HELSENORGE

Styremøte 2016 - 12 Desember

Tid: 07 - 08.12.2016
Sted: Hammerfest

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

2016-12-08 Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/2016-12-08 Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2016-12-08 Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfpdf284101
Sak 100 - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 100 - Godkjenning av protokoll.pdfSak 100 - Godkjenning av protokoll.pdfpdf945949
Sak 101 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 101 - Muntlig informasjon.pdfSak 101 - Muntlig informasjon.pdfpdf402563
Sak 102 - Virksomhetsrapport 10_2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 102 - Virksomhetsrapport 10_2016.pdfSak 102 - Virksomhetsrapport 10_2016.pdfpdf1378871
Sak 103 - Budsjett 2017, inkl investeringsbudsjett 2017-2024.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 103 - Budsjett 2017, inkl investeringsbudsjett 2017-2024.pdfSak 103 - Budsjett 2017, inkl investeringsbudsjett 2017-2024.pdfpdf5430335
Sak 104 - Sykehusinnkjøp - virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 104 - Sykehusinnkjøp - virksomhetsoverdragelse.pdfSak 104 - Sykehusinnkjøp - virksomhetsoverdragelse.pdfpdf443981
Sak 105 - Valg av valgstyre.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 105 - Valg av valgstyre.pdfSak 105 - Valg av valgstyre.pdfpdf774387
Sak 106 - fullmaktsdelegasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 106 - fullmaktsdelegasjon.pdfSak 106 - fullmaktsdelegasjon.pdfpdf1166522
Sak 107 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2016/12 - Desember/Sak 107 - Referatsaker.pdfSak 107 - Referatsaker.pdfpdf1097029

Fant du det du lette etter?