Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Enhetsleder/Overlege

  Stillingen som enhetsleder utgjør 40%, enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder for medisinske leger har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enhet for medisinske leg...

 • Psykologspesialist/psykolog

  100 % fast stilling, fra 19.08.19 (evt. tiltredelse etter avtale) Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet kvinne- og barn avdelingen. Enheten er et tverrfaglig team med 6 fagstillinger. ...

 • Barnesykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som barnesykepleier. Sykepleiere med annen spesialutdanning, eller sykepleiere med erfaring fra barneavdeling oppfordres også til å søke. Barneavdelin...

 • Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk ...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som overlege i indremedisin Klinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hamm...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet f...

 • DIPS Controller økonomi og analyse

  Finnmarkssykehuset HF er fylkets største virksomhet med 1600 ansatte, og et budsjett på 2 milliarder kroner. Vi har i tillegg pågående byggeprosjekter for 4,5 milliarder kroner. Stillingen som Controller ansettes i budsjett & analyseavdelingen og in...

 • Sykepleiere

  Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen de opprinnelige poliklinikkene til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og infusjonspoliklinikk. Vi har nå ledig 2 langtidsvi...

 • Lege i spesialisering

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig vikariat i 100 % stilling som Lege i spesialisering innen generell kirurgi fra snarest tom 01.05.2020, med mulighet for forlengelse. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plas...

 • Sykepleier

  Ved føde/gyn. avdeling er det ledig en 20 % stilling som sykepleier. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå ...

 • Sykepleier

  Ved føde/gyn. avdeling er det ledig et vikariat i 80 % stilling som sykepleier. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våg...

 • Radiograf

  Ved spesialistpoliklinikken og røntgen i Alta er det ledig en 100% fast stilling som radiograf. Per i dag har vi tre radiografstillinger. Vi ansetter nå en radiograf til for å møte kommende utfordringer. For tiden jobber vi dagtid, 08.00 til 15.30 m...

 • Klinisk pedagog 2.gangs utlysning

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Konsulent for elektroniske pasientjournalsystemer

  Ved Klinikk Psykisk helsevern og rus er det ledig vikariat som EPJ-konsulent. Finnmarkssykehuset søker derfor nå etter ny konsulent for våre elektroniske pasientjournalsystemer. Stillingen er en 100% stilling med tiltredelse snarest. Konsulentens ...

 • Opplæringsansvarlig DIPS Arena

  Stillingen er en prosjektstilling. Frem til september er dette en 50 % stilling, mens fra 01.09.2019 er den 100% ut 2020. Eventuell forlengelse etter dette vil bli vurdert i løpet av høsten 2020. Opplæringsansvarlig DIPS Arena vil ha som arbeidsfel...

 • Doktorgradsstipendiat

  Cultural competence among doctors in a culturally diverse region - better care for minority patients Doktorgradsstipendiat innen opplæring i kulturforståelse ved legeutdanningen i Finnmark. Ved Finnmarkssykehuset (FSH) og UiT Norges Arktiske univ...

 • Sommervikar - sykepleier, spesialsykepleier, leger, bioingeniører, radiografer, assistenter

  Er du sykepleier, spesialsykepleier, lege, radiograf eller bioingeniør? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok eller Alta. Vi tilbyr fri bolig i perioden for autorisert he...

 • Driftstekniker

  Ved enhet for drift og vedlikehold Hammerfest har vi ledig en 100% fast stilling som driftstekniker. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid- da er dette noe for deg!

 • Sommervikarer

  Kjøkkenet ved Klinikk Hammerfest søker etter ferievikarer sommeren 2019. Søkere bør helst ha erfaring fra kjøkkendrift. Vi trenger ferievikarer fra og med uke 21 til og med uke 35. Vennligst oppgi i søknaden hvilke uker du kan arbeide og hvilken st...

 • Psykologspesialist /psykolog

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Sykepleiere/vernepleiere

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Helsesekretær eller sekretær

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Klinisk sosionom 2.gangs utlysning

  Vi har ledig en fast 100% stilling for klinisk sosionom innenfor barne- og ungdomspsykiatrien ved BUP Kirkenes med tiltredelse 01.03.2019. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasi...

 • Sykepleier/ Vernepleier med relevant videreutdanning

  DPS Vest-Finnmark Døgnenheten Alta søker etter sykepleiere/ vernepleiere med videreutdanning til tre faste 100% stillinger. Døgnenheten Alta skal utvides med fem sengeplasser i løpet av høsten 2019. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus ...

 • Behandler i Rusteam 2.gangs utlysning

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta, samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsyki...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.