Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Sykepleiervikariat 75%

  Vi har ledig et 75% vikariat for sykepleier i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest.

 • Lege i spesialisering innen ortopedi

  Ved Ortopedisk avdeling er det ledig vikariat for foreldrepermisjon i 100% som Lege i spesialisering innen ortopedi. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske bye...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1 x 100% fast stilling for sykepleier fra 12.12.18 1 x 100% vikariat for sykepleier fra 15.10.18 til 15.10.19 Ve...

 • Enhetsleder anestesi

  Ved Avdeling akuttmedisin, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som enhetsleder. Enhetsleder for anestesi har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enheten har 14 ansatte, 12 anestesisykepleiere, 1 hjelpepleier...

 • Intensivsykepleiere

  Vi leter etter deg som er intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer! Vi tilbyr nå flere utfordrende og spennende jobber med fantastisk natur rett utenfor døra: 2 x 100% faste stillinger 2 x 100% vikariater på 1 år - med mulighet for faste ans...

 • Enhetsleder

  Ved enhet Intensiv og dagkirurgi er det ledig en 100% fast stilling som enhetsleder Intensiv og dagkirurgisk er en enhet i Avdeling for akuttmedisin, der enhetsleder rapporterer til avdelingsleder. Enheten har beredskap for akutte hendelser, medisi...

 • Pediatrisk sykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som pediatrisk sykepleier. Sykepleiere med annen videreutdanning oppfordres også til å søke. Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi h...

 • Overlege i generell kirurgi - Kirurgiske leger (Stillings ID: 4382)

  Ledig 50% stilling som generell kirurg ved Klinikk Kirkenes fra 01.01. 2019. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfo...

 • Sykepleier

  Ved enhet Fysikalsk medisin og Rehabilitering blir det ledig 2 faste 100%stillinger og et vikariat i 100%, begge som sykepleier. Samt en fast 80% stilling,av denne 80% stillingen er 40% som nattsykepleier. Fysikalsk medisin og Rehabilitering er en ...

 • Klinisk ernæringsfysiolog

  Avdeling for Rehabilitering er i utvikling. Vi utvider kapasiteten, styrker tilbudet og tilpasser oss flytting til nye Kirkenes sykehus i 2018. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU væ...

 • Sykepleier

  Ved enhet sengepost og poliklinikk barn er det ledig: 1 x 100% stilling som sykepleier. Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har 8 sengeplasser innenfor fagområdene medisin, kirurgi og ortopedi. I tillegg har avdelingen en enhet ...

 • Jordmor

  Ved føde/barsel og gynekologisk avdeling, Klinikk Hammerfest, er det en ledig ett vikariat i 100% stilling som jordmor. Stillingen er en kombinert stilling hvor 50 % er i svangerskapsomsorgen. Tiltredelse etter avtale. Vi har en tredelt turnus med...

 • Sykepleiere

  Vil du være med å forme vår nye poliklinikk i et flott og nytt sykehus? Vi slår sammen alle våre somatiske poliklinikker til en felles poliklinikk. Her vil du som sykepleier ha mulighet til å jobbe innen flere fagområder som indremedisin, kirurgi, o...

 • Psykiatris Sykepleier 2. gangs utlysning

  Vi har ledig 100% fast stilling som psykiatrisk sykepleier/ vernepleier ved Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Hammerfest med tiltredelse snarest. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker;...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  BUP- Alta har ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/ Psykolog med tiltredelse snarest eller etter avtale. BUP- Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finner...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Klinikksjef klinikk Hammerfest

  Spennende lederstilling i Finnmarkssykehuset Vi søker etter en engasjert leder som i samarbeid med de ansatte ønsker å videreutvikle klinikk Hammerfest. Klinikk Hammerfest gir tilbud innenfor akuttmedisin, kirurgi/ortopedi, indremedisin, gynekologi/...

 • Avdelingsleder

  Service, drift og eiendom (SDE) har ansvaret for alle støttetjenestene, eiendoms- og utstyrsforvaltning i Finnmarkssykehuset HF. Oppdraget innebærer drift, forvaltning og vedlikehold (FDV) og utvikling av bygg og utstyr, i tillegg til støttetjeneste...

 • Behandler i Rusteam 2. gangs utlysning

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsykia...

 • Lege i spesialisering

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Enhetsleder/Overlege

  Ved enhet Medisinske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som enhetsleder. Stillingen som enhetsleder utgjør 40% av en 100% stilling. Enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder ...

 • Sykepleiere

  Ved medisinsk sengepost, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100 % vikariat som sykepleier fra d.d. - 31.08.2019 (3.gangs utlysning). 1 x 100% vikariat som sykepleier fra 29.11.18 - 28.08.19. 1 x 100 % fast stilling som sykepleier fra d.d. (2.g...

 • Lege i spesialisering Radiologi

  Ved enhet Radiologer, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som Lege i spesialisering i radiologi fra 01.09.2018. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet for radiologer, Klini...

 • Psykologspesialist /psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk enhet, familieenheten og døgne...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykia...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest ved Medisinske leger har ledig to faste 100% stillinger som overlege i indremedisin. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt (stillingene kan også deles av flere søkere). Stillingene er ledige fra d.d, men tiltredelsestidspunk...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.