Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger og er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. Derfor skal vi bygge nye Hammerfest sykehus. 

Større sykehus

Det nye bygget blir større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk. Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er med på å gjøre nye Hammerfest sykehus unik i landssammenheng. Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 32.000 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,48 milliarder kroner, arealene til kommunen og UiT inkludert. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming. I tillegg er det mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle:

 • Blant annet samles poliklinikken i samme etasje, både psykisk helse og rus og somatikk.
 • Det etableres ensengsrom i sengeposten. Sengepostene og hotellsengene er i samme etasje, noe som åpner opp for fleksibel bruk av sengene. 
 • Videre er åtte rom dimensjonert til dobbeltrom, noe som vil gi en ekstrakapasitet i tilfelle det oppstår uventede situasjoner der det er nødvendig med ekstra sengekapasitet i sykehuset. 
 • Nye Hammerfest sykehus er planlagt uten bruk av korridorer for pasientene.
 • Det nye sykehuset vil være planlagt mer hensiktsmessig med hensyn til logistikk og pasientbehandling.
 • Behandlingsarealene vil være mer tilgjengelige, og lokalene vil være lyse og også tilrettelagt for pårørende.

Kommunens senger

Kommunens senger vil være i samme etasje som sengetunene på sykehuset, og det vil være sambruk av fellesarealer som vestibyle, kantine, møtefasiliteter og auditorium. 

 • Kommunal legevakt vil etableres i 1 etasje.
 • Videre ligger det i planen at Hammerfest kommune bygger parkeringshus, som kommunen selv skal drifte.
 • Finnmarkssykehuset kjøper i tillegg mat (sous vide) fra kommunens storkjøkken, som varmes opp og serveres fra sykehusets avdelingskjøkken. Med middag, planlegges det med fire måltider om dagen.
 • UiT etablerer helsefagutdanningen i sykehuset, hvor helsefagutdanningen ha sin administrasjon.
 • Det vil være over 300 sykepleierstudenter og 24 femte- og sjetteårs legestudenter i bygget.
 • De tre samarbeidspartnerne Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune har integrerte arealer i sykehuset som vil sambrukes mellom sykehuset, kommunen og universitet.

Fremdriften videre

Nå skal forprosjektrapporten styrebehandles i Finnmarkssykehuset i september 2019, og i Helse Nord-styret måneden etter. Forutsetningen er at prosjektet Nye Hammerfest sykehus kommer innenfor budsjettrammene.

Dersom styrene gir sin tilslutning, er planlagt oppstart av detaljprosjekteringen og oppstart med tomt på nyåret 2020. Planlagt innflytting i 2024.

Presentasjon av NHS

Status i forprosjektet - presentert av Sykehusbygg april 2019


Aktuelle styresaker


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.