Styremøte 2016 - 10 Oktober

Tid: 26.10.2016
Sted: Tromsø

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

2016-10-26 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/2016-10-26 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2016-10-26 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 92 - Virksomhetsrapport 9-2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 92 - Virksomhetsrapport 9-2016.pdfSak 92 - Virksomhetsrapport 9-2016.pdf
Sak 96 - Status avviksmeldinger.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 96 - Status avviksmeldinger.pdfSak 96 - Status avviksmeldinger.pdf
Sak 97 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 97 - Referatsaker.pdfSak 97 - Referatsaker.pdf
Sak 95 - PasOpp undersøkelse - Resultater 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 95 - PasOpp undersøkelse - Resultater 2015.pdfSak 95 - PasOpp undersøkelse - Resultater 2015.pdf
Sak 94 - Nasjonal helse-og sykehusplan - Stedlig ledelse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 94 - Nasjonal helse-og sykehusplan - Stedlig ledelse.pdfSak 94 - Nasjonal helse-og sykehusplan - Stedlig ledelse.pdf
Sak 93 - Opprettelse av Kirkenes storkjøkken AS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 93 - Opprettelse av Kirkenes storkjøkken AS.pdfSak 93 - Opprettelse av Kirkenes storkjøkken AS.pdf
Sak 91 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 91 - Muntlig informasjon.pdfSak 91 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 90 - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/10 - Oktober/Sak 90 - Godkjenning av protokoll.pdfSak 90 - Godkjenning av protokoll.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.