Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Barnemedisin og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Den ortopediske avdelingen er det ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger. Hammerfest sykehus er i dag et godt fungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode.

Nye Hammerfest sykehus er planlagt med 88 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Vi trenger ca. 25 000 m2 til et nytt bygg. Dette inkluderer lokaler for psykisk helsevern. Nye Hammerfest sykehus ligger i investeringsplanen fra 2020.

Konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus startet opp i mars 2016, og planlagt byggestart er 2019 etter at forprosjektfasen er gjennomført.

Aktuelle styresaker

0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf0 Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus
1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2).pdf1 170123 Idefase Hammerfest sykehus V 1 1 (2)
2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1.pdf2 1 vedl Tomteanalyse vedl 1
2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2.pdf2 2 vedl Mulighedstudier Hammerfest vedl 2
2 3 vedl Funksjonell egnethethttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 3 vedl Funksjonell egnethet.pdf2 3 vedl Funksjonell egnethet
2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4.pdf2 4 vedl Eksisterende bygningsmasse og tiltak og kostnader i alternativene vedl 4
2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117.pdf2 5 vedl Økonomidel idéfaserapporten 050117
2 6 vedl klimarapport_versjon_01https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 6 vedl klimarapport_versjon_01.pdf2 6 vedl klimarapport_versjon_01
2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7.pdf2 7 vedl Delrapport dimensjonering v 0 4 vedl 7
2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefasehttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefase.pdf2 7 1 vedl til Dimensjoneringsrapporten NHS Medvirkningsgrupper Idefase
2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorerhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorer.pdf2 7 2 vedl til Dimensjoneringsrapporten NSH - kvalitative omstillingsfaktorer
2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveilederhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveileder.pdf2 8_vedl Utkast 0 4_Rev tidligfaseveileder
Protokoll styresak 29_2016https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 29_2016.pdfProtokoll styresak 29_2016
Protokoll styresak 87_2015https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 87_2015.pdfProtokoll styresak 87_2015
Protokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Protokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfProtokoll styresak 8_2017 - Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus
Sak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 29 - Mandat og styringsdokument idefase - Nye Hammerfest sykehus
Sak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegghttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegg.pdfSak 29 - Vedlegg - Styringsdokument Nye Hammerfest sykehus med vedlegg
Sak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 87 - Idefase - Nye Hammerfest sykehus
Sak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartlhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartl.pdfSak 87 - Vedlegg 2 - 2012.01.16 Multimap Helse Finnmark HF_Rev_Rapport_bygnm_kartl
Sak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfest.pdfSak 87 - Vedlegg 3 - 2015.10.07 Multimap oppgraderingsbehov per bygning- Hammerfest
Sak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm).pdfSak 87 - Vedlegg 4 - FIN_SU_kortversjon (for skjerm)
Sak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 87 - Vedlegg 5 - Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus
Sak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HFhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Sak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HF.pdfSak 87 - Vedlegg 6 - Notat 2015 10 14 Multimap FIN HF
Styringsdokument NHS endret etter styremøtehttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Styringsdokument NHS endret etter styremøte.pdfStyringsdokument NHS endret etter styremøte
Styringsdokument NHShttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Styringsdokument NHS.pdfStyringsdokument NHS
Uttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/Uttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfUttalelse til styresak 23 om idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus
saksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Byggeprosjekter/Nye Hammerfest sykehus/saksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehus.pdfsaksfremlegg styringsdokument konseptfasen Nye Hammerfest sykehus


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.