Samisk helsepark

Finnmarkssykehuset  ønsker å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen.
I følge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, har urfolk rett til å være med å planlegge og administrere sine egne helsetjenester.

Helse Nord RHF har gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan fått i oppdrag å ivareta ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen og har gitt Finnmarkssykehuset i oppdrag å utrede en samling av kompetanse og utvikling av et somatisk spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette Samisk helsepark, der vi samler spesialisthelsetjenestetilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen på ett sted. I mai 2016 ble det besluttet å iverksette idè- og konseptfasen Samisk helsepark.

 Spesialistlegesenteret i Karasjok har i dag en hudspesialist, en indremedisiner, høresentral og laboratorietjenester. I tillegg har vi et tilbud innenfor ambulante tjenester; skjellettrøntgen, øre-nese-hals-spesialist, revmatolog, gynekolog og barnelege. Tilbudet er primært til samiske pasienter og pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby).

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus – i Karasjok har kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

I idè- og konseptfasen skal innholdet i nytt bygg for somatiske spesialisthelsetjenester presiseres og avgrenses hva gjelder behov for utvikling av tjenestetilbud, økonomi og gjennomføring. Arbeidet i idè- og konseptfasen skal ende opp i valg av endelig konsept for bygget før vi går over i byggefasen.

Tidsplan

 • Idè- og konseptfase ferdig januar 2017
 • Forprosjektfase ferdig august 2017
 • Byggefase ferdig 2018/2019

Aktuelle styresaker

Sak 101/2015 - Planlegging og bygging av Samisk helsepark
24. nov 2015
Sak 101 - Vedlegg 2 - Utredning samisk helsepark Sak 101 - Vedlegg 3 - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2030 Sak 101 - Vedlegg 4 - Samisk helsepark historikk og framdrift Sak 11/2016 - Styringsdokument Samisk helsepark
3. feb 2016 
Sak 11 - Vedlegg - Styringsdokument Samisk helsepark Sak 44/2016 - Styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark
19. mai 2016
Sak 44 - Vedlegg - Strategisk utviklingsplan kortversjon Sak 44 - Vedlegg - Rapport Samisk helsepark Sak 44 - Vedlegg - Styringsdokument Samisk helsepark Sak 44 - Vedlegg - Styringsdokument Samisk helsepark Sak 44 - Vedlegg - Tilbakemelding fra Sametinget Sak 34/2017 - Idé og konseptfaserapport Samisk helsepark
11. apri 2017

Sak 34 - Vedlegg - Skissetegninger.pdf
 

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 20.04.2018
  Den geriatriske pasient

  Byggingen av Samisk Helsepark i Karasjok er godt i gang og planleggingen for behandlingstilbud likeså. En av de store nyetableringene i prosjektet er geriatri.

 • 01.03.2018
  Webkamera Samisk helsepark

  Følg byggingen av Samisk Helsepark

 • 24.05.2017
  Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

  Kort tid etter at idéfasen og konseptrapporten for Samisk helsepark ble vedtatt 26. april, ble det gjennomført workshop i Karasjok for å sikre seg de gode innspillene fra de ansatte og tillitsvalgte.

Fant du det du lette etter?