Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Barnemedisin og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Den ortopediske avdelingen er det ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger. Hammerfest sykehus er i dag et godt fungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode.

Nye Hammerfest sykehus er planlagt med 90 senger, 42 poliklinikk- og spesialrom og 9 rom for røntgen og radiologi.

Vi trenger ca. 30 000 m2 til et nytt bygg. Dette inkluderer lokaler for psykisk helsevern. Nye Hammerfest sykehus ligger i investeringsplanen fra 2020.

Idéfasen for Nye Hammerfest sykehus startet opp i mars 2016, og planlagt byggestart er 2019 etter at forprosjektfasen er gjennomført.

Aktuelle styresaker

0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus
1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2).pdf1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2)
2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1.pdf2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1
2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2.pdf2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2
2 3 vedl Funksjonell egnethethttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 3 vedl Funksjonell egnethet.pdf2 3 vedl Funksjonell egnethet
2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4.pdf2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4
2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117.pdf2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117
2 6 vedl klimarapport_versjon_01https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 6 vedl klimarapport_versjon_01.pdf2 6 vedl klimarapport_versjon_01
2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7.pdf2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7
2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefasehttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefase.pdf2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefase
2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorerhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorer.pdf2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorer
2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveilederhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveileder.pdf2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveileder
Protokoll styresak 29_2016https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 29_2016.pdfProtokoll styresak 29_2016
Protokoll styresak 87_2015https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 87_2015.pdfProtokoll styresak 87_2015
Protokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfProtokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus
Sak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehus
Sak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegghttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegg.pdfSak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegg
Sak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehus
Sak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartlhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartl.pdfSak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartl
Sak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfest.pdfSak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfest
Sak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm).pdfSak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm)
Sak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus
Sak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HFhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HF.pdfSak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HF
Styringsdokument NHS endret etter styremøtehttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Styringsdokument NHS endret etter styremøte.pdfStyringsdokument NHS endret etter styremøte
Styringsdokument NHShttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Styringsdokument NHS.pdfStyringsdokument NHS
Uttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Uttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfUttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus
saksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/saksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehus.pdfsaksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehus