Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Overbioingeniør

  Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig fast 100% stilling som overbioingeniør. Vi har 16,5 stillinger i et aldersmessig blandet miljø og en kjønnsfordeling som er tilnærmet lik mellom begge kjønn. Enheten har...

 • Stipend og jobb til tredjeårs biongeniørstudent

  Vi lyser ut stipend á kr. 50.000,-, samt fast jobb, til tredjeårs bioingeniørstudent mot ett års bindingstid ved Klinikk Hammerfest. Halvparten av stipendet tildeles ved kontraktinngåelse, resten utbetales ved tiltredelse i stillingen. Det er flere...

 • Enehetsleder anestesi

  Ved Avdeling akuttmedisin, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som enhetsleder. Enhetsleder for anestesi har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enheten har 14 ansatte, 12 anestesisykepleiere, 1 hjelpepleier...

 • LIS Indremedisin

  Ved enhet for medisinske leger er det ledig ett 100% vikariat som Lege i Spesialisering innen indremedisin. Vikariatet er ledig i perioden 1/11-17 til 31/10-18 med mulighet til forlengelse. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger...

 • Spesialist i geriatri/geriater

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som geriater/spesialist i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påst...

 • Audiograf

  Vi har ledig et 80% svangerskapsvikariat for audiograf ved spesialistpoliklinikken i Alta. Vikariatet har en forventet varighet fram til 1. Juni 2018 Oppstart er snarest mulig.

 • Sykepleier

  Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger for sykepleier: 1 x100 % vikariat fra 01.01.18 - 31.03.19. 1 x 40 % fast stilling og 60 % vikariat. Det er ønskelig å ansette samme person i den faste stillingen og vikariatet på 6...

 • Onkologisk sykepleier og koordinator

  Klinikk Kirkenes har behov for kreftkoordinator i 50% stilling og onkologisk sykepleier i 50% stilling ved Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet. Disse stillingene samordnes og er administrativt underlagt kirurgisk/ortopedisk og dagkirurgisk sengeenhet. ...

 • Vikariat som Logoped

  Vår logoped skal ut i permisjon ett år. Det er derfor ledig vikariat i 100% stilling som logoped. Stillings størrelse kan diskuteres. Vi ønsker også kontakt med logopeder som kan påta seg enkeltoppdrag for oss. Enhet for Fysikalsk medisin og Rehabi...

 • Enhetsleder

  Avdeling ReHabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og tilpasse oss flytting inn i nye Kirkenes sykehus. Vil DU være med på dette? Avdelingen er den enste i Finnmarkssykehuset og derfor foretaksovergripende. Den består ...

 • Lege i Spesialisering

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig to 100% stillinger som lege i spesialisering innen Gynekologi: Ett vikariat og én fast stilling. Gruppe 1 fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på Gynekolo...

 • Innkjøpskonsulent, vikariat 3 mnd.

  Innkjøpskonsulent søkes til 100% vikariat til 31.01.2018. Innkjøpsavdelingen er en foretaksovergripende avdeling, med kontorsted i Kirkenes. I innkjøpsavdelingen er det 3 ansatte.

 • Helsesekretær/Sekretær

  Fra høsten 2017og ett år fram i tid trenger vi å styrke den merkantile tjenesten i Kirkenes. Vi søker etter to engasjerte medarbeidere som er enten helsesekretær eller kanskje kan tenke seg å bli helsesekretær. Vi er nå i siste fase i dagens sykehus...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved Ungdomspsykiatrisk avdeling er det ledig 100% vikariat for Psykologspesialist/ Psykolog med tiltredelse snarest og frem til 04.11.2018. Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnav...

 • Ambulansearbeider

  Tana bilambulanse har ledig en 100% fast stilling som ambulansearbeider med autorisasjon

 • Ambulansearbeider

  Vadsø bilambulanse har ledig ett 100% vikariat som ambulansearbeider med autorisasjon. Det flerkulturelle Vadsø er en naturperle i Øst-Finnmark. Her kan du få et mangfold av autentiske og eksotiske opplevelser med basis i naturen og det flerkulture...

 • Driftstekniker/Enhetsleder

  Ved avdeling TDS (Teknikk, Drift og Service) Øst, er det ledig en 100% stilling som Driftstekniker/enhetsleder for Drift/vedlikehold og renholdsavdeling ved Tana Helsesenter. Enhetene består av 2 Driftsteknikere og 4 renholdere.

 • Drifts- og eiendomssjef i Finnmarkssykehuset

  Drifts - og eiendomssjef har ansvaret for Klinikk service, drift og eiendom (SDE). Dette omfatter områdene innenfor drift og vedlikehold, forvaltning og utvikling, medisinsk teknikk og IKT, sentralbord, kjøkken og renhold i Finnmarkssykehuset. Still...

 • Ambulanse Personell

  Ved Ambulanse stasjonen i Hasvik er det en ledig stilling som Ambulanse personell. Stedet har en døgn Ambulanse som har ca 250 oppdrag i året. Søkere med fagbrev og autorisasjon vil bli foretrukket Lokal tilhørighet er en fordel. Den som blir ansatt...

 • Sykepleier

  Liker du å utfordre deg selv faglig, er du flink til å holde hodet kaldt, kan du sjonglere flere arbeidsoppgaver samtidig? Da er AMK plassen for deg. AMK- Finnmark server 113 for hele vårt vidstrakte fylke. Vi koordinerer ambulanser, ambulansebåter ...

 • Sykepleier/Vernepleier

  Vi har ledig 50 % midlertidig prosjektstilling for sykepleier/vernepleier, med mulighet for utvidelse til 70 % stilling om ønskelig. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir un...

 • Overlege i psykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Klinisk barnevernespedagog/ klinisk sosionom

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus

  Ved Døgnenheten Tana har vi ledig 100% fast stilling for sykepleier med relevant videreutdanning. Tiltredelse snarest. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings-...

 • Overlege/ Psykiater

  Ved DPS Øst-Finnmark er det ledig to 100% faste stillinger som Overlege i psykiatri med tiltredelse snarest. VPP Tana er en del av DPS Øst-Finnmark, og yter primært tjenester til kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord, og Berlevåg og til dels Vadsø. Po...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved DPS Vest- Finnmark, BUP Hammerfest er det ledig en 100% fast stilling med tiltredelse snarest. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset