arbeidsmiljø med god takhøyde, nedskrivi...

 • Lege i spesialisering Radiologi
  25.06.2020

  Enhet Radiologiske leger, Klinikk Hammerfest, har ledig stilling som Lege i spesialisering i radiologi fra 01.09.2020.Siste del av spesialiseringsløpet vil foregå ved eksternt sykehus, fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeids...

 • Helsefagarbeider - medisinsk sengepost og dialyse
  24.06.2020

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for helsefagarbeider/hjelpepleier: 1 x 100% fast stilling1 x vikariat 100% med varighet ut august 20212 x 50% faste stillinger.Ved interne søkere ...

 • Assisterende enhetsleder
  23.06.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder fra 1.9.2020. Jobb hver 3. helg. Sengeposten har 22 sengeplasser og behan...

 • Lege i spesialisering - generell kirurgi
  23.06.2020

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig 2 faste 100 % stillinger som Lege i spesialisering innen generell kirurgi. Oppstart 31.08.20 eller etter nærmere avtale.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Fantastiske Sør-Varanger kommune, med ...

 • Sykepleier - kir/ort Hammerfest
  23.06.2020

  Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH og kreft. Vi jobber aktivt med kvalitetsforbedring og har fokus på at vi skal ha et godt arbeidsmiljø for alle.Vil du jobbe i et...

 • Lege i spesialisering Anestesiologi - Klinikk Hammerfest
  23.06.2020

  Ved enhet anestesileger, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som Lege i spesialisering innen anestesiologi. Siste del av spesialiseringsforløpet vil foregå på eksternt sykehus, fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Leg...

 • Lege i spesialisering innen ortopedi - Klinikk Hammerfest
  23.06.2020

  Ved Ortopedisk avdeling er det ledig vikariat som Lege i spesialisering innen ortopedi for 6 måneder.Ledig vikariat som LIS2-3 fra 01.09.2020. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges m...

 • Overlege i psykiatri
  22.06.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Klinisk sosionom 
  22.06.2020

  BUP Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark og er underlagt Klinikk Alta.Vi holder til i 2. etasje i Klinikk Alta (Alta Helsesenter) i samme etasje som voksenpsykiatrisk poliklinikk.Vi trenger...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  21.06.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.Vi har behov for nye kollegaer! Vi har le...

 • Sekretær i Barentssamarbeidet
  21.06.2020

  Vi søker etter deg som ønsker å inneha funksjon som sekretær i Barentssamarbeidet. I denne funksjonen har du et nært samarbeid med Russland og Barentsgruppen i Finnmarkssykehuset og vil blant annet ha ansvar for visumsøknadsprosesser, utar...

 • Overlege til Habiliteringstjenesten for voksne
  18.06.2020

  Endelig har vi fått fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Vi søker derfor etter en ny kollega. Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse snarest / etter avtale.I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig...

 • Renholdsoperatør/assisterende renholdsleder
  18.06.2020

  Ved Enhet for Renhold/tekstilservice, Klinikk Kirkenes, har vi ledig en 100% fast stilling som Renholdsoperatør/assisterende renholdsleder. I denne stillingen vil du jobbe tett sammen med renholdsleder og bistå i planlegging og kvalitetssi...

 • Sommervikarer
  18.06.2020

  Klinikk Alta, Avdeling for psykisk helsevern og rus, har opprettet egne døgnplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Denne ligger i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet innen psykiatri. Døgnenhetene PHV og TSB&nb...

 • Fagrådgiver
  18.06.2020

  I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering).Avdelingen består av en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 8 senge...

 • Enhetsleder
  18.06.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Sykepleier - AMK Finnmark
  17.06.2020

  Liker du å utfordre deg selv faglig? Er du flink å holde hodet kaldt når du har flere arbeidsoppgaver samtidig? Da kan det være at AMK er plassen for deg. Vi har ledig vikariat. tiltredelse snarest. Søk stillingenAMK Finnmark er lokalisert i Ki...

 • Overlege i psykiatri
  16.06.2020

  Døgnenheten Alta, psykisk helsevern har 12 sengeplasser, men skal øke til 15 sengeplasser i årene som kommer. Vi er en enhet med personal som holder et høyt faglig nivå og jobber tverrfaglig. Å jobbe i vårt tverrfaglige miljø gir gode muligheter for...

 • Psykologspesialist
  15.06.2020

  VPP Alta har 30 ansatte som innehar stillinger som individualterapeuter, behandlere i gruppeteam, rusteam og ansvar for LAR-behandling i Finnmark. Arbeidet består i poliklinisk utredning og behandling av personer over 18 år med psykiske lidelse...

