Samisk helsepark

Finnmarkssykehuset  ønsker å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen.
I følge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, har urfolk rett til å være med å planlegge og administrere sine egne helsetjenester.

Helse Nord RHF har gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan fått i oppdrag å ivareta ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen og har gitt Finnmarkssykehuset i oppdrag å utrede en samling av kompetanse og utvikling av et somatisk spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette Samisk helsepark, der vi samler spesialisthelsetjenestetilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen på ett sted. I mai 2016 ble det besluttet å iverksette idè- og konseptfasen Samisk helsepark.

 Spesialistlegesenteret i Karasjok har i dag en hudspesialist, en indremedisiner, høresentral og laboratorietjenester. I tillegg har vi et tilbud innenfor ambulante tjenester; skjellettrøntgen, øre-nese-hals-spesialist, revmatolog, gynekolog og barnelege. Tilbudet er primært til samiske pasienter og pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby).

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus – i Karasjok har kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

I idè- og konseptfasen skal innholdet i nytt bygg for somatiske spesialisthelsetjenester presiseres og avgrenses hva gjelder behov for utvikling av tjenestetilbud, økonomi og gjennomføring. Arbeidet i idè- og konseptfasen skal ende opp i valg av endelig konsept for bygget før vi går over i byggefasen.

Tidsplan

 • Idè- og konseptfase ferdig januar 2017
 • Forprosjektfase ferdig august 2017
 • Byggefase ferdig 2018/2019

Aktuelle styresaker

Sak 101/2015 - Planlegging og bygging av Samisk helsepark
24. nov 2015
Sak 101 - Vedlegg 2 - Utredning samisk helsepark Sak 101 - Vedlegg 3 - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2030 Sak 101 - Vedlegg 4 - Samisk helsepark historikk og framdrift Sak 11/2016 - Styringsdokument Samisk helsepark
3. feb 2016 
Sak 11 - Vedlegg - Styringsdokument Samisk helsepark Sak 44/2016 - Styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark
19. mai 2016
Sak 44 - Vedlegg - Strategisk utviklingsplan kortversjon Sak 44 - Vedlegg - Rapport Samisk helsepark Sak 44 - Vedlegg - Styringsdokument Samisk helsepark Sak 44 - Vedlegg - Styringsdokument Samisk helsepark Sak 44 - Vedlegg - Tilbakemelding fra Sametinget Sak 34/2017 - Idé og konseptfaserapport Samisk helsepark
11. apri 2017

Sak 34 - Vedlegg - Skissetegninger.pdf
 

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 20.04.2018
  Den geriatriske pasient

  Byggingen av Samisk Helsepark i Karasjok er godt i gang og planleggingen for behandlingstilbud likeså. En av de store nyetableringene i prosjektet er geriatri.

 • 01.03.2018
  Webkamera Samisk helsepark

  Følg byggingen av Samisk Helsepark

 • 24.05.2017
  Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

  Kort tid etter at idéfasen og konseptrapporten for Samisk helsepark ble vedtatt 26. april, ble det gjennomført workshop i Karasjok for å sikre seg de gode innspillene fra de ansatte og tillitsvalgte.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.