Styremøte 2016 - 09 September

Tid: 29.09.2016
Sted: Alta

Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

2016-09-29 Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/2016-09-29 Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2016-09-29 Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 76 - Godkjenning av potokoll 31.8.2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 76 - Godkjenning av potokoll 31.8.2016.pdfSak 76 - Godkjenning av potokoll 31.8.2016.pdf
Sak 77 - Muntlig informasjon fra styreleder og adm.direktør.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 77 - Muntlig informasjon fra styreleder og adm.direktør.pdfSak 77 - Muntlig informasjon fra styreleder og adm.direktør.pdf
Sak 78 - Virksomhetsrapport 8-2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 78 - Virksomhetsrapport 8-2016.pdfSak 78 - Virksomhetsrapport 8-2016.pdf
Sak 79 - Rapportering Oppdragsdokument 2. tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 79 - Rapportering Oppdragsdokument 2. tertial.pdfSak 79 - Rapportering Oppdragsdokument 2. tertial.pdf
Sak 80 - Overordnet risikostyring Oppdragsdokument 2. tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 80 - Overordnet risikostyring Oppdragsdokument 2. tertial.pdfSak 80 - Overordnet risikostyring Oppdragsdokument 2. tertial.pdf
Sak 81 - Tertialrapport utviklings- og byggeprosjekter 2. tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 81 - Tertialrapport utviklings- og byggeprosjekter 2. tertial.pdfSak 81 - Tertialrapport utviklings- og byggeprosjekter 2. tertial.pdf
Sak 82 - Budsjettprosess 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 82 - Budsjettprosess 2017.pdfSak 82 - Budsjettprosess 2017.pdf
Sak 83 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2016-2024.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 83 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2016-2024.pdfSak 83 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2016-2024.pdf
Sak 84 - Salg av bolig og gamle Kirkenes sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 84 - Salg av bolig og gamle Kirkenes sykehus.pdfSak 84 - Salg av bolig og gamle Kirkenes sykehus.pdf
Sak 85 - Handlingsplan kvalitet 2016 – 2020.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 85 - Handlingsplan kvalitet 2016 – 2020.pdfSak 85 - Handlingsplan kvalitet 2016 – 2020.pdf
Sak 86 - Omprioritering investeringsmidler til NKS 2016 3.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 86 - Omprioritering investeringsmidler til NKS 2016 3.pdfSak 86 - Omprioritering investeringsmidler til NKS 2016 3.pdf
Sak 87 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/09 - September/Sak 87 - Referatsaker.pdfSak 87 - Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.