Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Radiograf

  Ved enhet radiografer, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som Radiograf. Ved Røntgenavdelingen i Hammerfest er vi i dag 10 radiografer, derav 8 i turnus. Vi har 4 overlegestillinger, 2 LIS leger, og 3 sekretærer. Vi er en avdeling ...

 • Intensivsykepleiere

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter! Vi tilbyr utfordrende og spennende jobber med en fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organisert under akuttavdelingen og ...

 • Overlege i urologi

  Ved kirurgisk avdeling, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som overlege i urologi. Urolog driver selvstendig poliklinikk og utfører transurhtral kirurgi samt mindre dagkirurgisk urologi. Urologiske pasienter ligger på felles kirurgisk avdeli...

 • Psykolog- 50% ambulant team / 50% BUP

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta - Klinikk Hammerfest

  Vi lyser ut nyopprettet 100% stilling som overlege i indremedisin ved klinikk Alta. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfest. Klini...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest ved Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som overlege i indremedisin. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt (stillingen kan også deles av flere søkere) Stillingen er ledig fra 1/6-18, tiltredelsestidspunkt kan av...

 • Fagutviklingssykepleier

  Vi har ledig et 100% vikariat som fagutviklingssykepleier med varighet ut 2018, med mulighet for forlengelse. Fagutviklingssykepleier skal være en pådriver for kvalitetsarbeid og fagutvikling. I stilling som fagsykepleier inngår helgearbeid, øvrige...

 • Sykepleier

  Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig følgende stillinger som sykepleier: - 1 100% fast stilling fra snarest - 2 100% vikariater fra snarest tom 31.08.2019 med mulighet for fast ansttelse - 1 100% vikariat fra snarest tom 06.01.2019 Arb...

 • Lege i spesialisering

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig 100% fast stilling som Lege i spesialisering innen generell kirurgi. Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig vikariat Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til f...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 100 % svangerskapsvikariat fra snarest til 6.1.2019 1 x 100 % vikariat fra snarest mulig til 06.03.2019. Det e...

 • Controller

  Finnmarkssykehuset søker en Controller. Du får en nøkkelrolle for å legge til rette for god økonomisk styring i en av de største virksomhetene i Finnmark. Du vil jobbe med seks kolleger i avdelingen for budsjett og analyse på økonomi og analyse stab...

 • Intensivsykepleier

  Vi har ledig to stillinger som intensivsykepleier ved intensiv med akuttmottak i Kirkenes: -100% vikariat med varighet fra 1. august 2018 til 30. juli 2019, med mulighet for fast stilling - 50% vikariat med varighet fra 1. september 2018 til 31. ...

 • Klinisk sosionom/ sosionom VPP Lakselv

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for psykisk helse og voksenpsykiatrisk poliklinikk som er for tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk po...

 • Psykologspesialist/ psykolog

  Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker plassert i Alta og Hammerfest, døgninstitusjon i Alta, samt to voksenpsykiatriske poliklinikker i Alta og Hammerfest. Vi har en ledig still...

 • Psykiatrisk sykepleier

  Vi ar ledig 100% fast stilling ved DPS Vest-Finnmark, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Alta med tiltredelse snarest VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team, LAR og ambulant psykiatrisk team. Alta ligger i et flerkult...

 • Psykiatrisk sykepleier/vernepleier

  Vi har ledig 100% fast stilling som behandler ved Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Hammerfest med tiltredelse snarest. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerf...

 • Psykologspesialist

  Vi har ledig 100% fast stilling som psykologspesialist ved Døgnenheten Tana med tiltredelse snarest DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud...

 • Overlege/ Psykiater

  Ved DPS Øst-Finnmark, VPP Tana har vi 2 faste overlegestillinger. Da en av stillingene nå er blitt ledig lyser vi ut en 100% fast stilling som Overlege i psykiatri med tiltredelse snarest. VPP Tana er en del av DPS Øst-Finnmark, og yter primært tj...

 • Psykolog

  Vi har ledig 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes med tiltredelse snarest. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes s...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved DPS Vest- Finnmark, BUP Hammerfest er det ledig en 100% fast stilling med tiltredelse 01.08.18 eller etter avtale. BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Po...

 • Sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut med relevant videreutdanning

  Ved SANKS, Døgnenheten psykisk helse er det ledig vikariat i 100 % stilling for sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut med relevant videreutdanning. Tiltredelse snarest SANKS - Avdeling for voksne, Lakselv, yter spesialisthelsetjeneste med poliklin...

 • Sykepleier/ Vernepleier/ med relevant videreutdanning

  Ved SANKS, Døgnenheten for psykisk helse for voksne er det ledig 100 % fast stilling med tiltredelse snarest SANKS - Avdeling for voksne, Lakselv, yter spesialisthelsetjeneste med poliklinisk tilbud, døgntilbud samt gir undervisnings- og veiledning...

 • Psykolog i Rusteam

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsykia...

 • Behandler VOP

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker i Alta og Hammerfest. Vi har ledig 100% fast...

 • Spesialist i klinisk pedagogikk/ pedagog

  BUP Alta har ledig stilling for spesialist i klinisk pedagogikk innen barne- og ungdomspsykiatri, eventuelt utdanningsstilling for pedagog. BUP-Alta er en av fire enheter i Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. BUP-Alta er samlokalis...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.