Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Møt Ali, LIS ved Hammerfest sykehus

 


Her betyr du mer

 Se alle ledige stillinger samlet her 

 • LIS2 indremedisin- Kirkenes sykehus
  25.07.2021

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! I tillegg til å jobbe i kanskje landets beste lille medisinske avdeling, kan vi i sommer friste med midnattssol, kongekrabbefiske, laksefis...

 • Sykepleier - Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet Kirkenes
  22.07.2021

  Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet har vi ledig 4 x 100% faste stillinger for sykepleiere!Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en fr...

 • E-helseleder
  20.07.2021

  Stillingen som e-helseleder er organisatorisk plassert og inngår i ledergruppen i Fag, forskning og samhandling ved Finnmarkssykehuset HF. E-helseleder har ansvaret for utvikling og oppfølging av e-helse og innovasjon i Finnmarkssykehuset og sk...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  18.07.2021

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Økonomirådgiver
  18.07.2021

  Finnmarkssykehuset HF er fylkets største virksomhet med 1600 ansatte, og et budsjett på 2 milliarder kroner. Vi har i tillegg pågående byggeprosjekter for 2,5 milliarder kroner. Stillingen som økonomirådgiver ansettes i budsjett & analyseavdelin...

 • Psykologspesialist eller psykolog
  14.07.2021

  Barentshavet kaller!Liker du faglige utfordringer og vil samtidig oppleve et av de meste spennende områdene i Norge? Da bør du vurdere å komme til oss!  VPP Kirkenes er en allmenn psykiatrisk poliklinikk som er en del av Avdeling for Psyki...

 • Logoped
  14.07.2021

  Vi har ledig fast 100% stilling som logoped.Enhet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med ni senger. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert til...

 • Psykolog/Psykologspesialist
  14.07.2021

  Er du psykolog/psykologspesialist og har lyst på ny og spennende jobb?Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for psykolog/psykologspesialist i vår avdeling, knyttet til tilbudet HelseIArbeid.HelseIArbeid er et nytt konsept hvor spesialisthelsetjen...

 • Enhetsleder
  13.07.2021

  Vi har ledig fast stilling som enhetsleder ved Døgnenhet for Avhengighetsmedisin. Tiltredelse 01.10.21. Døgnenheten avhengighetsmedisin er en enhet som åpnet mai-20. Enheten har 6 sengeplasser og det planlegges opprettelse av 2 avrusningss...

 • Konsulent
  13.07.2021

  Lønnsavdelingen i Finnmarkssykehuset har ledig 100% fast stilling som konsulent. Tiltredelse snarest.Stillingen er foretaksovergripende og geografisk plassering for stillingen er i Kirkenes.Stillingen er knyttet til lønnsarbeid for hele foretak...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling 
  07.07.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat med 1 års varighet!Vi søker en engasjert sykepleier til kreft og infusjonsenheten vår! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 3 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kirurg...

 • Samisk tolk - språkmedarbeider
  06.07.2021

  Vi  ser etter deg  som brenner for samiske språk og tolketilbudet til den samiske befolkning. Tiltredelse høsten 2021.Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle...

 • Enhetsleder 
  06.07.2021

  Vi søker en ny kollega som enhetsleder ved enhet Operasjon med sterilsentral.Søker du etter nye spennende utfordringer? Da er kanskje denne lederstillingen noe for deg? Operasjonsenheten med sterilsentral er en liten avdeling med 3 operasj...

 • Nordsamisk tolk  - deltidsstilling
  06.07.2021

  Vi håper du som har god språklig kompetanse på nordsamisk og norsk - som ønsker en ekstrainntekt - søker på stilling hos oss som muntlig tolk!Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å ti...

 • Jordmor
  05.07.2021

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!Vi har ledig 100 % fast stilling for jordmor.Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. ...

 • Jordmor
  05.07.2021

  Vi har ledig 100 % vikariat for Jordmor. Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år. Avdelingen består av; 2 fødestuer, 4 observasjonssenger og 5 barselsenger, s...