 • Overlege i psykiatri
  15.06.2020

  Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyer...

 • Sykepleier - kir/ort Hammerfest
  15.06.2020

  Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH og kreft. Vi jobber aktivt med kvalitetsforbedring og har fokus på at vi skal ha et godt arbeidsmiljø for alle.Vil du jobbe i et...

 • Servicemedarbeider
  15.06.2020

   Sengeenheten vil ha en trinnvis oppbygging til 20 sengeplasser. Sengeenheten vil behandle pasienter innenfor hovedsakelig medisin, men også innenfor ortopedi, kirurgi, gynekologi og kreftbehandling. Sengeenheten skal drifte 6 av de 20 sengepla...

 • Sykepleier - Poliklinikken 
  15.06.2020

  Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og infusjonspoliklinikk. Driften er s...

 • Psykologspesialist eller erfaren psykolog
  15.06.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Psykologspesialist
  15.06.2020

  VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmulighet...

 • Renholdsoperatør/renholder
  14.06.2020

  Vi søker en ny kollega!Vi har 2 ledige deltisstillingsstillinger på renholdsavdelingen. Oppgi i søknaden hvilken stilling det søkes om.Renhold er underlagt Teknikk, drift og Service Øst, Service Drift og eiendom. Vi har totalt 4,...

 • Ressurskoordinator AMK
  14.06.2020

  AMK Finnmark er lokalisert i Kirkenes og er i en prosess der vi skal samlokaliseres med brann og politi i Sør-Varanger kommune. AMK Finnmark håndterer alle 113 samtaler i fylket, samt har legevakttjenesten 116117 for flere kommuner i Finnmark. Vi ko...

 • Spesialist i klinisk pedagogikk
  14.06.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Samisk tolk i Tromsø
  14.06.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Sykepleier og kreftkoordinator
  11.06.2020

  Vi har behov for kreftkoordinator i 50% stilling og sykepleier i 50% stilling ved Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet. Disse stillingene samordnes og er administrativt underlagt kirurgisk/ortopedisk sengeenhet. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med...

 • Jordmor
  11.06.2020

  Vi har 2 ledige stillinger som jordmor med tiltredelse snarest. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur so...

 • Fagutviklingssykepleier-kirurgisk/ortopedisk sengeenhet
  11.06.2020

  Vi søker ny kollega. Vi har ledig vikariat 100% stilling som fagutviklingssykepleier. Søk stillingen! Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt...

 • Sykepleier
  11.06.2020

  Vi trenger en ny sykepleier kollega! Er du den rette søkeren for oss? Søk stillingen.Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor...

 • Øyelege
  11.06.2020

  I vårt nye flotte sykehus i Kirkenes har vi ledig stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Mindre stillingsandel kan vurderes. Poliklinikken har ortoptist og optiker som jobber tett med øyelegen. I tillegg samarbeider vi tett med øyepoliklin...

 • Øre- nese- og hals spesialist 
  10.06.2020

  Vi har ledig en 100% og en 50% fast stilling som overlege innen øre-nese-halssykdommer ved klinikk Kirkenes kirurgiske leger.Tiltredelse snarest.Enheten har 1,5 ØNH lege stilling. Innen fagfeltet øre-nese- og hals har vi ca. 2500 poliklini...

 • Lege i spesialisering indremedisin - Medisinske leger Kirkenes
  10.06.2020

  Ved medisinsk avdeling har vi fra september 2020 ledig to LIS2 vikariater (indremedisin), med mulighet for overgang til fast stilling. Vi har i vår avdeling 10 LIS2 stillinger, og todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ikke behøver å jobbe hele...

 • Overlege i kirurgi - Klinikk Hammerfest
  08.06.2020

  Ved enhet kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig fast stilling som overlege i kirurgi.Stillingen inngår i 5-delt vaktsjikt med LIS og turnuslege foran.Vi søker etter en person som har norsk spesialistgodkjenning i generell og gastroenter...

 • Intensivsykepleier
  08.06.2020

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi har ledig vikariat og tilbyr en utfordrende og spennende jobb med fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organi...

 • LIS2 indremedisin
  07.06.2020

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å pås...

 • Lulesamisk tolk
  04.06.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og...

 • Psykologspesialist/ Psykolog
  01.06.2020

  DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud. DPS Øst- Finnmark gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsp...

 •               Sørsamisk tolk
  24.05.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og...

 • Sykepleier - Poliklinikken 
  07.05.2020

  Vi trenger en ny kollega! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og inf...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren og studenter innen helsefag
  14.03.2020

  I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersone...

 • Samisk tolk - Harstad 
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - Narvik
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - UNN Tromsø
  25.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...


Fant du det du lette etter?