Nye Hammerfest sykehus sett fra lufta.

Nye Hammerfest sykehus


Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger og er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. Etter flere års planlegging har Helse Nord RHF vedtatt at Finnmarkssykehuset HF skal bygge nytt sykehus i Vest-Finnmark, nye Hammerfest sykehus. 

Større sykehus

Det nye bygget blir større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk. Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 33.162,6 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,6 milliarder kroner, arealene til kommunen og UiT inkludert. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming. I tillegg er det mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle:

 • Blant annet samles poliklinikken i samme etasje, både psykisk helse og rus og somatikk.
 • Det etableres ensengsrom i sengeposten. Sengepostene og hotellsengene er i samme etasje, noe som åpner opp for fleksibel bruk av sengene. 
 • Videre er åtte rom dimensjonert til dobbeltrom, noe som vil gi en ekstrakapasitet i tilfelle det oppstår uventede situasjoner der det er nødvendig med ekstra sengekapasitet i sykehuset. 
 • Nye Hammerfest sykehus er planlagt uten bruk av korridorer for pasientene.
 • Det nye sykehuset vil være planlagt mer hensiktsmessig med hensyn til logistikk og pasientbehandling.
 • Behandlingsarealene vil være mer tilgjengelige, og lokalene vil være lyse og også tilrettelagt for pårørende.

Kommunens senger

Kommunens senger vil være i samme etasje som sengetunene på sykehuset, og det vil være sambruk av fellesarealer som vestibyle, kantine, møtefasiliteter og auditorium. 

 • Kommunal legevakt vil etableres i 1 etasje.
 • Videre ligger det i planen at Hammerfest kommune bygger parkeringshus, som kommunen selv skal drifte.
 • Finnmarkssykehuset kjøper i tillegg mat (sous vide) fra kommunens storkjøkken, som varmes opp og serveres fra sykehusets avdelingskjøkken. Med middag, planlegges det med fire måltider om dagen.
 • UiT etablerer helsefagutdanningen i sykehuset, hvor helsefagutdanningen ha sin administrasjon.
 • Det vil være over 300 sykepleierstudenter og 24 femte- og sjetteårs legestudenter i bygget.

Tre-partssamarbeidet

Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er med på å gjøre nye Hammerfest sykehus unik i landssammenheng. De tre samarbeidspartnerne Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune har integrerte arealer i sykehuset som vil sambrukes mellom sykehuset, kommunen og universitet.

I tilegg vil SANO (sykehusapoteket Nord) ha lokaler i sykehuset med apotekutsalg.

Fremdriften videre

Grunnsteinen ble lagt ned av helse - og omsorgsminister Bent Høie mandag 8.juni 2020. Steinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset. 

Vi er nå inne i detaljprosjekteringen for byggefasen. Sykehuset planlegges klart for innflytting i 2025. Før innflytting vil det være en lengre utprøvingsperiode for å sikre at alle funksjoner og alt utstyr fungerer, og at de ansatte blir kjent i det nye bygget og gjøre seg erfaring med de organisasjonsmessige endringene i NHS .

Se også egen tidslinje nedenfor om prosessen til NHS. 

Tidslinje Nye Hammerfest sykehus

 1. 2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til NHS

 2. 2016: Idéfasen gjennomføres og avsluttes

  Les rapporten her
 3. 2017: Koseptfasen starter

  Nye Hammerfest sykehus befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen.

 4. 2017: Tomtevalg

  Styret ved Finnmarkssykehuset vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus på ny tomt ved Rossmolla på Fuglenes. På bildet ser du administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og helseminister Bent Høie på nye tomta på Rossmolla.

  bilde av Eva Håheim Pedersen og Bent Høie
  Se egen nyhetssak
 5. 2018: Konseptfasen avsluttes

  Se egen rapport her
 6. 2018: Forprosjektfasen

  Konseptfasen er tilbakelagt og styret vedtar at prosjektet er klar for neste fase.

  Se egen nyhetssak
 7. 2018: Oppstrart av forprosjektet

  I august 2018 er representanter fra Finnmarkssykehust, Hammerfest kommune, Sykehusbygg HF og Universitetet i Tromsø (UiT) samlet for oppstart av NHS.

  Se egen nyhetssak
 8. Etasjeplan

  I forprosjektrapporten legges endelig etasjeplan frem. NHS bygges med fire etasjer og i tilegg en underetasje.

  illustrasjon etasjeplan NHS
  Se egen faktasak
 9. 2019: Forprosjekfasen avsluttes

  Se forprosjektrapport
 10. 26.september 2019: Styret vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus

  Prosjektet er grunding gjennomarbeidet og et enstemming styre gjør et endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

  Se egen nyhetssak
 11. 30.desember 2019: Styret i Helse Nord godkjenner byggestart

  Styret i Helse Nord RHF gjør endelig vedtak om å godkjenne prosjektet og byggestart.