 • Lege i spesialisering innen Fødselshjelp og Kvinnesykdommer - Enhet gynekologer
  05.07.2021

  Ved Enhet gynekologer har vi ledig 100% vikariat som Lege i spesialisering innen Fødselshjelp og kvinnesykdommer.Vikariatet varer fra 01.10.2021 til 01.08.2022, men det er gode muligheter for forlengelse.Hammerfest sykehus har et opptaksområde på 45...

 • Helsefagarbeider
  05.07.2021

  Ved medisinsk sengeenhet har vi følgende ledige stillinger:1 x 50% vikariat som helsefagarbeider i perioden 23.08.2021-31.12.2021.1 x 100 % vikariat som helsefagarbeideri perioden16.08.2021-19.06.2022.Medisinsk sengepost er en generell indremedisins...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost og dialyse, Kirkenes
  04.07.2021

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for sykepleiere:2 x 100% faste stillinger2 x 100% svangerskapsvikariat med varighet ut 2022 og mulighet for videre fast stilling.Medisinsk sengepost er en g...

 • Overlege/Psykiater/Psykologspesialist
  01.07.2021

  Vi lyser nå ut en nyopprettet 100% fast stilling for Overlege i psykiatri, eller Psykologspesialist med ruskompetanse/ruserfaring. Ved DPS Øst-Finnmark, VPP Tana har vi i dag 2 faste overlegestillinger, samt 1 psykologspesialist. Vi har også 9 ...

 • LIS 3-Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
  01.07.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Lege i Spesialisering - Fødselshjelp og kvinnesykdommer
  01.07.2021

  Ved enhet for Gynekologiske leger har vi ledig et 100% vikariat som Lege i spesialisering (LIS3) innen Gynekologi og obstetrikk.Ønsket oppstart for vikariatet er 1.oktober 2021, eller etter avtale. Vikariatet har varighet frem til 1.august 2022...

 • Ambulansearbeider
  01.07.2021

  Vi søker en ny kollega! Vi har ledig vikariat stilling som ambulansearbeider ved Kjøllefjord bilambulanse. Kjøllefjord bilambulanse har 5 ansatte. Vi er en kreativ gjeng som liker å holde oss faglig oppdatert til enhver tid og vi dokumenterer v...

 • Ledig 1 års vikariat- klinisk pedagog , åpen for annen 3 årig høyskoleutdanning med relevant klinisk videreutdanning/videreutdanning
  01.07.2021

   Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i Norden. Vi jobber p...

 • Spesialutdannet sykepleier eller andre med 3 årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning 
  30.06.2021

  Vi har ledig 2 vikariater for spesialsykepleier ved avdeling for avhengighetsbehandling i Klinikk Alta. Ett av vikariatene er 100% og det andre er 50%. Andre med 3 årlig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan også søke.Avdeling for avheng...

 • Psykologspesialist
  30.06.2021

  Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist ved TSB Poliklinikk Klinikk Alta avd. rus- og avhengighet  og avd. for psykisk helse har individualbehandlere, gruppeterapi, ruspoliklinikk, LAR og vurderingsenhet rus. Alta ligge...

 • Psykologspesialist
  30.06.2021

  Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist med tiltredelse snarest.Psykisk helsevern og avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta har ledig 100% stilling som psykologspesialist ved Døgnenhet for rus og avhengighetsbehandling. Alta lig...

 • Lege i spesialisering, LIS 3 - Psykiatri
  27.06.2021

   Vi trenger en ny medarbeider, og ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!Sámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i N...

 • Psykologspesialist/ Psykolog
  23.06.2021

  Vår nevropsykolog skal ha permisjon og vi ser etter deg som kan bli vår nye kollega i Habiliteringstjenesten for voksneHabiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Finnmark er en av fire enheter i Avdeling Rehabilitering i Finnmarkssykehuset. Vi har l...

 • Radiograf 
  22.06.2021

  Ønsker du å jobbe med oss i Alta?Vi har ledig fast stilling for radiograf.  Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!Da en av våre radiografer skal over i en annen stilling, har vi behov for å tilføre vår stab med en til ...

