Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Fagutviklingssykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 100 % fast stilling som fagutviklingssykepleier Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter inne...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 100 % fast stilling Ved interne opprykk vil andre stillinger kunne bli ledige Sengeposten har 22 sengeplass...

 • Enhetsleder for sekretærtjenesten

  Ved avdeling kvinne/barn er det ledig stilling som enhetsleder for sekretærtjenesten. Enhetsleder for sekretærtjenesten er enhetens kontorfaglige leder, og har det øverste ansvar for at kontortjenesten holder en faglig god og forsvarlig standard. ...

 • Bioingeniør

  Ved enhet for biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig fast 100% stilling som bioingeniør. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takke...

 • Enhetsleder

  Ved Akuttmottaket, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som enhetsleder. Tilsetting snarest etter avtale. Akuttmottaket er en enhet i Akuttavdelingen, der enhetsleder rapporterer til avdelingsleder. Akuttmottaket tar i mot de fleste...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stilling: 1x 75 % fast stilling Ved interne opprykk vil andre stillinger kunne bli ledige Sengeposten har 22 sengeplasser ...

 • Sykepleier

  Ved medisinsk poliklinikk, Klinikk Kirkenes, har vi ledig 2 100% svangerskapsvikariater (dagstillinger) som sykepleier. Den ene stillingen har varighet frem til 31.august 2018 og den andre stillingen har varighet frem til 30.november 2018. Stillin...

 • Lege i spesialisering

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig vikariat i 100% stilling som Lege i spesialisering innen generell kirurgi fra 01.09.17 tom. 31.08.18 Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finne...

 • Sykepleier på natt

  Enhet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med seks senger, som etter sommeren øker til ni senger. Vi skal derfor også øke bemanningen med en sykepleier på natt. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig ...

 • Enhetsleder/Overlege, Barnesykdommer

  Ved Kvinne- og barneavdelingen, Klinikk Hammerfest er det ledig fast stilling som enhetsleder for barneleger. Stillingen som enhetsleder utgjør 40% av en 100% stilling Fagseksjon for Barnesykdommer har 5 overlegestillinger og 2 stillinger for lege ...

 • Systemforvalter

  Ved innkjøpsavdelingen i Finnmarkssykehuset har vi ledig en fast 100% stilling som forvalter til vårt innkjøps og logistikksystem Clockwork. Tiltredelse etter avtale. Foretaket har et potensial for forbedring og effektivisering av prosessene run...

 • Sykepleier til kreftpol

  Ved medisinsk poliklinikk, Klinikk Kirkenes, har vi ledig 100% ferievikariat som sykepleier til kreftpoliklinikken. Søkeren må ha erfaring med å blande og gi cytostatika.

 • Helsesekretær

  Ved VPP Hammerfest er det ledig 100% fast stilling som helsesekretær med tiltredelse snarest. Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Hammerfest dekker kommunene Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy. Poliklinikken har et poliklinisk tilbud, men ambule...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  BUP Alta har ledig 2 stillinger; 1x100% fast Psykolog/ Psykologspesialist stilling med tiltredelse snarest. 1x100 vikariat som psykolog/psykologspesialist i 12 mnd med tiltredelse snarest etter avtale. BUP- Alta er en av fem enheter ved Distrikts...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr. tiden lokalisert i Lakselv inntil nybygg i Karasjok er ferdigsti...

 • Konsulent

  Personal og organisasjon, enhet for lønn, Finnmarkssykehuset HF har ledig 100%stilling som konsulent f.o.m. snarest. Stillingen er foretaksovergripende og geografisk plassering for stillingen er i Kirkenes. Stillingen er knyttet til lønnsarbeid for ...

 • Praksiskonsulent

  Ved samhandlingsavdelingen i Finnmarkssykehuset har vi ledig ett vikariat for allmennlege som vil arbeide i 20% stilling som praksiskonsulent. Stillingen vil kunne deles mellom to leger (10% hver).

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus

  Ved Døgnenheten Tana har vi ledig fast 100 %, for sykepleier med relevant videreutdanning. Tiltredelse snarest. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veil...

 • Sykepleiere/Assistent i pleie

  Ved Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% stilling som sykepleier ledig fra 1.10.2017 1 x 100% stilling som sykepleier ledig fra 1.9.2017 1 x 100% stilling som sykepleier ledig fra 4.8 2017 1 x 15% stilling som ...

 • Sykepleier

  Ved Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 75% stilling som sykepleier. Stillingen er i tredelt turnus over 9 ukers rullering, med arbeid hver tredje helg. Sengeenhet medisin med dialyse er en generell indremedisins...

 • Helsefagarbeider

  Ved medisinsk sengeenhet er det ledig 75 % stilling som helsefagarbeider. Tilsetting etter avtale. Medisinsk sengeenhet er en generell indremedisinsk enhet bestående av en 5- dagers og en 7- dagerspost. Det er varierte diagnosegrupper i enheten, i ...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr. tiden lokalisert i Lakselv inntil nybygg i Karasjok er ferdigsti...

 • Overlege i rus

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykia...

 • Spesialist i geriatri/geriater

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som geriater/spesialist i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påst...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset