Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter.
Følg lenken til Webcruiter under for å filtrere visningen av ledige stillinger på arbeidssted, fagfelt og annet.

Ledige stillinger i Webcruiter

Ledige stillinger

 • Offentlig godkjent sykepleier

  Vi ser etter sykepleier til fast 75 % stilling i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest.

 • Anestesisykepleier

  Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig et vikariat på ett år som anestesisykepleier i 100 % stilling. Det er mulighet for fast ansettelse etter vikariatperioden. Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har...

 • Overlege i kirurgi

  Ved enhet kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig fast 100% stilling som overlege i kirurgi. Stillingen inngår i 5-delt vaktsjikt med LIS og turnuslege foran. Vi søker etter en person som har norsk spesialistgodkjenning i generell og gas...

 • LIS Øyelege

  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest, tilbyr LIS-stilling i øyesykdommer. Utdanningen vil finne sted ved Øyeavdelingen UNN-Tromsø. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være Kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest. Tilsetning vil sk...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger har ledig 2 faste 100% stilling som overlege i indremedisin. Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid ...

 • Vil du være med og utvikle medisinsk avdeling ved Klinikk Hammerfest? Stillingen som enhetsleder for leger er ledig.

  Stillingen som enhetsleder utgjør 40%, enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder for medisinske leger har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enhet for medisinske leg...

 • Overlege innen radiologi - Klinikk Alta

  Vi lyser ut en nyopprettet stilling ved Klinikk Alta. - 100% stilling som overlege i radiologi. For den rette kandidaten kan vi også vurdere andre stillingsbrøker. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatori...

 • Sykepleiere

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% fast stilling som sykepleier ledig fra 17.6.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier ledig fra 5.8.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 1.6.2019 - 2.gangs utlysning...

 • Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling

  Ved medisinsk avdeling har vi ledig nyopprettet fast LIS2 stilling(indremedisin), og en av våre LIS2 er nå på vei videre i sin spesialisering i tillegg. Vi har 10 LIS2 stillinger i avdelingen, og har en todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ik...

 • Systemforvalter

  Ved innkjøpsavdelingen i Finnmarkssykehuset har vi ledig fast 100 % stilling som forvalter til vårt innkjøps og logistikksystem Clockwork. Stillingen er underlagt innkjøpssjef, og inngår i innkjøpsavdelingen som har ansvar for innkjøp og forsyning ...

 • Fagledende fysioterapeut

  Har du lyst å oppleve Finnmark, se dagene bli lysere og lysere, oppleve midnattssol, møte nye mennesker og se fantastisk natur? Da er dette jobben for deg! Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø, og vi har akkurat flytt...

 • Fagutvikler

  Ved Enhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering blir det ledig fast 100% stilling som fagutvikler. Dette er en ren dagstilling og inngår derfor ikke i den direkte pasientbehandlingen. Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med ni senger...

 • Assisterende enhetsleder

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder. Jobb hver 3. helg. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pas...

 • Onkolog - 100% Kombinert stilling knyttet til klinikk og undervisning

  Ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en kombinert stilling som onkolog tilknyttet undervisning på legestudiets 6. studieår ved Finnmarkssykehuset HF. Stillingen er en 90 % klinisk stilling tilkn...

 • Barnesykepleier/Sykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som barnesykepleier. Sykepleiere med erfaring fra barneavdeling eller med annen videreutdanning oppfordres også til å søke. Barneavdelingen har hele ...

 • Sykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% vikariat som sykepleier. Sykepleiere med erfaring fra barneavdeling er ønskelig. Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har 8 sengeplasser for barn i...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet f...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning

  Vi har ledig følgende stillinger som vernepleier/ sykepleier med relevant videreutdanning: 1 x 100% fast stilling 2 x 50% fast stilling Oppgi hvilken stillingsprosent du søker. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste...

 • FDV-Koordinator

  Ved avdeling for forvaltning og utvikling er det ledig 100 % stilling som FDV-Koordinator Brenner du inne med en utvikler-spire i deg og har et ønske om å kunne bidra til utvikling av teknisk infrastruktur i Nye Hammerfest Sykehus og videre utvikle ...

 • Psykolog

  Vi har ledig 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken ha...

 • Ergoterapeut med relevant videreutdanning

  Døgnenheten Tana har ledig 100 % vikariat stilling DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er fr...

 • Ingeniør

  Enheten Medisinsk tekniske tjenester og Behandlingshjelpemidler (MTT/BHM) ved Klinikk Kirkenes består i dag av 7 stillinger. Enheten er organisert i Service, drift og eiendom (SDE) og underlagt avdeling for teknikk, service og drift (TDS). Stillinge...

 • Klinikksjef Sámi Klinihkka

  Spennende lederstilling i Finnmarkssykehuset Vi søker etter en engasjert leder som i samarbeid med de ansatte ønsker å etablere og utvikle Sámi Klinihkka. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretakets ledergruppe. Arbeid...

 • Renholder/renholdsoperatør

  Vi søker renholder til fast 100 % stilling i Karasjok. Karasjok kommune er flerkulturell med både finsk og norsk bosetting i tillegg til den samiske. Kommunen har et aktivt kulturliv og et unikt friluftsliv: verdens beste lakseelv, rype/elgjakt, i...

 • Sommerhjelpere - utearbeid 2019

  Enhet Drift og Vedlikehold Hammerfest søker etter sommerhjelpere til utomhus og vedlikehold for sommeren 2019. Søkeren må være fylt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år.

 • Psykologspesialist / Psykolog 4.gangs utlysning

  Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatr...

 • Lege i spesialisering (LIS3) ved SANKS, UPA Karasjok

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk ...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som overlege i indremedisin Klinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hamm...

 • Psykiatrisk sykepleier eller andre med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11,5 fagstillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatr...

 • Overlege i psykiatri VPP, SANKS

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...Du kan også finne ledige stillinger i Finnmarkssykehuset hos Jucan. Her kan du blant annet kan legge inn automatisk varsel om relevante jobber, og Jucan har et design som også tilpasser seg mobil og nettbrett.

Jucan

Er du interessert i å jobbe som lege eller psykologspesialist  i Finnmarkssykehuset?

Legerekruttering i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.