Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Jordmor

  Ved føde/barsel og gynekologisk avdeling, Klinikk Hammerfest, er det ledig et vikariat i 100% stilling som jordmor. Stillingen er en kombinert stilling hvor 50 % er i svangerskapsomsorgen. Tiltredelse etter avtale. Vi har en tredelt turnus med gje...

 • Overlege i Barnesykdommer

  Ved enhet for barneleger, Klinikk Hammerfest, er det ledig 100%stilling som overlege i Barnesykdommer, med tiltredelse 20.05.2019 eller etter nærmere avtale. Stillingen inngår i vaktordning for overleger. Vi ønsker fortrinnsvis en kollega som vil j...

 • Radiograf

  Ved spesialistpoliklinikken og røntgen i Alta er det ledig en 100% fast stilling som radiograf. Per i dag har vi to radiografstillinger. Vi ansetter nå en radiograf til for å møte kommende utfordringer. For tiden jobber vi dagtid, 08.00 til 15.30 ma...

 • Helsesekretær

  Ved kirurgisk/ortopedisk avdeling er det ledig en 100 % fast stilling som helsesekretær.

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig følgende stillinger: 1 x 100% vikariat for sykepleier fra snarest til 01.09.2020 Ved interne opprykk vil andre stillinger kunne bli ...

 • Assisterende enhetsleder

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ort...

 • Lagerformann

  Ved Nye Kirkenes Sykehus søker vi lagerformann i 100 % stilling. Formann vil få driftsansvar for sykehusets lagerfunksjon, herunder personal- og budsjettansvar for sentrallageret. Ved internt opprykk vil det ansettes lagermedarbeider.

 • Fagkonsulent i Habiliteringstjenesten for voksne

  Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Finnmark har ledig vikariat for ett år fra 01.02.2019. HAVO består av et tverrfaglig team som gir utredning og behandling til voksne pasienter med medfødte eller tidlig ervervet skade, og som kan ha komplek...

 • Fagledende fysioterapeut

  Avdeling for Rehabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og vi har akkurat flyttet inn i nytt flott sykehus. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU være med...

 • Ergoterapeut

  Avdeling for Rehabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og vi har akkurat flyttet inn i nytt flott sykehus. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU være med...

 • Onkolog

  Vil du jobbe på landets nyeste sykehus? Kirkenes sykehus oppretter ny fast 100% stilling for Onkolog. Stillingen vil være tilknyttet medisinsk avdeling. Her vil du ha stor innflytelse på hvordan vi skal utvikle tilbudet til kreftpasienter ved Kirken...

 • Sykepleier

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus styrker bemanningen og oppretter 3 nye stillinger for sykepleiere. Vi har også et ledig svangerskapsvikariat med mulighet for forlengelse. Ved interne søkere kan det bli ledig annet vikariat. Medisinsk sen...

 • Overlege anestesi

  Ved Klinikk Kirkenes er det ledig stilling som Overlege ved anestesiavdelingen. Det er totalt ledig 0,5 stillinger. Vi søker erfarne anestesileger som kan arbeide selvstendig, og som også er interessert i å være med på å videreutvikle akuttavdelin...

 • Konsulent

  Ved Finnmarkssykehusets lønnsavdeling har vi ledig en 100% fast stilling som konsulent. Stillingen er foretaksovergripende, og innebærer et nært samarbeid med alle enheter i Finnmarkssykehuset HF. Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til arbei...

 • Klinisk sosionom/ sosionom

  Ved DPS Øst-Finnmark er det ledig 100% fast stilling som Klinisk sosionom. VPP Tana er en del av DPS Øst-Finnmark, og yter primært tjenester til kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord, og Berlevåg og til dels Vadsø. Poliklinikken har et nært samarbeid ...

 • Klinisk sosionom

  Vi har ledig en fast 100% stilling for klinisk sosionom innenfor barne- og ungdomspsykiatrien ved BUP Kirkenes med tiltredelse 01.03.2019. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasi...

 • Koordinator AMK / Ambulansearbeider Kirkenes

  Liker du å utfordre deg selv faglig, er du flink til å holde hodet kaldt, kan du sjonglere flere arbeidsoppgaver samtidig? Da er AMK plassen for deg. AMK- Finnmark server 113 for hele vårt vidstrakte fylke. Vi koordinerer ambulanser, ambulansebåter ...

 • Kokk med fagbrev

  Vi søker etter kokk med fagbrev for ett års vikariat i 100% stilling. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har ...

 • Ingeniør Forvaltning og Utvikling

  Ved avdeling for forvaltning og utvikling er det ledig stilling som Ingeniør Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!

 • Psykolog

  Vi har ledig 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken ha...

 • Overlege

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet f...

 • Enhetsleder ortopediske leger

  Ved kirurgisk/ ortopedisk avdeling er det ledig stilling som enhetsleder (seksjonsoverlege) for ortopediske leger. Enhetslederstillingen utgjør 40% av en 100% stilling. De resterende 60% jobbes som ortoped i klinisk stilling og deltar i bakvaktordn...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.