  Se egen styresak fra Helse Nord
 12. 2020: Consto AS blir totalentreprenør

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

  Se egen nyhetssak
 13. 8. juni 2020: Nedleggelse av grunnsten

  Grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus er lagt ned på tomta i Rossmollbukta. Grunnsteinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset.

  Se egen nyhetssak

Aktuelle og tidligere styresaker 

2020


2019


2018


2017


2016


2015


Nyhetssaker om NHS

 • 02.07.2020
  Nytt sykehus gir lokale ringvirkninger

  Byggingen av nye Hammerfest sykehus gir lokale ringvirkninger i Alta, Hammerfest og Tromsø.

 • 08.06.2020
  Første spadetak er tatt

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok mandag første symbolske spadetak for nye Hammerfest sykehus da han la ned grunnsteinen.

 • Illustrasjon av hovedinngagen til nye Hammerfest sykehus.
  05.06.2020
  Høie legger ned grunnstein

  Mandag 8. juni legger helse- og omsorgsminister Bent Høie ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus. Her kan du følge seremonien direkte.

 • 14.05.2020
  Nedlegging av grunnstein blir lukket arrangement

  Covid-19-pandemien gjør at Finnmarkssykehuset må begrense antall gjester under nedleggingen av grunnstein for nye Hammerfest sykehus. Arrangementet blir derfor kun for inviterte, men du kan jo en kan følges direkte på nett.

 • Tegning av inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.
  25.03.2020
  Velger Consto AS som totalentreprenør for nytt sykehusbygg

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

 • Illustrasjon, inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.
  26.02.2020
  Legger ned grunnstein for NHS

  8. juni legger helse- og omsorgsministeren ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus.

 • 30.12.2019
  Vest-Finnmark får nytt sykehus

  Finnmarkssykehuset HF går i gang med byggingen av nye Hammerfest sykehus etter at styret i Helse Nord RHF i dag har godkjent tiltaksplanen til helseforetaket.

 • 26.09.2019
  Ja til nye Hammerfest sykehus

  Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i dag byggingen av et nytt sykehus i Hammerfest. Dette blir den fjerde store investeringen helseforetaket gjør i arbeidet med å styrke helsetilbudet til innbyggerne i Finnmark.

 • 18.09.2019
  Et enestående sykehus

  26. september blir Nye Hammerfest sykehus behandlet i styret i Finnmarkssykehuset. Det nye sykehuset får en plassutnyttelse som ligger i toppen blant norske sykehus.

 • 11.04.2019
  En sniktitt inn i nye Hammerfest sykehus

  Forprosjektfasen for det nye sykehuset i Vest-Finnmark er halvveis. Nye Hammerfest sykehus blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk.

 • 27.09.2018
  Regjeringen sier ja til finansiering av Nye Hammerfest sykehus

  Finnmark er inne i tidenes helseløft, sier direktør Eva Håheim Pedersen etter at helseminister Bent Høie torsdag bekreftet at Nye Hammerfest sykehus er med i statsbudsjettet for 2019.

 • 03.09.2018
  Prosjektteam for forprosjekt nye Hammerfest sykehus er valgt

  Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har innstilt et prosjektteam fra Consto til forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur. Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og sk...

 • 27.08.2018
  Sammen for Hammerfest

  Torsdag 23.08 var representanter fra Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø (UiT) og Sykehusbygg HF samlet for oppstart av forprosjekter for nye Hammerfest sykehus. Her fikk aktørene fremmet sine innspill, ønsker og...

 • 30.04.2018
  20 leverandører viste interesse for å delta i byggingen av Nye Hammerfest sykehus

  Fredag 27. april møtte rundt 40 personer fra 20 ulike entreprenører/rådgivere fra hele landet til «dialogkonferansen» for Nye Hammerfest sykehus.

 • 16.02.2018
  Nye Hammerfest sykehus klar for neste fase

  Finnmarkssykehusets styre vedtok på styremøtet i Tromsø 15. februar å gå videre med prosjektet Nye Hammerfest sykehus.    

 • 21.09.2017
  Anbefaler å bygge Hammerfest sykehus på ny tomt

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersens tilrådning til styret er at Rossmolla er beste tomt for Nye Hammerfest sykehus.

 • Foto av en av gruppene i diskusjon
  08.05.2017
  Verdens beste helsefaglige utdanning?

  I forbindelse med overgang fra idéfasen til konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus startet samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset med en workshop 3. mai.

 • Lill Gunn Kivijervi
  23.02.2017
  Rossmolla eller dagens tomt er aktuelle for Nye Hammerfest sykehus

  Styret i Finnmarkssykehuset behandlet torsdag 23. februar idéfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus.

Kontaktinformasjon/mediehenvendelser 

Medievakt 982 62 381
NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)

Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.noFant du det du lette etter?