Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • LIS øre-nese-hals

  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest tilbyr LIS-stilling innen Øre-nese-hals. Utdanningen vil finne sted ved ØNH UNN-Tromsø. Utdanningsløpet beregnes å ta fem år, avhengig av kandidatens erfaring. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespe...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 2 x 100 % vikariat Ved interne opprykk vil andre stillinger kunne bli ledige Sengeposten har 22 sengeplasser o...

 • Fagutviklingssykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1x 100 % fast stilling som fagutviklingssykepleier Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter inne...

 • Sykepleier

  Ved Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 3 x 100% stillinger som sykepleier. Stillingen er i tredelt turnus over 9 ukers rullering, med arbeid hver tredje helg. Sengeenhet medisin med dialyse er en generell indremedisi...

 • Sykepleier

  Ved Spesialistlegesenteret i Karasjok er det ledig 100% vikariat som sykepleier, med tilsetting snarest og med mulighet for forlengelse. Spesialistlegesenteret er organisert som en del av Klinikk Hammerfest i Finnmarkssykehuset HF. Følgende spesial...

 • Helsesekretær

  Ved kirurgisk/ortopedisk avdeling, Klinikk Hammerfest, har vi ledig vikariat i 100% for helsesekretær. Tilsetting snarest mulig.

 • Enhetsleder/Overlege, Barnesykdommer

  Ved Kvinne- og barneavdelingen, Klinikk Hammerfest er det ledig fast stilling som enhetsleder for barneleger. Stillingen som enhetsleder utgjør 40% av en 100% stilling Fagseksjon for Barnesykdommer har 5 overlegestillinger og 2 stillinger for lege ...

 • Sykepleier

  Ved kirurgisk/ortopedisk og dagkirurgisk sengeenhet er det ledig: • 1 fast stilling som sykepleier i 100% fra snarest. Arbeid hver 3.helg i 3-delt turnus. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere ...

 • Sykepleier

  Ved enhet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering er det ledig fast 100% stilling som sykepleier og fast 80% stilling, også som sykepleier. Dersom du søker på den ene, vær vennlig å oppgi om du også kan være aktuell for den andre av disse to stillin...

 • Fysioterapeut 100% fast stilling, fagledende

  Fast stilling som fagansvarlig fysioterapeut ved sengeenhet Fysikalsk medisin og Rehabilitering (FMR). FMR er en døgnenhet med seks senger, som etter sommeren øker til ni senger. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spes...

 • Sykepleier

  Vi har to ledige sykepleierstillinger i akuttmottaket Kirkenes. Tiltredelse etter avtale. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en f...

 • Spesialsykepleier/sykepleier

  Ved Dagkirurgisk enhet med postoperativ overvåkning har vi ledig følgende stillinger; 1 x 50% fast stilling for sykepleier/spesialsykepleier 1 x 100% fast stilling for sykepleier/spesialsykepleier Dagkirurgi med postoperativ overvåkning har ca. 150...

 • Sterilsentralmedarbeider

  Vi har ledig 80% fast stilling som sterilsentralmedarbeider ved Operasjonsenhet med Sterilsentral, Klinikk Kirkenes. Det kan bli mulighet for økning av stillingsprosent i fremtiden. Tiltredelse snarest. Operasjonsenhet med Sterilsentral er en lite...

 • Sykepleier

  Ved Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 2 x 100% stilling som sykepleier i ett års engasjement. Stillingen er i tredelt turnus over 9 ukers rullering, med arbeid hver tredje helg. Sengeenhet medisin med dialyse er en g...

 • Overlege/barne- og ungdomspsykiatri

  Vi har ledig fast 65 % stilling for overlege innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes med tiltredelse snarest. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes s...

 • Helsesekretær

  Ved VPP Hammerfest er det ledig 100% fast stilling som helsesekretær med tiltredelse snarest. Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Hammerfest dekker kommunene Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy. Poliklinikken har et poliklinisk tilbud, men ambule...

 • Enhetsleder

  Vi har en ledig stilling enhetsleder med tiltredelse snarest. Som enhetsleder vil du være ansvarlig for faglige resultater, personal, økonomi, endring og utvikling i poliklinikken BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester innenfor psykis...

 • Forsker

  Det utlyses en nyopprettet 100% 5-årig engasjement stilling som forsker ved Finnmarkssykehuset. Det vil også kunne være aktuelt å ansette to forskere i 50 % stilling. Stillingen(e) er tilknyttet Senter for fag, forskning og samhandling, fortrinnsv...

 • Leder for DPS Vest- Finnmark 3.gangs utlysning

  EN SPENNENDE OG UTFORDRENDE LEDERSTILLING Hvis du vil ha en spennende og utfordrende jobb, brenner for faget og ønsker å kombinere dette med mulighet for en aktiv fritid - da er dette noe for deg! Da avdelingens leder gjennom mange år går over i e...

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus

  Ved Døgnenheten Tana har vi ledig vikariat i 100% stilling for sykepleier med relevant videreutdanning. Tiltredelse snarest og ut året, med mulighet for utvidelse av tiltredelsesperioden til juli 2017. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter sp...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Spesialist i geriatri

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som geriater/spesialist i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påst...

 • Spesialist i geriatri/geriater

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som geriater/spesialist i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påst...

 • Sykepleier

  Ved Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 X 100% stilling som sykepleier. Stillingen er i tredelt turnus over 9 ukers rullering, med arbeid hver tredje helg. Sengeenhet medisin med dialyse er en generell indremedisins...

 • 100% stilling for psykolog, vikariat

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr. tiden lokalisert i Lakselv inntil nybygg i Karasjok er ferdigsti...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr. tiden lokalisert i Lakselv inntil nybygg i Karasjok er ferdigsti...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset