Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Overlege i Anestesi  Anestesileger Hammerfest med Base Lakselv luftambulanse

   Klinikk Hammerfest, Enhet for anestesi leger med Base Lakselv luftambulanse, har ledig fast 100% stilling som overlege i anestesiologi. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om å ...

 • Spesialsykepleier

  Vi har ledig 100 % fast spesialsykepleierstilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk i Alta.VPP Alta har individuell behandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR.Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befo...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv.Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk...

 • Assisterende enhetsleder

  Vi ser etter deg som er intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer! Vi har ledig en fast stilling som assisterende enhetsleder. Det vil være turnusarbeid med dagarbeid på ukedager og jobb hver 3.helg. Avlastning for enhetsleder, samt stedfortrede...

 • Helsefagarbeider

  Medisinsk sengepost styrker sin bemanning på helg, og lyser derfor ut fire faste 50% stillinger for helsefagarbeider/hjelpepleier

 • Fysioterapeut

  Ved fysioterapi-/ergoterapienheten på Hammerfest sykehus er det ledig et vikariat som fysioterapeut.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være...

 • Utdanningsstilling - intensiv - Klinikk Kirkenes

  Finnmarkssykehuset tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innen intensivsykepleie som fulltidsstudier i 2020. Arbeidssted etter endt utdanning er Klinikk Kirkenes.  Finnmarkssykehuset tilbyr deg 80% lønn som...

 • Kvalitets- og samhandlingsrådgiver

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • Anestesisykepleier

  Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig en 100 % fast stilling som anestesisykepleier. Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har fem operasjonsstuer. Anestesienheten bistår alle akutte hendelser på sy...

 • Helsesekretær/sekretær vikariat - Klinikk Hammerfest

  Ved sekretærtjenesten, medisinsk avdeling, er det ledig ett 100% vikariat som helsesekretær/sekretær i perioden 07.01.20 - 30.06.20.

 • Fagsykepleier - Enhet sengepost og poliklinikk føde/gyn Hammerfest

  Ved klinikk Hammerfest, Føde-/barsel- og gynekologisk avdeling, er det ledig en 40% dagstilling som fagsykepleier. Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år...

 • Rådgiver 

  Vi har 1 ledig fast stilling i vårt tverrfaglige team, Barnehabiliteringen i Hammerfest. Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet i kvinne- og barn avdelingen. Enheten er et tverrfagl...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • Overlege tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller Psykiater - SANKS

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)/ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling poliklinikk (TSB ...

 • Overlege i ortopedi

  Avdelingen har ledig 100% fast stilling som overlege i ortopedi med oppstart etter nærmere avtale. Mindre stillingsprosenter kan også være aktueltØnskelig med bred ortopedisk erfaring. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter...

 • Lege i spesialisering (LIS3) ved SANKS, UPA Karasjok

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Helsesekretær/sekretær VPP Tana

  Ved VPP Tana, er det ledig ett 100% vikariat som helsesekretær/sekretær - varighet 1 år med mulighet for fast ansettelseVed internt opprykk mulighet for enda en stilling som helsesekretær/sekretær. 

 • Informasjonssikkerhetsrådgiver

  Informasjonssikkerhetsrådgiver rapporterer til kvalitets- og utviklingssjef. Stillingen er tillagt utøvende, koordinerende, rådgivende og kontrollerende oppgaver regulert i "Norm for informasjonssikkerhet" samt styringssystem for informasjonssikkerh...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT...

 • Ambulansearbeider, vikariat

  Ved Kautokeino bilambulanse er det ledig et vikariat i 100 % stilling for perioden 02.01.20 - 30.09.20

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta:- 100% stilling som overlege i indremedisinKlinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfe...

 • Fagutviklingssykepleier poliklinikk

  Til vår somatiske poliklinikk søker vi en vikar for vår fagutviklingssykepleier frem til oktober 2020.Fagutviklingssykepleier vil ha det delegerte ansvaret for den faglige utviklingen i enheten, herunder internundervisninger, oppdatering av prosedyr...

 • Enhetsleder

  Har du lyst til å være leder for somatisk poliklinikk ved et av landets nyeste sykehus?Vi søker etter en engasjert enhetsleder til vår somatiske poliklinikk ved Kirkenes sykehus. Vår nåværende enhetsleder gjennom flere år velger nå å gå tilbake til ...

 • Jordmor - Sengepost føde/gyn

  Ved klinikk Hammerfest, Føde-/barsel- og gynekologisk avdeling, er det ledig et jordmor vikariat i 100 % stilling fom. 06.01.20 - 01.01.21.Vi har en tredelt turnus med gjennomsnittlig arbeid hver 4. helg, hvorav helgevaktene er 12,25 timer pr.vakt.V...

 • Geriater

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF som består av avdelingene FOU/ Forskning og utvikling, spesialistlegesenteret, SANKS- psykisk helsevern og rus. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdi...

 • Lege i spesialisering - LIS3

  Finnmarkssykehuset HF, BUP Alta, har ledig fast stilling for lege i spesialisering- LIS3- i barne- og ungdomspsykiatri.Vi planlegger intervju av aktuelle søkere i uke 49 og 50, oppstart etter avtale.

 • Lege i spesialisering 3 - Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Ved avdeling Rehabilitering, Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes, blir det ledig et vikariat for LIS3 i fysikalsk medisin og rehabilitering. Utdanningsforløpet foregår ved rehabiliteringsavdelingen i Finnmarkssykehuset og fortrinnsvis ved UNN. ...

 • Overlege i Indremedisin/ fordøyelsessykdommer - Medisinske leger Hammerfest

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin/ fordøyelsessykdommer.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuse...

 • Overlege i geriatri - Medisinske leger Hammerfest

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som overlege i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt.Tilsetting etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for t...

 • Helsefagarbeider - medisinsk sengeenhet med dialyse Hammerfest

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig:1 x 50% vikariat som  helsefagarbeider fra d.d til og med 05.11.2020Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inn...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost Hammerfest

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.Vi har ledig 100% vikariat for sykepleier ved&...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.