Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1 x 100 % fast stilling som sykepleier fra 25.09.17 1 x 75 % vikariat stilling som sykepleier fra 04.09.17 - 02.0...

 • Operasjonssykepleier/sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk poliklinikk er det ledig følgende stilling: - 1 fast operasjonssykepleier/sykepleierstilling i 42 %. Stillingen kan kombineres med annen stilling. Polikli...

 • Lege i spesialisering

  Ved Ortopedisk avdeling er det ledig 100% fast stilling som Lege i spesialisering innen ortopedi. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på Ortopediske leger, Klinikk Hammerfest. Hammerf...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stilling: 100 % vikariat som hjelpepleier/helsefagarbeider med oppstart snarest mulig til 02.09.18 - med mulighet for fast an...

 • Jordmor

  Ved føde/gyn avdeling er det ledig en 80% stilling som jordmor. Vi er en kombinert føde/barsel og gynekologisk avdeling, med ca. 430 fødsler pr. år. Vi har tredelt turnus med arbeidshelg hver 3.helg. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, ...

 • Fysioterapeut

  Avdeling for Rehabilitering er i utvikling, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og tilpasse oss flytting inn i nye Kirkenes sykehus 2017/2018. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vi...

 • Kommunikasjonsrådgiver

  Finnmarkssykehuset søker en kommunikasjonsrådgiver som behersker et bredt spekter av kommunikasjonsvirkemidler og som ønsker å jobbe med informasjon til pasienter, opplysning til media og befolkning og internkommunikasjon. Finnmarkssykehuset har le...

 • Hjelpepleier/Helsefagarbeider

  Ved føde/gyn og poliklinikk avdeling er det ledig en 55% stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være...

 • Spesialsykepleier

  Ved Dagkirurgisk enhet med postoperativ overvåkning har vi ledig følgende stillinger; 1 x 50% fast stilling for spesialsykepleier, 2. gangs utlysning Dagkirurgi med postoperativ overvåkning har ca. 1500 pasienter i året, og server; ortopedi, genere...

 • Forsker

  Det utlyses en nyopprettet 100% 5-årig engasjement stilling som forsker ved Finnmarkssykehuset. Det vil også kunne være aktuelt å ansette to forskere i 50 % stilling. Stillingen(e) er tilknyttet Senter for fag, forskning og samhandling, fortrinnsv...

 • Overlege/ Psykiater

  Ved DPS Øst-Finnmark er det to ledige stillinger: - 100% vikariat i perioden for 3 måneder med mulighet for forlengelse med tiltredelse snarest. - 100% fast ansettelse som Overlege i psykiatri med tiltredelse snarest. VPP Tana er en del av DPS Ø...

 • Sykepleier

  Ved AMK-Finnmark vil det bli ledig en fast 100 % sykepleierstilling. Det vil også bli ledig 2 vikariater i henholdsvis 100 % og 50 % stillinger. Her kan det ved behov bli endringer i stillingsstørrelse. Tiltredelse etter avtale. Liker du å utfor...

 • HR Rådgiver Ledelse- og kompetanseutvikling

  Personal og Organisasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset er en sentral stab som yter service til klinikker og til administrasjonen forøvrig. I tillegg til ansvaret for personaladministrative oppgaver og lønn, forvaltes fagområdene jurdiske tjenester...

 • Psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv inntil nybygg i Karasjok er ferdigstil...

 • Intensivsykepleier

  Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen har ...

 • Fagsykepleier i akuttmottaket

  Akuttmottaket er pasientens og pårørendes første møte med sykehuset ved akutt sykdom. Akuttmottaket benytter METTS som et verktøy for vurdering av hastegrad for pasienter for å gi de rett prioritet til undersøkelse og behandling av lege. Enheten s...

 • Revmatolog

  Fra høsten 2017 samarbeider Finnmarkssykehuset med UiT Norges arktiske universitet om å undervise legestudenter i Finnmark. Derfor kan leger som blir ansatt hos oss også ha mulighet for en bistilling ved universitetet og et akademisk karriereløp i F...

 • Koordinator for Læringssenteret, Hammerfest - Poliklinisk enhet med LMS

  Lærings- og mestringssenteret (LMS) har som hovedoppgave å koordinere kurs for pasienter og pårørende. Hensikten er at de som har kronisk eller langvarig sykdom skal få opplæringstilbud som gjør dem bedre i stand til å mestre sin hverdag. Opplæringe...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset