Lioudmilla Kiristian

Klinikk Kirkenes har fått utdannet ny spesialist gjennom legerekrutteringsprogrammet

​Lege gjennom mange år ved Avdeling for ReHabilitering, Lioudmilla Kiristian, er blitt godkjent spesialist innen Fysikalsk medisin og Rehabilitering.