Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Møt Ali, LIS ved Hammerfest sykehus

 


Her betyr du mer

 Se alle ledige stillinger samlet her 

 • Psykolog/Psykologspesialist
  29.09.2020

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Sykepleier
  28.09.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk/øye poliklinikk er det ledig følgende stilling:- 100% fast sykepleierPoliklinikken utreder og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkiru...

 • Helsefagarbeidere - Sengeenhet Klinikk Alta
  27.09.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer ?Ved sengeenhet Klinikk Alta er det ledig følgende stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier:1 x 100 % fast stilling med arbeid hver tredje helg.1 x  80 % fast stilling me...

 • Fagledende fysioterapeut
  27.09.2020

  Enhet Kliniske servicefunksjoner (KSF) består av en gjeng livsglade og humørfylte fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og LMS-rådgiver. Vi jobber hardt som juling, men evner likevel å se hverandre, passe på hverandre og hjelpe hv...

 • Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer - Gynekologiske leger Hammerfest
  27.09.2020

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig 100% fast stilling for overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.Tilsetting snarest etter avtale. Klinikk Hammerfest har et opptaksområde på 45 000 innbyggere hvor store avstander medfør...

 • Sykepleier - sengeenhet Klinikk Alta
  27.09.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved sengeenheten ved Klinikk Alta er det ledig følgende stilling: Sykepleier fast:2 x 100 % sykepleier, 12.5 timers vakter med arbeid hver 4 helg. 2 x 100 % sykepleier med arbeid hver ...

 • Renholder/Renholdsoperatør
  24.09.2020

  Service, drift og eiendom har ansvaret for alle støttetjenestene, eiendoms- og utstyrsforvaltning i Finnmarkssykehuset. Oppdraget innebærer drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av bygg og utstyr, i tillegg til støttetjenester som boligutleie...

 • Overlege i ortopedi
  23.09.2020

  Avdelingen har ledig 100% fast stilling som overlege i ortopedi med oppstart etter nærmere avtale.Mindre stillingsprosenter kan også være aktuelt. Ønskelig med bred ortopedisk erfaring. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommune...

 • Sykepleier 
  21.09.2020

  Spesialistpoliklinikken i Alta er i stadig utvikling og vekst. Vi søker derfor etter sykepleier 100 % stilling vikariat i 1 år med mulighet for overgang i annen stilling. Vi har mange varierte oppgaver i poliklinikken. Du vil blant annet får opplæri...

 • Helsefagarbeider, hjelpepleier eller sekretær 
  21.09.2020

  Spesialistpoliklinikken i Alta trenger en funksjonsassistent til vår Øre nese hals spesialist. Vi søker etter er helsefagarbeider/ hjelpepleier eller sekretær, eller erfaring fra liknende arbeid. Du vil jobbe tett opp mot spesialiste...

 • Behandler i Rusteam 
  21.09.2020

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Vi er er organisert under klinikk Hammerfest og yter generelle polikliniske tjenester til tre kystkommuner, Nordkapp, ...

 • HelseIArbeid  - individtiltak og bedriftstiltak                
  21.09.2020

  Er DU nysgjerrig på hva HelseIArbeid ER? Ønsker DU bli en av oss? Vi utvider gruppen som jobber med HelseIArbeid og søker nå etter 3 nye medarbeidere.  Psykolog eller psykologspesialist FysioterapeutSosionom, barnevernspedagog, s...

 • Sykepleier - AMK Finnmark
  20.09.2020

  Liker du å utfordre deg selv faglig? Er du flink å holde hodet kaldt når du har flere arbeidsoppgaver samtidig? Da kan det være at AMK er plassen for deg. Vi har ledig vikariat. tiltredelse snarest. Søk stillingenAMK Finnmark er lokalisert i Ki...

 • Helsefagarbeider/Hjelpepleier
  20.09.2020

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!Vi har ledig vikariat som hjelpepleier/ helsefagarbeider med tiltredelse etter avtale.Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepl...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  20.09.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Servicemedarbeider- Helsefagarbeider eller hjelpepleier 
  17.09.2020

  Spesialistpoliklinikken i Alta er i stadig utvikling og vekst. Vi trenger i den forbindelse en servicemedarbeider i poliklinikken 100% vikariat i 1 år.Ved poliklinikken jobber det sykepleiere, kreftsykepleiere, operasjonssykepleiere, sekre...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  17.09.2020

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spennende jobb med fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organ...

 • Helsesekretær/sekretær 
  16.09.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Psykologspesialist/ Psykolog
  13.09.2020

  DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud. DPS Øst- Finnmark gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsp...

 • Psykologspesialist/psykolog
  09.09.2020

  Vi søker en ny kollega til 100 % fast stilling som psykologspesialist eller psykolog med tiltredelse 4.januar 2021 eller etter avtale.Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet kvinne- og ba...

 • Overlege i psykiatri
  06.09.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Lege i spesialisering - Gastroenterologisk kirurgi
  24.08.2020

  Klinikk Hammerfest ved kirurgisk avdeling har ledig et vikariat som LIS 2 i generell kirurgi.Kirurgisk/ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus har i dag 4 LIS2 stillinger i generell/gastrokirurgi. Vi har fra nå et ledig vikariat me...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  24.08.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Vi har ledig én fast stilling som sykepleier ...

 • Øre- nese- og hals spesialist 
  10.06.2020

  Vi har ledig en 100% og en 50% fast stilling som overlege innen øre-nese-halssykdommer ved klinikk Kirkenes kirurgiske leger.Tiltredelse snarest.Enheten har 1,5 ØNH lege stilling. Innen fagfeltet øre-nese- og hals har vi ca. 2500 poliklini...


Fant du det du lette etter?