Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Enhetsleder kirurgisk/ ortopedisk sengepost og poliklinikk

  Ved kirurgisk / ortopedisk avdeling er det ledig stilling som enhetsleder for kirurgisk/ ortopedisk sengepost og poliklinikker.

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 100 % svangerskapsvikariat fra snarest til 1.1.2019 1 x 100 % vikariat fra snarest mulig til 07.10.2018. Med m...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stilling: 80 % fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider med oppstart snarest mulig. Sengeposten har 22 sengeplasser o...

 • Sommervikar

  Ved anestesi avdeling er det ledig vikariat for kortere eller lengre perioder i løpet av sommeren 2018 som overlege innen anestesiologi. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spenne...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest ved Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som overlege i indremedisin. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Stillingen er ledig fra 1/6-18, tiltredelsestidspunkt kan avtales nærmere. Hammerfest er kjent som ver...

 • Sykepleiere/ Helsefagarbeider

  Ved medisinsk sengepost, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 03.06.2018 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 02.07.2018 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 03.09.2018 1 x 100% vikariat som sykeple...

 • Sykepleier

  Ved Medisinsk poliklinikk er det ledig 1 x 100% fast stilling som sykepleier.

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 60 % fast stilling Stillingen kan kombineres med andre stillinger. Ved interne opprykk vil andre stillinger ...

 • Enhetsleder

  Vil du være enhetsleder i Nye Kirkenes sykehus? Vi planlegger innflytting til nytt sykehusbygg denne våren og vil gjerne ha deg med oss på laget, som ny enhetsleder for Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirken...

 • Fagutviklingssykepleier ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet

  Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig et 100% vikariat som fagutviklingssykepleier, med mulighet for fast stilling. Turnus med arbeid hver 3. helg, resterende vakter på dagtid. Oppstart etter avtale. Vi flytter inn i nytt sykehus i løpet...

 • Fagledende fysioterapeut

  Har du lyst å oppleve Finnmark for en kortere periode, se dagene bli lysere og lysere, oppleve midnattssol, møte nye mennesker og se fantastisk natur? Da er dette jobben for deg! Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø, ...

 • Regnskapscontroller

  Ved Økonomi, analyse og utbygging, Regnskapsavdelingen er det ledig fast stilling som Regnskapscontroller Regnskapsavdelingen har ansvaret for den løpende regnskapsførsel, kontroll, avstemming og rapportering av regnskapet for Finnmarkssykehuset HF...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk poliklinikk er det ledig følgende stilling: - 1 fast sykepleierstilling i 42 %. Stillingen kan kombineres med annen stilling. Poliklinikken utreder og beh...

 • Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig 100% fast stilling for overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer. Stillingen innebærer 5 -delt hjemmevakt. Tilsetting etter avtale. Avdelingen har ca 450 fødsler i året og 100 fødsler på fødestue. De...

 • Lege i Spesialisering

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig ett 100% vikariat som lege i spesialisering innen Gynekologi og Obsterikk. Det er mulighet for forlengelse etter endt vikariat. Stillingen innebærer 4-delt hjemmevakt. Tilsetting etter avtale. Avdeli...

 • Spesialsykepleier/sykepleier/vernepleier/helsepersonell

  DPS Vest-Finnmark Døgnenheten Alta søker etter sommervikarer/ tilkallingsvikarer. Primært ønskes spesialsykepleier/sykepleiere/ vernepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/ eller rus, men også andre med helse og sosialfaglig bakgrun...

 • Psykologspesialist/ psykolog

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker i Alta og Hammerfest. Vi har 2 ledige faste ...

 • Vikariat - Overlege/ Barnepsykiater

  BUP- Alta har ledig vikariat i ett år som stilling for overlege med tiltredelse snarest. BUP- Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finner du også VPP- Alta og døgn...

 • Psykolog

  Vi har ledig 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken ha...

 • Avdelingsleder

  Service, drift og eiendom (SDE) har ansvaret for alle støttetjenestene, eiendoms- og utstyrsforvaltning i Finnmarkssykehuset HF. Oppdraget innebærer drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av bygg og utstyr, i tillegg til støttetjenester som bo...

 • Psykologspesialist

  Vi har ledig 100% fast stilling som psykologspesialist ved Døgnenheten Tana. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpe...

 • Overlege/ Psykiater

  Ved døgnenheten i Tana er det ledig fast stilling som psykiater. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost...

 • Klinisk sosionom/sosionom, klinisk barnevernspedag/barnevernspedagog eller vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

  Da en av våre medarbeidere i ambulant team skal slutte har vi ledig 100% fast stilling med tiltredelse snarest mulig. BUP Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finn...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykia...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta - Klinikk Hammerfest

  Vi lyser ut nyopprettet 100% stilling som overlege i indremedisin ved klinikk Alta. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfest. Klini...

 • Overlege i indremedisin med grenspesialitet i nyresykdommer

  Klinikk Hammerfest ved Medisinske leger har ledig en fast 30% stilling for overlege i indremedisin med grenspesialitet i nyresykdommer. Annen stillingsbrøk kan også være aktuelt. Stillingen er ledig fra 2/7-18, tiltredelsestidspunkt kan avtales nær...

 • Kokk/ Miljøarbeider 80 % fast stilling

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr. dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsyki...

 • Klinisk sosionom/ sosionom VPP Lakselv

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk som er for tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklin...

 • Overlege i psykiatri VPP, SANKS

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk som er for tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklin...

 • Erfaringskonsulent - SANKS

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2018/2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poli...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.