Styremøte 2016 - 02 Februar

Tid: 11.02.2016
Sted: Hammerfest

Protokoll og saksdokumenter

2016-02-11 - Presseprotokoll Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/2016-02-11 - Presseprotokoll Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf2016-02-11 - Presseprotokoll Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Sak 05 - Godkjenning protokoller.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 05 - Godkjenning protokoller.pdfSak 05 - Godkjenning protokoller.pdf
Sak 06 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 06 - Muntlig informasjon.pdfSak 06 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 07 - FIN Virksomhetsrapport 11.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 07 - FIN Virksomhetsrapport 11.pdfSak 07 - FIN Virksomhetsrapport 11.pdf
Sak 08 - Presentasjon foreløpig virksomhetsrapport 2015 versjon 2.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 08 - Presentasjon foreløpig virksomhetsrapport 2015 versjon 2.pdfSak 08 - Presentasjon foreløpig virksomhetsrapport 2015 versjon 2.pdf
Sak 09 - Oppdragsdokument 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 09 - Oppdragsdokument 2016.pdfSak 09 - Oppdragsdokument 2016.pdf
Sak 10 - Prosjekt Alta Nærsykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 10 - Prosjekt Alta Nærsykehus.pdfSak 10 - Prosjekt Alta Nærsykehus.pdf
Sak 11 - Styringsdokument Samisk helsepark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 11 - Styringsdokument Samisk helsepark.pdfSak 11 - Styringsdokument Samisk helsepark.pdf
Sak 12 - Styresak tertialrapport nummer 3 2015 NKS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 12 - Styresak tertialrapport nummer 3 2015 NKS.pdfSak 12 - Styresak tertialrapport nummer 3 2015 NKS.pdf
Sak 13 - Styresak 13 2016 varmepumpe Hammerfest forside.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 13 - Styresak 13 2016 varmepumpe Hammerfest forside.pdfSak 13 - Styresak 13 2016 varmepumpe Hammerfest forside.pdf
Sak 14 - Møteplan 2016 - Justering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 14 - Møteplan 2016 - Justering.pdfSak 14 - Møteplan 2016 - Justering.pdf
Sak 15 - Oversikt status styrevedtak 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 15 - Oversikt status styrevedtak 2015.pdfSak 15 - Oversikt status styrevedtak 2015.pdf
Sak 16 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/02 - Februar/Sak 16 - Referatsaker.pdfSak 16 - Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.