Legespesialister

(denne siden er under utvikling) 

Legespesialistprogrammet har som langsiktig mål å bidra til full legespesialistdekning i Finnmarkssykehuset. Målet er å sikre en spesialisthelsetjeneste av god kvalitet. Programmet har en rekke tiltak rettet opp mot leger i ulike utdanningsforløp. Tiltakene iverksettes på ulike arenaer hvor Finnmarkssykehuset møter kandidatene. 

Rekruttering av legespesialister fordrer aktivitet på ulike arenaer og opp mot leger på ulike steder i spesialiseringsløpet. 

For medisinerstudenter fra Finnmark

Finnmarkssykehuset ønsker å finne de gode legekandidatene til lokalsykehusene og psykiatrien som er spredt rundt i hele fylket. En viktig rekrutteringsbase er medisinerstudenter med tilknytning til Finnmark fylke.

Så ta veldig gjerne kontakt med HR-rådgiver dersom du ønsker informasjon og/eller invitasjon til sammenkomster, workshops osv.

Hospitering før LIS 

 • Du får ta del i legehverdagen
 • Du får oppgaver etter nivå
 • Du kan få anledning til å ta vakter for de andre
 • Du kan ta kontakt med HR-rådgiver som kan koordinere forespørselen din inn i helseforetaket

LIS 1

Finnmarkssykehuset henter mange av sine kandidater til legerekrutteringsprosjektet fra LIS legene på sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. Vi har flere tilbud til dere, både deg som er usikker på karriereløpet og deg som vet du er interessert i en karriere i Finnmark. Her er en oversikt over tilbudene våre.

Rekrutteringsstilling

 • Du har hatt LIS 1 tjeneste
 • Rekrutterinsstilling for utprøving av fagområde
 • Rekrutteringsstiling i påvente av ledig LIS2/3 stilling 

Du og avdelingsledelsen er enige i at denne type stilling passer for deg så tar leder kontakter rekrutteringsrådgiver for lønnsmidler. 

LIS 2/3

Finnmarkssykehuset har 39 legehjemler for LIS-leger fordelt med 12 stillinger på klinikk Kirkenes, 19 på klinikk Hammerfest og 8 stillinger innenfor psykiatrien. Vi ønsker å bruke dem i størst mulig grad til å utdanne brede klinikere med stor grad av selvstendighet i arbeidet sitt. Leger som trives med å bo og jobbe i Finnmark har ofte disse kvalitetene.
Programmet regner LIS 2/3 som hovedmålgruppe for å sikre rekruttering av legespesialister til Finnmark. 

Stipend 

LIS som skal ut i eksternt spesialiseringsforløp kan etter avtale med leder inngå en stipendavtale. Stipendavtalen er på 220.000,-kr pr år med bindingstid 1:1. 

Stipendet er i utgangspunktet ment å til å dekke merutgifter ved flytting, bolig,- og reiseutgifter. Stipendet ubetales i månedsvise rater, og forutsetter arbeidsavtale og dokumentasjon på antatt spesialiseringsforløp. De fleste legene i Finnmark er på UNN - Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, men vi har også leger andre steder.

Ta kontakt med leder for legerekrutteringsprogrammet for mer informasjon.

Overleger i Finnmarkssykehuset

Enten du er nyutdannet spesialist eller har vært her i mange år tilbyr vi deg ulike tiltak for å ivareta kompetansen din.
Vi vet at du har investert mange år av ditt liv i utdanningen din – og det ønsker vi å ta på alvor. Når du jobber på et lokalsykehus får du stor grad av ansvar, og bred fagkunnskap er en fordel. Det kan også hende du av og til ikke får like et stort volum på eller variasjon i de faglige utfordringene som du kanskje ønsker. 

Hospitering

Har du lyst til å hospitere ved et større sykehus for å ivareta kompetansen og skaffe deg et bredere faglig nettverk?

Du må selv lage avtale med et egnet sykehus, kanskje der du har tatt utdanningen din eller et annet sted med spesiell spisskompetanse på ditt fagfelt. Du reiser på egen regning, men prosjektet kan dekke grunnlønnen din i avtalt tidsrom slik at avdelingen kan ta inn en vikar i ditt sted.

Avklar med lederen din og ta kontakt med prosjektleder.

Nettverkstiltak

Ønsker du som avdelingsoverlege/leder å opprette et faglig nettverk eller ivareta et faglig samarbeid med en annen avdeling i foretaket eller på et annet sykehus?

Ta kontakt med prosjektleder så ser vi hva vi kan få til.

Planlegger du/dere et seminar eller møte med faglig innhold?

Eksempler kan være fagseminarer, fagmøter, tverrfaglige møter og innleie av foreleser. Er det snakk om et medisinfaglig opplegg kan dere få støtte til hele arrangementet. Send en forespørsel i forkant og hør hva vi kan bidra med

For ledere i Finnmarkssykehuset

Har du leger i avdelingen din?

Ansvaret for rekrutteringen ligger i din avdeling. Det er du som vet hva avdelingen din trenger og hvilken type lege du må se etter blant turnuslegene eller vikarene. Det er du og dine overleger som er forbildene til de unge legene og som har betydelig innflytelse på om de ser for seg en karriere her i Finnmark – eller ikke.

Mentoring er et av de viktigste rekrutteringsredskapene vi har, og dere med lang erfaring er rollemodellene som kan gjøre dette viktige grunnarbeidet. Prosjektet har en rekke andre verktøy å bidra med; både for å kunne gi talentene en god start her hos oss, gjennom utdanningsfasen og for å kunne beholde dem når de kommer tilbake som ferdige spesialister til din avdeling.

Les om flere av våre leger her

 • 30.05.2016
  Lioudmilla Kiristian

  Klinikk Kirkenes har fått utdannet ny spesialist gjennom legerekrutteringsprogrammet

 • Portrettfoto av Kari Milch Agledahls
  30.05.2016
  Kari Milch Agledahl

  Kari Milch Agledahl, opprinnelig fra Hammerfest, er ferdig utdannet øyelege ved UNN og har flyttet tilbake til Hammerfest der hun nå er fast ansatt som øyelege.

Fant du det du lette etter?