Styremøte 2016 - 08 August

Tid: 31.08.2016 kl. 10.00 - 15.00
Sted: Telematikk/telefon

​Protokoll og saksdokumenter legges ut her når de er klare.

2016-08-31 Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/2016-08-31 Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2016-08-31 Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 65 - Godkjenning av Protokoll 15. juni 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 65 - Godkjenning av Protokoll 15. juni 2016.pdfSak 65 - Godkjenning av Protokoll 15. juni 2016.pdf
Sak 66 - Muntlig informasjon styrelseder-Adm. direktør.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 66 - Muntlig informasjon styrelseder-Adm. direktør.pdfSak 66 - Muntlig informasjon styrelseder-Adm. direktør.pdf
Sak 67 - Møteplan 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 67 - Møteplan 2017.pdfSak 67 - Møteplan 2017.pdf
Sak 68 - Virksomhetsrapport 6 og 7_2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 68 - Virksomhetsrapport 6 og 7_2016.pdfSak 68 - Virksomhetsrapport 6 og 7_2016.pdf
Sak 69 - OU Alta Nærsykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 69 - OU Alta Nærsykehus.pdfSak 69 - OU Alta Nærsykehus.pdf
Sak 70 - Samstemming av legemidler.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 70 - Samstemming av legemidler.pdfSak 70 - Samstemming av legemidler.pdf
Sak 71 - Høring Smittevernpan og tuberkulosekontrollprogram.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 71 - Høring Smittevernpan og tuberkulosekontrollprogram.pdfSak 71 - Høring Smittevernpan og tuberkulosekontrollprogram.pdf
Sak 72 - Orienteringssaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 72 - Orienteringssaker.pdfSak 72 - Orienteringssaker.pdf
Sak 73 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/08 - August/Sak 73 - Referatsaker.pdfSak 73 - Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.