 • Intensivsykepleiere - Svært gode betingelser
  21.06.2021

  Hammerfest sykehus har mangel på personell i sommer og behov for bistand. Vi søker i den sammenheng etter intensivsykepleiere.Vi tilbyr ekstra tilskudd på kr. 20.000,- for intensivsykepleiere som kan jobbe 1 måned, tilskudd på kr. 30.000 for 2 måned...

 • Rådgiver - GAT arbeidsplansystem
  20.06.2021

  Lønnsavdelingen i Finnmarkssykehuset har ledig fast 100% stilling som rådgiver. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen er foretaksovergripende med arbeidssted Kirkenes.Arbeidsoppgaver er knyttet til arbeidsplansystemet GAT. Sy...

 • Lege i spesialisering (LIS3) 
  20.06.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Avdelingsleder Medisinsk Service
  20.06.2021

  Kirkenes Sykehus har ledig 1 x 100 % fast stilling som Avdelingsleder Medisinsk Service.Fagområdet for Medisinsk Service omfatter sykehusets tjenester innen:Medisinsk Biokjemi og BlodbankMerkantilRadiologiHar du ett blikk for framtiden for de aktuel...

 • LIS2 indremedisin
  20.06.2021

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig 2 x 100% faste stillinger for lege i spesialisering i indremedisin.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og er en kystby med en spennende historie...

 • Bioingeniør
  20.06.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat for bioingeniør ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes sykehus. Vikariatet har en varighet på 1 år fra tilsettelsesdato, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. 

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  17.06.2021

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Ergoterapeut med relevant videreutdanning
  17.06.2021

  Vi har ledig 100 % fast stilling for ErgoterapeutDPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er ...

 • Anestesisykepleier 
  16.06.2021

  Anestesienheten ved Hammerfest sykehus har ledig 1 x 100 % vikariat for anestesisykepleier. Hammerfest sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har fem operasjonsstuer. Anestesienheten bistår alle akutte hendelser på sykehu...

 • Sykepleier
  16.06.2021

  Klinikk Alta søker etter en ny medarbeider som vil være med på laget. Er DU den vi søker? En av våre sykepleiere har kommet inn på videreutdanning. Spesialistpoliklinikken og sengeposten har dermed ledig en 100 % stilling tilknyttet øre-nese-ha...

 • Spesialutdannet sykepleier
  15.06.2021

  Vi har ledig 100 % fast stilling for spesialsykepleier ved Voksen psykiatrisk poliklinikk i Alta.Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligge...

 • Overlege i psykiatri
  15.06.2021

  Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og varier...

 • Psykologspesialist
  15.06.2021

  Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og varier...

 • Overlege/Barnepsykiater
  15.06.2021

  Vi søker en ny kollega! Ved BUP Klinikk Alta  har vi ledig 1 x 100% fast stilling for overlege/barnepsykiater. Er du den rette søkeren for oss? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandli...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  09.06.2021

  Vil du jobbe i en av Norges mest moderne sykehus i verdens nordligste by?Er du intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig 1 x 100% vikariat med varighet til 31.08.2022 - med mulighet for forlengelse...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  09.06.2021

  Vil du jobbe i en av Norges mest moderne sykehus i verdens nordligste by?Er du intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig 2 x 100% faste stillinger, og tilbyr en utfordrende og spennende jobb, ...

 • Spesialsykepleier, preoperativ poliklinikk
  06.06.2021

  Vi har nå ledig en fast 50% stilling for deg som er anestesi- eller intensivsykepleier! Stillingen kan kombineres med jobb på intensiv- eller anestesiavdeling.Stillingen er faglig underlagt enhetsleder for anestesileger og administrativt plasse...

 • Overlege i indremedisin
  24.05.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Sykepleier med stillingsforhold på sengepost og poliklinikk.
  24.05.2021

  Vi har 2 ledige 100% faste stillinger som sykepleier.  Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i et helt nytt sykehusbygg med nærhet til Kirkenes sentrum. Medisinsk sengepost har 24 sengeplasser med ulike pasientgrupper og fordele...


Fant du det du lette etter?