Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Enehetsleder anestesi

  Ved Avdeling akuttmedisin, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som enhetsleder. Enhetsleder for anestesi har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enheten har 14 ansatte, 12 anestesisykepleiere, 1 hjelpepleier...

 • LIS generell kirurgi

  Ved enhet for kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig ett 100% vikariat som Lege i Spesialisering innen generell kirurgi. Avdelingen har tellende gruppe 2 tjeneste i gen. kir. for 4 år.

 • Bioingeniør

  Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig vikariat fra dd til 31. august 2018. Dette er en 100% stilling som bioingeniør med mulighet for forlengelse. Vi har 16,5 stillinger i et aldersmessig blandet miljø og en...

 • Vikariat som fysioterapeut

  Har du lyst på et lite eventyr? Ved fysioterapi-/ergoterapienheten på Hammerfest sykehus er det ledig et vikariat som fysioterapeut, da en av våre dyktige fysioterapeuter skal ha pappapermisjon. Vi synes dette er verdens beste jobb, på verdens best...

 • Overlege innen radiologi

  Vil du jobbe med hyggelige kolleger med høyt faglig nivå? Vil du jobbe med en ny og stor maskinpark? Vi har to ledige stillinger for overlege innen radiologi ved Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset. Vi søker kompetente radiologer med stor fagli...

 • Helsefagarbeider

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 90% vikariat som helsefagarbeider i perioden 12.02.18 - 17.02.19, med mulighet for fast ansettelse etter vikar...

 • Sykepleier

  Ved medisinsk sengeenhet, Klinikk Kirkenes er det ledig 3 faste 100% stillinger som sykepleier med oppstart snarest

 • Helsefagarbeider

  Ved medisinsk sengepost ved Klinikk Kirkenes er det ledig et 100% svangerskapsvikariat for helsefagarbeider

 • Overlege, Barnesykdommer

  Ved Kvinne- og barneavdelingen, Klinikk Hammerfest er det ledig vikariat som overlege og spesialist i Barnesykdommer, med tiltredelse 16.01.2018 eller etter nærmere avtale. Stillingen inngår i vaktordning for overleger. Vi ønsker en kollega som vil...

 • Sykepleier

  Er du sykepleier og har lyst å jobbe med barn? Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 50% fast stilling fra 29.01.18. 10% av stillingen er dagarbeid forbeholdt koordinator for barn som pårørende arbeidet i s...

 • Sykepleier

  Er du sykepleier og har lyst å jobbe med barn? Ved enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100 % vikariat som sykepleier i perioden 15.01.18 - 12.10.18. Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har ...

 • Administrasjonssjef

  Det er ledig stilling som administrasjonssjef i Finnmarkssykehuset. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretakets ledergruppe. Administrasjonssjefen har ansvar for foretakssekretariatets drift og ansatte.

 • Driftstekniker

  Ved avdelingen for drift og vedlikehold har vi ledig èn 100% fast stilling som driftstekniker. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!

 • Sommervikarer ambulansefagarbeider

  Er du ambulansearbeider eller autorisert helsepersonell med redningsteknisk kurs? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset ved følgende stasjoner; Alta, Hammerfest, Kirkenes, Lakselv, Kautokeino, Karasjok, ...

 • Avdelingsleder Klinikk Alta

  Ønsker du å være leder for Klinikk Alta? Vi lyser ut nyopprettet stilling som avdelingsleder for klinikk Alta. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest og stillingen rapporterer til klinikksjef ved klinikk Hammerfest. Stillingen inngår ...

 • Sommervikar - sykepleier, spesialsykepleier, leger, bioingeniører

  Er du sykepleier, spesialsykepleier, lege eller bioingeniør? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok eller Alta. Vi tilbyr fri bolig i perioden. Brenner du for faget? Ønsk...

 • Terapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykia...

 • LIS Indremedisin

  Ved enhet for medisinske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig ett 100% vikariat som Lege i Spesialisering innen indremedisin. Vikariatet er ledig i perioden 1/1-18 til 31/8-18 med mulighet til forlengelse.

 • Sykepleier

  Ved medisinsk sengepost Klinikk Hammerfest er det ledig: 1 x 100% fast stilling som sykepleier 1 x100% vikariat fra 2.1.2018- 18.12.2018, som sykepleier. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet bestående av en 5- dagers og en 7- dag...

 • Overlege

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2018/2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poli...

 • Terapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Lege i spesialisering

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.