Helsenorge

Kari Milch Agledahl

Kari Milch Agledahl, opprinnelig fra Hammerfest, er ferdig utdannet øyelege ved UNN og har flyttet tilbake til Hammerfest der hun nå er fast ansatt som øyelege.

Portrettfoto av Kari Milch Agledahls

​Øyepoliklinikken vil starte opp i nyoppussede lokaler i 1.etg på sykehuset vis à vis kirurgisk poliklinikk. I mange år har overlege Reidar Lager reist fra Tromsø og jobbet i perioder ved Hammerfest sykehus, men nå overtar Kari Milch Agledahl stafettpinnen på fast basis. Med en fast øyelege, vil mange pasienter slippe å reise til UNN og flere pasienter vil kunne få kortere ventetid. I tillegg vil Finnmarkssykehuset kunne tilby bedre behandling enn tidligere og et utvidet tilbud, da foretaket ikke bare har investert i kompetanse, men også mye nytt utstyr.

– Vi kan ta svært detaljerte tverrsnittsbilder av netthinnen, som blant annet er nyttig for å oppdage væske og uønskede endringer på skarpsynsflekken. Pasienter med makuladegenerasjon som trenger injeksjonsbehandling vil nå også få tilbud om denne behandlingen i Hammerfest. Pasienter med grønn stær kan også få en langt bedre oppfølging, når vi med nytt synsfeltapparat kan oppdage og overvåke små utfall i sidesynet, sier øyelege Kari Milch Agledahl.

Med det nye utstyret kan pasientene få tatt bilder av synsnerven som gjør at man raskere kan oppdage en eventuell trykkskade på nerven. Nå kan Finnmarkssykehuset i tillegg gjøre bedre vurderinger når det gjelder synskrav til førerkort.

Diabetespasienter vil også få bedre oppfølging på den nye øyepoliklinikken. De pasientene som har gått til fotografering av øyebunnen vil fortsette med det på øyepoliklinikken, men bildene vil nå bli raskere vurdert og fulgt opp av øyelege i Hammerfest.

Et annet nytt behandlingstilbud som tilbys i den nyåpnede poliklinikken er operasjon av grå stær. Grå stær inntrer hos de fleste av oss etter hvert som vi blir eldre. Det er en av de vanligste årsakene til nedsatt syn, og den vi har best behandling mot. Nå vil pasienter med grå stær kunne få utført operasjonen i Hammerfest, selv om enkelte mer kompliserte pasienter fortsatt vil bli henvist til UNN. Finnmarkssykehuset kan også utføre operasjoner på tåreveier og øyelokk.

Videre oppgradering av øyepoliklinikken vil dessuten skje i løpet av kommende år, med anskaffelse av laserapparater og ultralyd. Dermed kan sykehuset etter hvert også ta seg av netthinnerifter, laserbehandling av diabetespasienter, behandling av etterstær, for å nevne noe. Vi får med andre ord et svært godt og helhetlig øyetilbud til pasientene i landsdelen.

Heldigvis står ikke øyelegen alene om all denne behandlingen, sykehuset har også ansatt operasjonssykepleier og gitt opplæring til egne sykepleiere tilknyttet øyepoliklinikken som vil bistå i pasientarbeidet.

Det er en helt ny poliklinikk som skal etableres, og arbeidet må gå seg til underveis. Vi forsøker å legge til rette for en godt organisert øyepoliklinikk som ivaretar befolkningens behov og samarbeider godt med fastleger og optikere.