Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Sykepleiere og helsefagarbeider

  Ved medisinsk sengepost, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% vikariat som sykepleier fra 03.09.2018 - 31.08.2019 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 03.09.2018 1 x 75% fast stilling som helsefagarbeider fra 01.10.2018. Medisinsk seng...

 • Intensivsykepleiere

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter! Vi tilbyr utfordrende og spennende jobber med en fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organisert under akuttavdelingen og ...

 • Audiograf

  Ved klinikk Hammerfest er det ledig en 100% stilling som autorisert audiograf. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomhe...

 • Overlege i psykiatri VPP, SANKS

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk som er for tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklin...

 • Psykologspesialist /psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykia...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest ved Medisinske leger har ledig to faste 100% stillinger som overlege i indremedisin. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt (stillingene kan også deles av flere søkere) Stillingene er ledige fra 1/9-18, tiltredelsestidspunkt ...

 • LIS øre-nese-hals

  Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest tilbyr LIS stilling innen øre- nese hals. Utdanningen vil finne sted ved ØNH UNN-Tromsø. Etter endt utdanning vil arbeidsted som Legespesialist være Kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest. Tilsetting vil skje i s...

 • Øyelege- Klinikk Kirkenes

  Klinikk Kirkenes har ledig 100% fast stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Ingen vaktordning. Vi flytter inn i nytt sykehus i løpet av høsten 2018, med topp moderne utstyr. Poliklinikken har ortoptist og optiker som jobber tett med øyeleg...

 • Sykepleier

  Ved Kirurgisk/ortopedisk avdeling er det ledig et vikariat som sykepleier med varighet til 06.01.2019, med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere me...

 • Ergoterapeut

  Avdeling for Rehabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og tilpasse oss flytting inn i nye Kirkenes sykehus. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU være me...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig en fast 100 % stilling. Stillingen kan kombineres med andre stillinger. Ved interne opprykk vil andre stillinger kunne bli ledige. ...

 • Innkjøpsrådgiver

  For å styrke vår innkjøpsavdeling søker vi nå etter en ny innkjøpsrådgiver til vårt team. Innkjøpsavdelingen bistår hele Finnmarkssykehuset med innkjøp og bestillinger av varer og tjenester. Vi søker en medarbeider som får et særskilt ansvar for bes...

 • Sykepleier

  Vi har ledig en 100% fast stilling som sykepleier ved akuttmottaket i Kirkenes Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og ma...

 • Overlege i psykiatri

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne er fra desember 2018 lokalisert i Karasjok. Arbeidssted Lakselv er midlertidig frem til flytting til Karasjok....

 • IKT-rådgiver - Avdeling IKT

  Service, drift og eiendom (SDE) har ansvaret for alle støttetjenestene, eiendoms- og utstyrsforvaltning i Finnmarkssykehuset HF. Oppdraget innebærer drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av bygg og utstyr, i tillegg til støttetjenester som bo...

 • Helgeportør

  Ved sentralbordet på Hammerfest sykehus er det ledig en helgestilling som portør. Arbeidstid vil være hver tredje helg.

 • Sykepleier/ vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus

  Ved Døgnenheten Tana har vi 2 ledige faste stillinger for sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning. En 100 % stilling og en 75 % stilling. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklin...

 • Kvalitetskonsulent

  Ved Klinikk Hammerfest er det ledig et vikariat som Kvalitetskonsulent i 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse. Vikariatet er ledig fra snarest til 30.04.19.

 • Avdelingsleder - Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Klinikk Hammerfest

  Klinikk Hammerfest har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for kirurgisk/ortopedisk avdeling. Er du en leder med blikk for framtiden og fagområdet kirurgi/ortopedi? Da kan dette være stillingen for deg! Avdelingsleder har totalansvaret f...

 • Sykepleier

  Liker du å utfordre deg selv faglig, er du flink til å holde hodet kaldt, kan du sjonglere flere arbeidsoppgaver samtidig? Da er AMK plassen for deg. AMK- Finnmark server 113 for hele vårt vidstrakte fylke. Vi koordinerer ambulanser, ambulansebåter ...

 • Sosionom med videreutdanning

  Døgnenheten Tana har ledig fast stilling som sosionom med videreutdanning med tiltredelse snarest. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud....

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved DPS Vest- Finnmark, BUP Hammerfest er det ledig en 100% fast stilling med tiltredelse 01.09.18 eller etter avtale. BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Po...

 • Psykologspesialist/ psykolog 3. gangs utlysning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne er fra desember 2018 lokalisert i Karasjok. Arbeidssted Lakselv er midlertidig frem til flytting til Karasjok....

 • Sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut med relevant videreutdanning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne er fra desember 2018 lokalisert i Karasjok. Arbeidssted Lakselv er midlertidig frem til flytting til Karasjok....

 • Psykologspesialist

  Vi har ledig 100% fast stilling som psykologspesialist ved Døgnenheten Tana med tiltredelse snarest DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud...

 • Psykolog

  Vi har ledig en 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken...

 • Ruskonsulent

  DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. VPP Kirkenes har et tverrfaglig sammensatt personale. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, a...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.