Nye Hammerfest sykehus sett fra lufta.

Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger og er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. Derfor skal vi bygge nye Hammerfest sykehus. 

Større sykehus

Det nye bygget blir større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk. Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er med på å gjøre nye Hammerfest sykehus unik i landssammenheng. Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 32.000 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,48 milliarder kroner, arealene til kommunen og UiT inkludert. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming. I tillegg er det mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle:

 • Blant annet samles poliklinikken i samme etasje, både psykisk helse og rus og somatikk.
 • Det etableres ensengsrom i sengeposten. Sengepostene og hotellsengene er i samme etasje, noe som åpner opp for fleksibel bruk av sengene. 
 • Videre er åtte rom dimensjonert til dobbeltrom, noe som vil gi en ekstrakapasitet i tilfelle det oppstår uventede situasjoner der det er nødvendig med ekstra sengekapasitet i sykehuset. 
 • Nye Hammerfest sykehus er planlagt uten bruk av korridorer for pasientene.
 • Det nye sykehuset vil være planlagt mer hensiktsmessig med hensyn til logistikk og pasientbehandling.
 • Behandlingsarealene vil være mer tilgjengelige, og lokalene vil være lyse og også tilrettelagt for pårørende.

Kommunens senger

Kommunens senger vil være i samme etasje som sengetunene på sykehuset, og det vil være sambruk av fellesarealer som vestibyle, kantine, møtefasiliteter og auditorium. 

 • Kommunal legevakt vil etableres i 1 etasje.
 • Videre ligger det i planen at Hammerfest kommune bygger parkeringshus, som kommunen selv skal drifte.
 • Finnmarkssykehuset kjøper i tillegg mat (sous vide) fra kommunens storkjøkken, som varmes opp og serveres fra sykehusets avdelingskjøkken. Med middag, planlegges det med fire måltider om dagen.
 • UiT etablerer helsefagutdanningen i sykehuset, hvor helsefagutdanningen ha sin administrasjon.
 • Det vil være over 300 sykepleierstudenter og 24 femte- og sjetteårs legestudenter i bygget.
 • De tre samarbeidspartnerne Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune har integrerte arealer i sykehuset som vil sambrukes mellom sykehuset, kommunen og universitet.

Fremdriften videre

Nå skal forprosjektrapporten styrebehandles i Finnmarkssykehuset i september 2019, og i Helse Nord-styret måneden etter. Forutsetningen er at prosjektet Nye Hammerfest sykehus kommer innenfor budsjettrammene.

Dersom styrene gir sin tilslutning, er planlagt oppstart av detaljprosjekteringen og oppstart med tomt på nyåret 2020. Planlagt innflytting i 2024.

Presentasjon av NHS


Nye plantegningerEn oppdatert oversikt med fargekoding kommer snart.

Aktuelle styresaker

0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus
1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2).pdf1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2)
2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1.pdf2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1
2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2.pdf2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2
2 3 vedl Funksjonell egnethethttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 3 vedl Funksjonell egnethet.pdf2 3 vedl Funksjonell egnethet
2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4.pdf2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4
2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117.pdf2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117
2 6 vedl klimarapport_versjon_01https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 6 vedl klimarapport_versjon_01.pdf2 6 vedl klimarapport_versjon_01
2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7.pdf2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7
2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefasehttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefase.pdf2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefase
2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorerhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorer.pdf2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorer
2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveilederhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveileder.pdf2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveileder
Protokoll styresak 29_2016https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 29_2016.pdfProtokoll styresak 29_2016
Protokoll styresak 87_2015https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 87_2015.pdfProtokoll styresak 87_2015
Protokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfProtokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus
Sak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehus
Sak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegghttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegg.pdfSak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegg
Sak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehus
Sak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartlhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartl.pdfSak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartl
Sak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfest.pdfSak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfest
Sak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm).pdfSak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm)
Sak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus
Sak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HFhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HF.pdfSak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HF
Styringsdokument NHS endret etter styremøtehttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Styringsdokument NHS endret etter styremøte.pdfStyringsdokument NHS endret etter styremøte
Styringsdokument NHShttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Styringsdokument NHS.pdfStyringsdokument NHS
Uttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Uttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfUttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus
saksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/saksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehus.pdfsaksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehus


Fant du det du lette etter?