Styremøte 2016 - 03 Mars

Tid: 17.03.2016
Sted: Hammerfest

​Protokoll og saksdokumenter

2016-03-17 - Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/2016-03-17 - Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2016-03-17 - Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 21 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 21 - Godkjenning protokoll.pdfSak 21 - Godkjenning protokoll.pdf
Sak 22 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 22 - Muntlig informasjon.pdfSak 22 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 23 - Årsregnskap 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 23 - Årsregnskap 2015.pdfSak 23 - Årsregnskap 2015.pdf
Sak 24 - Årlig melding 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 24 - Årlig melding 2015.pdfSak 24 - Årlig melding 2015.pdf
Sak 25 - Ledelsens gjennomgåelse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 25 - Ledelsens gjennomgåelse.pdfSak 25 - Ledelsens gjennomgåelse.pdf
Sak 26 - Virksomhetsrapport 1_2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 26 - Virksomhetsrapport 1_2016.pdfSak 26 - Virksomhetsrapport 1_2016.pdf
Sak 27 - Virksomhetsrapport 2 2016 Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 27 - Virksomhetsrapport 2 2016 Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 27 - Virksomhetsrapport 2 2016 Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 28 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 28 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2016.pdfSak 28 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2016.pdf
Sak 29 - Styringsdokument NHS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 29 - Styringsdokument NHS.pdfSak 29 - Styringsdokument NHS.pdf
Sak 30 - Investering og bærekraftsanalyse 2016-2024.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 30 - Investering og bærekraftsanalyse 2016-2024.pdfSak 30 - Investering og bærekraftsanalyse 2016-2024.pdf
Sak 31 - NKS utløsning av reserve.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 31 - NKS utløsning av reserve.pdfSak 31 - NKS utløsning av reserve.pdf
Sak 32 - Kirkenes Storkjøkken AS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 32 - Kirkenes Storkjøkken AS.pdfSak 32 - Kirkenes Storkjøkken AS.pdf
Sak 33 - Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 33 - Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.pdfSak 33 - Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.pdf
Sak 34 - Internrevisjon - oppfølging av vedtatte fagplaner.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 34 - Internrevisjon - oppfølging av vedtatte fagplaner.pdfSak 34 - Internrevisjon - oppfølging av vedtatte fagplaner.pdf
Sak 35 - Styresak Høringsvar revidert inntektsmodell Psykisk helsevern og TSB-.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 35 - Styresak Høringsvar revidert inntektsmodell Psykisk helsevern og TSB-.pdfSak 35 - Styresak Høringsvar revidert inntektsmodell Psykisk helsevern og TSB-.pdf
Sak 36 - IKT investeringer og forventninger til Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 36 - IKT investeringer og forventninger til Finnmarkssykehuset.pdfSak 36 - IKT investeringer og forventninger til Finnmarkssykehuset.pdf
Sak 37 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/03 - Mars/Sak 37 - Referatsaker.pdfSak 37 - Referatsaker.pdf


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.