Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Behandler/ psykolog eller psykologspesialist
  23.01.2020

  Ved DPS Øst-Finnmark, VPP Tana har vi ledig 100% vikariat som behandler/ psykolog eller psykologspesialist.  Lis 3, og psykologistudenter oppfordres også til å søke. Tiltredelse snarest. DPS Øst-Finnmark-Avdeling for voksen yter spesialist...

 • Psykolog
  20.01.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Fagsykepleier  
  19.01.2020

  Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år. Avdelingen består av; 2 fødestuer, 4 observasjonssenger og 5 barselsenger, samt 5 gynekologiske sengeplasser. Brenner du fo...

 • Samisk tolk - UNN Tromsø, Harstad og Narvik
  19.01.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Sykepleier/ Vernepleier  
  16.01.2020

  Døgnenheten Alta, psykisk helsevern har 12 sengeplasser, men skal øke til 15 sengeplasser i årene som kommer. Døgnenheten PHV og nyopprettet  enhet TSB er i 3. etasje fysisk adskilt mellom enhetene i Klinikk Alta samlokalisert med&nbs...

 • Lege i spesialisering - generell kirurgi
  15.01.2020

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse, som Lege i spesialisering innen generell kirurg. Vikariatet er ledig fra 17.02.2020 tom. 31.08.2020Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunese...

 • Utdanningsstillinger spesialsykepleier
  15.01.2020

  Finnmarkssykehuset HF tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene anestesi, barn, intensiv, kreft, operasjon og jordmor (ABIKOJ) som fulltidsstudier. Finnmarkssykehuset HF tilbyr deg 80% lønn&nb...

 • Fagbioingeniør Hematologi og koagulasjon - Klinikk Kirkenes
  14.01.2020

  Ved vår enhet medisinsk biokjemi og blodbank, klinikk Kirkenes, er det ledig 100 % fast stilling som fagbioingeniør Hematologi og Koagulasjon. Stillingen er faglig underlagt overbioingeniør medisinsk biokjemi. Enheten har kontinuerlig rullering av a...

 • Fagbioingeniør Blodbank - Klinikk Kirkenes
  14.01.2020

  Ved enhet medisinsk biokjemi og blodbank, klinikk Kirkenes, er det ledig 100 % fast stilling som fagbioingeniør Blodbank. Stillingen er faglig underlagt overbioingeniør Blodbank. Enheten har kontinuerlig rullering av arbeidsoppgavene og aktiv vakt d...

 • Lege i spesialisering (LIS3) 
  13.01.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Helsefagarbeider - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  13.01.2020

  Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og infusjonspoliklinikk. Driften er s...

 • Fagledende ergoterapeut - Klinikk Kirkenes
  09.01.2020

  Vi har et ledig vikariat som innebærer fagansvar på medisinsk avdeling, hvor du vil være faglendende ergoterapeut. Likevel vil du sammen med de andre ergoterapeutene følge opp pasienter på de fleste sengeposter på sykehuset. På medisinsk og kir...

 • Lege i spesialisering Radiologi - Klinikk Hammerfest
  09.01.2020

  Ved enhet Radiologer, Klinikk Hammerfest, er det ledig vikariat for Lege i spesialisering (LIS 3) i radiologi fra 01.03.2020.Vi er en avdeling som i dag består av 5 overleger, 2 LIS leger, 10 radiografer og 3 sekretærer...

 • Sykepleier
  08.01.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Kreftsykepleier 
  08.01.2020

  Spesialistpoliklinikken i Alta er sykehusets forlengede arm. Hit kommer legespesialister fra de fleste spesialiteter, og møter pasienter til konsultasjoner og behandling.  Vi har en nybygd røntgenavdeling med røntgen, CT, MR og ultralyd. Senge ...

 • Lege i spesialisering innen barnesykdommer - Klinikk Hammerfest
  08.01.2020

  Ved Kvinne- og barneavdelingen, Klinikk Hammerfest er det ledig 100% stilling som Lege i spesialisering innen Barnesykdommer.Utdanningsplan for faget finner du HER.Tiltredelse fra 01.03.20 eller etter nærmere avtale.Enhet for barneleger har 5 overle...

 • Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer - Gynekologiske leger Hammerfest
  05.01.2020

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig 100% vikariat i 1ett år for overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.Tilsetting snarest etter avtale. Klinikk Hammerfest har et opptaksområde på 45 000 innbyggere hvor store avstander medfør...

 • Sykepleier - sengepost og poliklinikk barn Hammerfest
  05.01.2020

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig et vikariat som sykepleier.Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har 8 sengeplasser for barn i alderen 0 -18 år. Barne og ungdomspoliklinikken er t...

 • Overlege i generell kirurgi - Kirurgiske leger
  22.12.2019

  Vi har ledig 100% fast stilling som generell kirurg ved Klinikk Kirkenes fra med tiltredelse 01.06.2020. Mindre stillingsstørrelse kan også være av interesse.Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere m...

 • Anestesisykepleier - Klinikk Hammerfest
  17.12.2019

  Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig en 100 % fast stilling som anestesisykepleier. Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har fem operasjonsstuer. Anestesienheten bistår alle akutte hendelser på sy...

 • Psykologspesialist/Psykolog 
  10.12.2019

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Sommervikar - sykepleier, spesialsykepleier, jordmor, overleger, legespesialist, LIS 2-3, bioingeniører, radiografer
  01.12.2019

  Er du sykepleier, spesialsykepleier, overlege, legespesialist, LIS 2-3, radiograf eller bioingeniør? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33 (22.juni - 16.august 2020). Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok...

 • Overlege i geriatri
  10.11.2019

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • LIS2 indremedisin
  04.09.2019

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende...

 • Overlege i Indremedisin
  27.06.2019

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?